9 August 2017

Meningsverschil tussen Israel en Duitsland over clusterbommen

Israel ziet af van de aankoop van in Duitsland gemaakte kanonnen. Dat heeft een speciale reden: Duitsland heeft kennelijk beperkingen opgelegd voor het gebruik van deze kanonnen. Volgens de Israelische krant Haaretz staat het Israel niet vrij om met dit oorlogstuig ook clusterbommen af te vuren (een clusterbom valt kort voor de inslag uiteen in vele kleinere bommetjes die zeer veel menselijke schade veroorzaken). Haaretz: Israel was concerned that the Germans would not give the army the “complete independence” it sought in the use of the cannon. DocP is overigens in het algemeen tegen de levering van militair materieel aan Israel. Dus voor een algemeen wapenembargo, in dit geval door Duitsland (of nog beter: de Europese Unie).

Duitse wapenleveranties liggen zeer gevoelig omdat Duitse regeringen zulke hulp aan Israel nog altijd beschouwen als een vorm van “Wiedergumachung” in verband met de Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd zit Duitsland steeds meer in zijn maag met het extreme beleid van Israel tegen de Palestijnen en het onmogelijk maken van de door Duitsland voorgestane tweestaten oplossing. Jarenlang heeft Duitsland Israel bijvoorbeeld onderzeeërs geleverd (met veel subsidie) en die zelfs in principe geschikt gemaakt voor de lancering van kernraketten. Maar ook hierin is de laatste jaren de klad gekomen.

Duitsland is een van de ruim honderd landen die het internationale verdrag getekend hebben dat het gebruik van clusterbommen verbiedt. Dit wapentuig is des temeer berucht omdat ontelbare bommetjes niet direct ontploffen en nog jarenlang in de velden wachten op slachtoffers, vaak kinderen. Israel en de VS behoren tot de landen die niet hebben getekend.

Israel zal nu de kanonnen bestellen bij het eigen bedrijf Elbit. Elbit is een van de drie grote producenten in Israel van militaire en semimilitaire technologie. Elbit krijgt steeds meer een machtspositie binnen Israel. Het exporteert ook veel in die sector, reden waarom docP en andere boycotorganisaties Elbit op de korrel hebben.

CONCLUSIE: Het Israelische leger krijgt zijn lanceerinrichtingen voor clusterbommen, maar de wrijving met (zelfs) Duitsland is een veeg teken voor de toekomst.

de redactie

 

BDS Nederland op Twitter