18 June 2018

MISSIE

Verklaring, oktober 2012

BOYCOT ISRAELS APARTHEID, VOOR INTERNATIONAAL RECHT

Wij, een groep verontruste organisaties, actiegroepen en individuen hebben ons verenigd en krachten gebundeld voor een gezamenlijk initiatief. Wij keuren de onrechtvaardige behandeling van het Palestijnse volk door Israel, die al ruim 60 jaar duurt, af.
Steeds openlijker wordt het systeem van Apartheid in de praktijk gebracht. Ongestraft schendt Israel systematisch het Internationale Recht, door onder meer de volgende praktijken*:

 • de voortdurende bezetting en kolonisatie van Palestijns grondgebied plus de blokkade van de Gazastrook;
 • de doorgaande verdrijving van Palestijnen uit hun woongebieden, het platwalsen van huizen, het vernielen van akkers en de roof van land, water en andere hulpbronnen.
 • de bouw van de muur, van wegen en nederzettingen voor kolonisten op Palestijns grondgebied en de agressie van kolonisten ten opzichte van Palestijnen;
 • de volledige Israelische controle over de land- lucht- en zeegrenzen van de Palestijnse Gebieden;
 • de voortdurende intimidatie, willekeur en pesterijen van Palestijnen bij wegversperringen en checkpoints;
 • het vaak zonder vorm van proces gevangen nemen van Palestijnen, waaronder kinderen, en de martelingen die in de detentiecentra plaatsvinden;
 • de ontzegging van het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen;
 • de discriminatie waaraan autochtone Palestijnen binnen Israel blootstaan.

Dit jarenlange onrecht heeft geleid tot grote schade aan de levensomstandigheden en de ontwikkeling van het Palestijnse volk. Basisvoorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg, werk, huisvesting, riolering, vuilafvoer, voedsel en water zijn verslechterd en door beknotte mobiliteit van de bevolking ontoegankelijk geworden.

Israel creëert een systeem van onderdrukking en saboteert de democratie door gekozen volksvertegenwoordigers vast te zetten. Israel onthoudt de Palestijnen het recht op zelfbeschikking door te weigeren de in de Oslo akkoorden overeengekomen stappen -hoe minimaal dan ook- uit te voeren.

Wij veroordelen tevens:

 • de partijdigheid van de Nederlandse regering ten gunste van Israel, en het gebrek aan serieuze inzet vanuit ons land om het onrecht ongedaan te maken;
 • het daardoor verzaken van de grondwettelijke plicht om de internationale rechtsorde te bevorderen;
 • het gebrek aan vastberadenheid en daadkracht van de EU om Israel aan te pakken, in weerwil van herhaalde verbale veroordeling van Israels mensenrechten-schendingen.

Om een rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden Oosten te bevorderen nodigen wij iedereen -burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven- uit om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich aan te sluiten bij de oproep van 9 juli 2005 door 170 Palestijnse maatschappelijke organisaties**. Deze organisaties roepen op tot vreedzaam verzet door middel van een brede boycotcampagne. De campagne omvat zowel consumentenboycot als desinvesteren en sancties (BDS). Steun actief de BDS-campagne tegen Israel totdat het zijn verplichtingen ten opzichte van de Palestijnen nakomt.

Boycot Apartheid. Voor internationaal recht!

* VN/AV resolutie 181 verdelingsplan voor Palestina (29-11-1947)
VN/AV resolutie 194 inzake het recht op terugkeer en compensatie van Palestijnse vluchtelingen (11-12-1948)
VN/AV resolutie 273 voorwaarden voor toetreding van israel tot de VN (11-05-1949)
VN/VR resolutie 242 Israelische terugtrekking uit de tijdens de juni-oorlog bezette gebieden (22-11-1967)
VN verdrag inzake de bestrijding en bestraffing van de misdaad van apartheid (30-11- 1973)
VN/AV resolutie 10/15 inzake de Muur op Palestijns grondgebied (2-8-2004)
**www.bdsmovement.net

BDS Nederland op Twitter