25 October 2020

Nederlandse regering verwerpt laster van Wilders tegen mensenrechtenorganisatie in Gaza

NGO Monitor attacks Palestinian human rights groups to undermine their work towards ending Israeli impunity. Ahmad Al-BazzActiveStills

Een campagne om het werk van Palestijnse mensenrechtenorganisaties te ondermijnen door ze te linken aan “terroristische” groeperingen heeft een flinke klap gekregen.

De Nederlandse regering verklaarde eerder deze maand dat “er geen reden is om aan te nemen” dat er banden zijn tussen Al Mezan, een mensenrechtenorganisatie in Gaza, en het linkse Volksfront voor de Bevrijding van Palestina.

De Nederlandse financiering van Al Mezan werd in twijfel getrokken door Geert Wilders, leider van de PVV, en twee andere parlementsleden die tot de extreemrechtse fractie behoorden.

De parlementsleden uitten beschuldigingen van “Nederlands hulpgeld voor Palestijnse terroristen” na de publicatie van een document over Al Mezan geschreven door de NGO Monitor, een anti-Palestijnse groep die nauwe banden heeft met de Israelische regering en de kolonistenbeweging.

In het document wordt de standaardlaster geherkauwd die pro-Israelische organisaties gebruiken tegen Palestijnse mensenrechtengroepen die ernaar streven Israel aan te klagen bij mondiale instanties als het Internationaal Strafhof.

NGO Monitor beschrijft Al Mezan als “zeer actief in anti-Israelische rechtscampagnes” en bekritiseert hen voor het maken van “pogingen om aanhoudingsbevelen voor Israelische functionarissen te verkrijgen wegens vermeende” oorlogsmisdaden”.

De in Jeruzalem gevestigde groep beweert dat foto’s en berichten die op sociale media zijn gepubliceerd, verbanden aantonen tussen het Al Mezan-bestuur en personeelsleden en de PFLP en Hamas, die door de Europese Unie als “terreurgroepen” worden aangeduid.

Beschuldigingen afgewezen

In haar reactie van zeven pagina’s stelt de Nederlandse regering dat zij “dergelijke beschuldigingen serieus neemt”, maar verklaart de beweringen van NGO Monitor ongegrond.

De Nederlandse regering bevestigt dat het melden van vermeende schendingen aan internationale instanties ‘legitieme’ en standaardactiviteiten zijn voor mensenrechtenorganisaties.

Ze voegde eraan toe dat ze bezwaar maakt tegen berichten op sociale media over gewapend verzet die door Al Mezan-medewerkers op persoonlijke titel zijn geplaatst. Ook voegt ze eraan toe dat die posts zijn aangekaart bij Al Mezan die zei ze te gaan verwijderen.

De internationale consensus erkent echter dat bezette en gekoloniseerde volkeren het recht hebben op verzet tegen buitenlandse overheersing.

En hoewel ze zware voorwaarden stelt aan de financiering van Palestijnse NGO’s, beloont de EU Israel voor zijn misdaden.

Het resultaat is een steeds meer “krimpende burgerruimte” waarin Palestijnse mensenrechtenorganisaties kunnen opereren – zoals bedoeld door de Israelische regering en haar gevolmachtigden.

“kwalijke opruiing”

Al Mezan verwelkomde de reactie van de Nederlandse regering op de beweringen van de NGO Monitor, maar riep op tot de ondubbelzinnige afwijzing van “kwalijke opruiing”, bedoeld om Israel te beschermen tegen verantwoording.

NGO Monitor, die zichzelf presenteert als een liefdadigheidswaakhond, heeft allianties gesloten met extreemrechtse figuren en partijen in Europa als onderdeel van haar inspanningen om onvoorwaardelijke steun aan Israël te versterken.

Het maakt deel uit van een algemene trend van groepen die nauw aansluiten bij Israel en een gemeenschappelijke zaak vinden bij extremisten in Europa, waaronder Holocaustontkenners.

De anti-moslimstandpunten van Wilders werden uitvoerig met instemming geciteerd in het manifest van Anders Brevik, die in 2011 tientallen mensen afslachtte in Noorwegen.

De Nederlandse politicus heeft ook zijn steun uitgesproken voor Israelische pogingen om land op de Westelijke Jordaanoever te annexeren in strijd met het internationaal recht.

Tien jaar geleden richtte NGO Monitor zich op een Nederlandse hulpgroep voor haar financiële steun aan The Electronic Intifada, op basis van de grove en lasterlijke claims die kenmerkend zijn voor haar lastercampagnes.

Nu vertrouwt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op de beweringen van NGO Monitor, aangezien het naar verluidt prominente internationale organisaties zoals Amnesty International, Human Rights Watch en Oxfam als ‘antisemitisch’ gaat bestempelen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken richt zich op die groepen vanwege hun pleidooi voor Palestijnse rechten.

Er zijn enorme middelen ingezet om het werk te verstikken van organisaties die de Israelische straffeloosheid bestrijden.

Maar ondanks dit pesten kan de verantwoordingsplicht naderbij komen naarmate het Internationaal Strafhof dichter bij het openen van een volledig onderzoek naar oorlogsmisdaden op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook komt.

Eerder dit jaar meldden Israelische media dat de regering bezig is met het opstellen van “een geheime lijst van militaire en inlichtingenfunctionarissen die mogelijk in het buitenland worden gearresteerd” als er een ICC-onderzoek wordt doorgezet.

Maureen Clare Murphy via ElectronicIntifada.net

BDS Nederland op Twitter