9 January 2020

Na de Duitsers ook Oostenrijks parlement in het naoorlogs verzet

Vijfenzeventig jaar na de joden vervolging kiest de Oostenrijkse politieke elite alsnog voor een heldenrol in het (naoorlogs) verzet: op 22 januari aanstaande stemt het parlement waarschijnlijk voor een motie die BDS monddood moet maken.

IHRA-definitie gedegradeerd tot politieke farce

Op die dag wordt een debat gevoerd over het van overheidswege bestrijden van BDS (Boycot, Desinvesteren en Sancties). Dat moet dan gebeuren op basis van de zogenaamde IHRA-definitie van wat antisemitisme is (IHRA=International Holocaust Remembrance Alliance). Meer precies: het gaat om de interpretatie, inclusief toegevoegde voorbeelden van een omschrijving van antisemitisme. De opsteller van deze definitie heeft zich naar aanleiding van het gesjoemel ermee, gedistantieerd van het misbruik van zijn werk door de Israël lobby. Toch gaat de Oostenrijkse politiek ermee aan de haal.

Protest in Wenen

Op de 22e januari zal in Wenen door verschillende organisaties worden geprotesteerd tegen de kniebuiging door het parlement (de Nationalrat) voor de Israël lobby. In een verklaring wijzen de organisaties bijvoorbeeld op de absurde redenering, dat de verdediging van het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen antisemitisch zou zijn omdat dat het bestaansrecht van de joodse staat aantast.

Open brief Palestijnse ‘civil society

In een open brief aan het parlement in Wenen vragen een groot aantal Palestijnse organisaties om de vrijheid van meningsuiting te respecteren. Daarin wijzen zij op verklaringen elders in Europa die die vrijheid in verband met BDS wel respecteren: door de regeringen van Nederland, Ierland en Zweden, de Europese Unie en de parlementen van Spanje en Zwitserland. Zij vragen daarom: We call on the Austrian parliament and government to respect our right and the right of Austrian citizens to carry out and support BDS campaigns for Palestinian freedom, justice and equality.

Angst voor het bruine verleden

In Duitsland en Oostenrijk is de angst voor het voortleven van foute stromingen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog nog volop aanwezig. Deze angst wordt geëxploiteerd door de Israël lobby. Opvallend is dat de aanvallen van de lobby zich niet richten op de extreem rechtse hoek waar antisemitisme wel degelijk voortleeft, zij het om tactische redenen weggemoffeld. Zie hier voor een paar krasse voorbeelden uit Oostenrijk.

De redactie

Foto: protest in Wenen

BDS Nederland op Twitter