15 May 2018

Minister Blok: hoeveel Palestijnen mag Israel doden voor u zegt: en nu is het genoeg?

106 doden waaronder een baby, meer dan 5500 gewonden van wie velen ernstig is de trieste balans van enkele weken van protest beantwoord met buiten proportioneel en niet legitiem geweld door Israel aan het afscheidingshek van Gaza. Na 11 jaar hermetisch te zijn afgesloten van de buiten wereld, drie militaire straf expedities, periodieke bombardementen ook gisteren, toenemende verslechtering van de leefbaarheid en geen enkel perspectief op verbetering zijn de bewoners van Gaza het zat. Zij komen op voor hun wettelijk recht het gebied te mogen verlaten en voor de meesten terug te keren naar hun geboorte plaatsen in Israel.

Aan de rechten van Palestijnen heeft Israel geen boodschap. Vanaf zes weken voor de onafhankelijkheid in 1948 is zij gestart met het verdrijven van de oorspronkelijke inwoners en doet dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Zij het nu stapsgewijs en niet in grote aantallen ineens. Haar slachtoffers hebben huis, haard en of land achter laten zonder enige vorm van compensatie. Internationaal recht, universele rechten van de mens, VN resoluties en uitspraken van het internationaal gerechtshof ten spijt. Zij hebben juridisch nauwelijks de mogelijkheid hier tegen bezwaar te maken en in de enkele gevallen dat het wel lukt worden vonnissen vaak niet uitgevoerd. Zij die protesteren of aan de regelingen van Israel niet meewerken krijgen direct te maken met excessief en buiten proportioneel geweld. In de overtuiging dit hun zou afschrikken en hun verzet zou breken. De geschiedenis leert het tegendeel. De weerstand en het verzet wordt alleen maar groter.

Het Westen gedoogt deze politiek van extreem geweld. Israel voelt zich daarin gesterkt. Gevolg het geweld neemt toe en de empathie / menselijkheid ten opzichte van de andere groep in de samenleving af. Dat leidt weer tot meer geweld en een politieke oplossing raakt verder uit het zicht. Andere landen, zoals Turkije en Zuid-Afrika, hebben krachtige veroordelingen uitgesproken naar aanleiding van het recente geweld en duidelijke stappen van afkeuring genomen. Minister Blok hoeveel doden mogen er nog vallen voor dat u dit geweld afkeurt, veroordeelt, stappen onderneemt dit in te perken en een politieke oplossing faciliteert?

BDS Nederland op Twitter