20 December 2014

Modder, mensenrechten en misleiding: de nieuwe habitat van CARE Cosmetics

CARE Cosmetics wordt de nieuwe distributeur van Ahava-producten. DocP legt hieronder uit waarom dat besluit maatschappelijk onaanvaardbaar is, en adviseert CARE dringend om afstand te houden van Ahava. 

Het in Dordrecht gevestigde bedrijf CARE Cosmetics wordt de exclusieve distributeur van de huidverzorgingsproducten van het Israëlische merk Ahava. In het vakblad Kosmetiek zegt de directeur van CARE ‘trots’ te zijn op deze aanwinst. Hij refereert aan Ahava als een ‘prachtig merk’, dat door CARE op grote schaal zal worden ‘uitgerold’.

De stinkende waarheid achter Ahava

In werkelijkheid is Ahava één van ‘s werelds meest besmette merken, synoniem aan zware mensenrechtenschendingen. Het bedrijf, Ahava Dead Sea Labaratories, verwerkt modder uit de Dode Zee in een illegale Israëlische kolonie in bezet Palestina. Het winnen van de Dode Zee-modder door Ahava komt neer op het plunderen van de grondstoffen van een bezet land. Dat zijn ernstige misdaden. De activiteiten van Ahava zijn dan ook illegaal. Om die redenen ligt het bedrijf wereldwijd onder vuur.

Hier komt bij dat het merk op de markt wordt gebracht onder het misleidende label ‘Made in Israël’. Deze poging om de illegale herkomst te verhullen komt neer op grove consumentenmisleiding, waaraan de hele keten – van producent Ahava tot verkopers zoals beauty salons en apotheken – zich schuldig maakt. Het behoeft geen betoog dat ook deze beproefde praktijk zwaar onder vuur ligt.

CARE was gewaarschuwd

De Nederlandse regering heeft precies een jaar geleden nadrukkelijk vastgesteld dat zaken doen met aan de bezetting van Palestina gelieerde bedrijven taboe is. De rapporten van organisaties als de VN en Amnesty, maar ook de noodkreten van de Europese diplomaten ter plaatse, waren niet langer te negeren. Daarnaast hebben de Palestijnen zich luid en duidelijk uitgesproken: werk niet mee aan de plundering van ons land. Zij richtten de BDS Movement op om zich vreedzaam te kunnen verdedigen, en vroegen de civil society hen daarin te steunen. That’s where we come in.

De VN Mensenrechtenraad (UNHRC) heeft de afgelopen jaren meer dan eens vastgesteld dat op medewerking aan geïndustrialiseerde mensenrechtenschendingen een hoofdelijke aansprakelijkheid van toepassing is. De promotie en verkoop van Ahava-producten schendt niet alleen evident de Palestijnse rechten, het stelt bovendien de bezetter in staat tot uitbouw van diens illegale activiteiten. Het vertegenwoordigen van Ahava is geen ‘onschuldige bezigheid nadat het onrecht tóch al is geschied’, maar de actieve ondersteuning van een illegale bezetting die dagelijks mensenlevens kost.

Niet voor niets beëindigden Nederlandse bedrijven van naam en faam hun betrokkenheid bij de bezetting van Palestina. Onder hen Unilever, PGGM, Vitens en Royal HaskoningDHV. Zij verbraken hun banden met Israëlische bedrijven, trokken investeringen terug of sloten hun productiefaciliteiten. Die trend zet hard door.

Met open ogen het moeras in

Tegen deze achtergrond stapt CARE Cosmetics in het Ahava-moeras. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel CARE leest dit allemaal voor het eerst. Ofwel CARE wist dit allemaal, maar stak er de middelvinger naar op. In beide gevallen is het onbegrijpelijk. Het is niet voor te stellen dat Nederlandse bedrijven anno 2014 dit soort stappen zetten – maar net zo min dat het personeel van die bedrijven dat nog accepteert. Wat vindt de Ondernemingsraad van de entree van het bedrijf in de mensenrechten-business? Zijn ze ook zo trots? Zien ze er heil in? Is er op getoast? Je kunt het je niet voorstellen.

CARE stapt niet alleen in het Ahava-moeras, maar ook in de vuurlinie van de oplopende strijd tussen de civil society en Ahava. Iedereen met een greintje kennis van het dossier-Ahava geeft geen cent meer voor het merk. Wie aan dat oordeel twijfelt zou zich op de hoogte moeten stellen van de deplorabele staat van het Israëlische bedrijf SodaStream, nadat het in 2014 is gesloopt door de BDS-beweging. De simpele boodschap: voor dergelijke merken en bedrijven is geen plaats in een beschaafde samenleving.

In 2015 krijgt Ahava de hele wereld tegenover zich. CARE zal docP en de Nederlandse boycotbeweging op zijn pad vinden, alsmede talloze andere organisaties en individuele burgers. Ons gemeenschappelijke doel: over een jaar is er geen Ahava-product meer te krijgen in Nederland en wijde omgeving. Vandaar een klemmend advies aan CARE: zoek dat strijdtoneel niet op, en zeker niet aan de zijde van de verliezer. De woede in de samenleving ten opzichte van Ahava en samenwerkende bedrijven is terecht, oprecht, en groeit als kool.

Yes, We Care 

Bij CARE hebben ze wat om op te kluiven tijdens de feestdagen. Dat zijn bij uitstek dagen om universele menselijke waarden te omarmen, en de realiteit onder ogen te zien dat samenwerking met Ahava niet past binnen algemeen aanvaarde normen en waarden. Mocht CARE daar ongevoelig voor blijken, dan is er altijd nog een gezond eigenbelang: Ahava verwoest mensenlevens, maar ook bedrijven. SodaStream trok een spoor van vernieling door de distributieketen.

DocP wenst CARE Cosmetics vruchtbare feestdagen en een rechtvaardig nieuwjaar.

BDS Nederland op Twitter