19 May 2021

Massale oproep tot academische boycot

Honderden Nederlandse wetenschappers en studenten roepen op om Israëlische academische instituten te boycotten. Aan het begin van de avond stond het aantal ondertekenaars op ruim 700. Hun oproep motiveren zij als volgt:

Wij zijn wetenschappers en docenten in het Nederlandse hoger onderwijs en wij nemen stelling tegen de voortdurende ontheemding, bezetting en oorlog waaraan de staat Israël Palestijnen onderwerpt. Op de Nakbaherdenking, 73 jaar na de gedwongen uitzetting van Palestijnen uit hun huizen in wat nu Israël is, tonen wij ons solidair met alle Palestijnen. Onze steun gaat uit naar Palestijnen in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Israël, alsook naar de zeven miljoen vluchtelingen over de hele wereld, ook in Nederland, onder wie onze collega’s en studenten.

Bij hun oproep baseren de academici zich op hun Palestijnse collega’s:

Het is op grond van deze schendingen dat wij verklaren in te gaan op de oproep van onze Palestijnse collega’s om Israëlische academische instituten te boycotten. Dit is gerechtvaardigd vanwege de formele banden tussen Israëlische universiteiten en het Israëlische leger, alsook andere overheidsorganen die de architectuur van de bezetting vormen. Het moet duidelijk zijn dat deze positie geen effect zal hebben op samenwerking met individuele Israëlische wetenschappers en collega’s.

Van de Nederlandse regering wordt gevraagd:

erop toe te zien dat gerechtigheid geschiedt voor de Palestijnen en dat hun volledige rechten worden gewaarborgd. Dit is de enige manier waarop Israëliërs en Palestijnen in vrede zullen leven. We roepen de Nederlandse regering op actief op te treden om rechtvaardige vrede te bewerkstelligen door alle economische, politieke en militaire banden met Israël te verbreken, tot het moment dat alle verschillende groepen Palestijnen hun rechten zijn toebedeeld. We vragen ook om alle VN resoluties die ditzelfde doel dienen toe te passen, waaronder het recht op zelfbeschikking en het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen.

De volledige tekst van de oproep is hier te vinden.

BDS Nederland op Twitter