6 May 2021

Mailactie: stop het gesjoemel met bloeddadels

Medjoel-is-foute-boel-header

Jaarlijks zijn wij rond Ramadan in de weer tegen sjoemeldadels. Met de Medjouldadels is veel aan de hand. Israëlische ondernemers hebben de lucratieve dadelteelt grotendeels in handen, ook in bezet Palestijns gebied. Dat zijn dus dadels gekweekt op van Palestijnen geroofde grond en geteeld met water dat toebehoort aan Palestijnen.

Helaas treffen wij op de Nederlandse markt veel bloeddadels aan, bijvoorbeeld onder de verschillende merknamen van het bedrijf Hadiklaim, zoals King Salomon, Jordan River, Bomaja, Shomisha. Hadiklaim staat op de in februari 2020 door de VN uitgebrachte lijst van bedrijven die profiteren van en bijdragen aan de bezetting van de Westelijke Jordaanoever. Zaken doen met Hadiklaim staat haaks op het internationaal recht en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights. Ook het Israëlische bedrijf Mehadrin is volop actief in de bezette gebieden.

In Nederland kunnen deze firma’s echter gewoon hun gang gaan, met de verkoop van dadels onder allerlei merknamen. De verpakkingen zijn obscuur, soms Arabisch ogend, zonder vermelding van het land van oorsprong. Op de dozen staat regelmatig een streepjescode beginnend met 871 aangevend dat de dadels afkomstig zouden zijn uit Nederland. Of als land van oorsprong staat er steevast Israel, terwijl deze grotendeels afkomstig zijn van de illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied. En dat mag niet.

Volgens Europese regelgeving en het Europese Hof van Justitie moeten  “producten uit Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied worden voorzien van etiketten waarop deze herkomst specifiek vermeld staat.” Anders kunnen consumenten worden misleid. Maar die etiketteringsregels worden hier nauwelijks nageleefd.

Kopers van dadels hebben veel last van de onduidelijkheid rond de herkomst van Medjouldadels. Zij willen als consument voorkomen dat zij door middel van hun boodschappen medeplichtig worden gemaakt aan mensenrechtenschendingen, maar de informatie op de verpakking brengt hierover geen duidelijkheid. Ook marktkooplieden hebben last van de onduidelijkheid, zo bleek bij een rondgang op de markt, daarom weten zij vaak niet dat ze sjoemeldadels aanbieden.

Stuur daarom onderstaande mail naar de 3 grote inkooporganisaties, Ahold Delhaize, Jumbo Groep en Superunie, die 19 supermarktketens in Nederland voorzien van goederen. Vertel hen dat je als consument niet medeplichtig wilt worden gemaakt aan mensenrechtenschendingen door gesjoemel met Europese regelgeving en dat je er recht op hebt te weten waar je dadels precies vandaan komen.

Mailactie: stop het gesjoemel met bloeddadels

Geachte heer/mevrouw,

Als liefhebber van dadels ben ik geschokt en verward. Geschokt door het aantreffen van dadels in Nederlandse supermarkten van bedrijven waarvan bekend is dat zij betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. En verward over het gebrek aan informatie en duidelijkheid over de afkomst van sommige van de dadels in uw supermarkten.

Het Israëlische bedrijf Hadiklaim (hier Palmfruits BV), dé grote Israëlische dadelhandelaar, met merknamen als Bomaja, Shomisha, Jordan River, Jordan Plains en King Solomon of soms als huismerk van supermarkten, staat op een VN zwarte lijst van bedrijven die grote schade toebrengen aan de mensenrechten van Palestijnen in de door Israël bezette Palestijnse gebieden. Ook het Israëlische bedrijf Mehadrin is volop actief in de bezette gebieden.

Als consument wil ik voorkomen dat ik door middel van mijn boodschappen medeplichtig word gemaakt aan mensenrechtenschendingen door de aankoop van dadels gekweekt op van Palestijnen geroofde grond en geteeld met water dat toebehoort aan Palestijnen. Maar dan moet ik wel op de verpakking kunnen lezen waar de dadels precies vandaan komen. Als consument heb ik recht op deze informatie.

Bedrijven zijn volgens Europese regelgeving verplicht om producten uit Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied te voorzien van etiketten waarop deze herkomst specifiek vermeld staat. Deze regelgeving wordt niet nageleefd. Op de verpakkingen staat soms geen land van herkomst, soms staat er zelfs Nederland of als land van oorsprong staat er steevast Israël, terwijl een groot deel van deze dadels afkomstig is van de illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied.

Op uw website en op die van de bij u aangesloten supermarktketens staan mooie woorden over maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparante ketens. De verkoop van bloeddadels en het vervolgens verdoezelen daarvan staat haaks daarop en is regelrecht in strijd met de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en de internationale OESO-richtlijnen, die ook het uitgangspunt zijn van het Nederlandse beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Inkomsten uit de verkoop van dadels uit illegale nederzettingen zou u kunnen beschouwen als inkomsten uit heling. Bovendien rijst de vraag: Hoeveel illegale winst wordt er opgestreken door het ontduiken van heffingen die binnen de EU gelden voor importen uit de illegale nederzettingen? Hoeveel belastingen loopt de Nederlandse fiscus mis?

Ik ga er ervan uit dat u maatregelen zult treffen om per direct zorg te dragen voor vermelding van de juiste afkomst van de dadels op de verpakkingen en om alle producten uit illegale nederzettingen uit uw supermarkten te weren.

Hoogachtend,

%%your signature%%

549 signatures

Share:

     

549
BDS Nederland op Twitter