15 May 2023

#Nakba75: van Ben-Gurion tot Ben-Gvir: voortdurende Nakba, voortdurend verzet

Bericht van het Palestijnse BDS National Committee

 

Op deze aarde is er wat het verdient om voor te leven: de aarzeling van april, de geur van brood, … het begin van liefde, gras op een steen, … en de angst van de veroveraars voor herinneringen.

Mahmoud Darwish

Zelfs 75 jaar na de vernietiging van het Palestijnse thuisland en de etnische zuivering van het grootste deel van het inheemse volk van Palestina door zionistische milities en later het Israëlische leger, en ondanks de aanhoudende Nakba, vooral de voortschrijdende bloedbaden in Gaza, is er op deze aarde veel dat “verdient om voor te leven.” De belofte van vrijheid; van rechtvaardigheid; van de terugkeer van vluchtelingen naar hun land; van zelfbeschikking; van de hereniging van ons volk; en van de geur van vers taboonbrood in de prachtige Palestijnse ochtenden, onaangetast door de ellende van onophoudelijke rouw over onze martelaren en gestolen land, zijn allemaal de moeite waard om voor te leven.

Velen over de hele wereld zijn opnieuw getuige van de slachting van hele families in de bezette en belegerde Gazastrook, inclusief de opzettelijke moord op onze kinderen in hun slaap. Weken geleden waren ze getuige van Israëls laatste pogrom door fascistische Joods-Israëlische milities tegen Palestijnen in Huwara bij Nablus in bezet Palestijns gebied.

Velen zijn getuige geweest van de hoge minister van de Israëlische regering, Bezalel Smotrich, een zelfverklaarde ‘fascist’, die aanzette tot staatsterrorisme door te zeggen: ‘Ik denk dat Huwara moet worden gewist. De staat zou dat moeten doen.” Velen hebben misschien het woeste geweld gezien dat herhaaldelijk werd ontketend door Israëlische troepen en fascistische fundamentalistische kolonisten tegen islamitische en christelijke Palestijnse gelovigen en heilige plaatsen.

Maar velen vergeten misschien dat daden van “incrementele genocide” tegen Palestijnen, waaronder pogroms, bloedbaden, belegeringen en andere vormen van extreem koloniaal geweld, net zo Israëlisch zijn als de vlag.

Labour-leider Matan Vilnai dreigde de Palestijnen in 2008 met “een grotere holocaust” als verzetsgroepen hun gewapende vergeldingsmaatregelen tegen Israëls criminele belegering en gewelddadige aanvallen op Gaza niet zouden stoppen.

Een recente fout van de Israëlische censuur heeft per ongeluk geheime documenten onthuld waarin wordt onthuld dat de eerste premier van Israël, David Ben-Gurion, opriep tot het “uitroeien” van Palestijnse dorpen tijdens de Nakba van 1948, waarbij een minister in zijn eerste regering toegaf: “Laten we zeggen dat gevallen van verkrachting plaatsvonden in [de etnisch gezuiverde Palestijnse stad] Ramle. Ik kan gevallen van verkrachting vergeven, maar ik zal andere daden niet vergeven”, zoals het met geweld verwijderen van “sieraden van vrouwen”.

Ben-Gurion, wiens leitmotiv was een maximum aan land met een minimum aan Palestijns-Arabieren, heeft de geplande campagne van etnische zuivering van een meerderheid van de inheemse Palestijnen geleid, een misdaad tegen de menselijkheid waarvan de huidige extreemrechtse Israëlische “nationale veiligheid” minister, Itamar Ben-Gvir, die werd veroordeeld voor het steunen van terrorisme, alleen maar kan dromen. Van Ben-Gurion tot Ben-Gvir gaat de Nakba verder.

Toch is de nieuwe extreemrechtse regering van Israël de meest racistische, fundamentalistische, corrupte, autoritaire, seksistische en homofobe regering ooit – zonder maskers. Het vormt een escalatie in Israëls voortdurende regime van koloniale onderdrukking tegen inheemse Palestijnen dat bestaat sinds de oprichting van Israël als een kolonie in Palestina.

Het presenteert tegelijkertijd een potentieel onomkeerbare breuk met de status quo in zijn verreikende plannen voor gerechtelijke, sociale en culturele “hervormingen” die de Joods-Israëlische samenleving treffen.

Moody’s heeft de kredietvooruitzichten van Israël al verlaagd, na maanden van economische instabiliteit, ongekende onrust in de gewaardeerde hightechsector en een versnellende kapitaalvlucht. Dit geeft pleitbezorgers van Palestijnse rechten wereldwijd, met name in de BDS-beweging, een nog urgentere verantwoordelijkheid en een kans die in 75 jaar ongekend is.

Kansen alleen leiden echter niet tot verandering; ze bieden er alleen de vruchtbare grond voor. De antiracistische BDS-beweging, geleid door de grootste Palestijnse coalitie ooit, biedt de meest effectieve vorm van solidariteit met de Palestijnse bevrijdingsstrijd. Na 75 jaar van kolonialisme en apartheid, en geconfronteerd met een Israëlische regering die alle maskers heeft afgelegd, eisen we internationale erkenning van het feit dat het Israëlische regime van onderdrukking apartheid vormt, evenals een einde aan de medeplichtigheid van de overheid, het bedrijfsleven en de instellingen daaraan. als een vervulling van wettelijke plichten en een morele verplichting om geen kwaad te doen. Dit is een voorwaarde voor solidariteit, niet voor liefdadigheid.

We roepen onze partners wereldwijd op om deze ongekende kans te gebruiken om de macht van mensen op te bouwen. Dit vraagt om twee parallelle sporen:

1: Het verbreden van onze principiële, intersectionele coalities om onze culturele, academische, sportieve en economische boycot- en desinvesteringscampagnes te laten groeien, en om de mainstream, inclusief de VN, de verplichting op te dringen om gerichte, wettige sancties op te leggen om de Israëlische apartheid te ontmantelen, net als de Zuid-Afrikaanse apartheid werd afgeschaft; En

2: Het vormen van nieuwe tactische allianties met veel nieuwe critici van het extreemrechtse Israëlische regime met wie we het misschien over veel dingen niet eens zijn, behalve over de noodzaak van zinvolle druk op de Israëlische regering. Dit houdt op zijn minst in dat de handel in militaire veiligheid en de militaire financiering, al naar gelang het geval, moet worden geschrapt; goederen uit nederzettingen verbieden; en desinvestering in Israel Bonds en in bedrijven en banken die dit regime financieren.

Zoals de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish zegt, is de angst van de koloniserende veroveraars voor herinneringen, de herinneringen aan de onteigende, ontheemde en gekoloniseerde inheemse bevolking, ook een bron van hoop. Het herinnert ons er in het donkerste uur van hun onderdrukking aan dat we ondanks hun macht kunnen en zullen zegevieren.

Ze zijn niet alleen moreel bankroet; ze zijn bang voor onze veerkracht, ons verzet, onze soemoed [standvastigheid] en onze vruchtbare herinneringen aan hun koloniale verovering en apartheidsregime, evenals aan de schoonheid, waardigheid en liefde die eraan voorafgingen en die ongetwijfeld zullen komen na de ontmanteling ervan.

 

Ja, ik doneer

BDS Nederland op Twitter