Nakba

Bron: BDSMovement.net

De Nakba verwijst naar de etnische zuivering van de inheemse, voornamelijk Arabische bevolking van Palestina die werd uitgevoerd door de zionistische beweging om de vestiging van Israël mogelijk te maken. Onderstaand fotoalbum toont de samenleving die bestond voordat de Nakba plaatsvond.

This slideshow requires JavaScript.

De zionistische leiders begonnen in de jaren dertig van de vorige eeuw serieus na te denken over de gedwongen verplaatsing van de Palestijnse Arabieren uit Palestina. In 1947 adviseerde de VN de verdeling van Palestina, wat suggereerde dat meer dan de helft van het land een “Joodse staat” zou worden. Zoals de prominente Palestijnse historicus Walid Khalidi schrijft:

“In totaal bedroeg het Joodse grondbezit in het hele Mandaat Palestina in 1948 1,7 miljoen dunams (1 dunam = 1000 vierkante meter) [minder dan 6%]. Het gebied dat was aangewezen voor de Joodse staat was 15 miljoen dunams. Dus wat de VN in feite tegen de Yishuv zei was: ga die extra 13,3 dunams die je niet bezit, grijpen van degenen die het wél bezitten – van de grotendeels agrarische mensen in die gebieden wonen en van het land leven.”

Zionistische troepen lanceerden onmiddellijk een totale gewapende aanval op de inheemse Palestijnse bevolking die protesteerde tegen opdeling. Veel Palestijnen werden verdreven of werden gedwongen hun gemeenschappen te ontvluchten door de veel beter bewapende zionistische troepen. Tientallen bloedbaden werden gepleegd op plaatsen waar mensen weigerden te vluchten.

Zoals het fotoalbum hieronder laat zien, was de vernietiging zowel met voorbedachten rade als onthutsend van omvang. Op 15 mei 1948, toen de zionistische beweging de oprichting van de staat Israël aankondigde en de omringende Arabische staten de oorlog verklaarden, waren al ongeveer 300.000 Palestijnen tot vluchtelingen gemaakt. In 1949 had Israël 78% van Palestina veroverd en had het aantal verdreven Palestijnen bijna 800.000 bereikt. Meer dan 500 Palestijnse dorpen en 11 steden werden tijdens of na de Nakba verwoest.

This slideshow requires JavaScript.

Deze misdaden maakten de toe-eigening van het etnisch gezuiverde Palestijnse land mogelijk en de bevordering van massale joodse immigratie om een joodse meerderheid te creëren in de nieuwe staat Israël. Maar zoals we in de volgende secties zullen zien, is de Nakba niet slechts een enkele gebeurtenis, maar gaat hij ook vandaag nog door als een voortdurende catastrofe voor de Palestijnen.

BDS Nederland op Twitter