4 June 2018

Nethanyahu lobbyt deze week in Europa voor coalitie tegen Iran.

Premier Nethanyahu komt deze week speciaal naar Engeland, Frankrijk en Duitsland om zelf het in zijn ogen gevaar Iran nog eens aan de orde te stellen en te pleiten de eenzijdige opzegging van de atoomovereenkomst door president Trump te respecteren en te volgen. Vorige week was minister van defensie Lieberman met een vergelijkbare boodschap in Moskou.

De huidige regering van Israël is mordicus tegen de atoomovereenkomst met Iran en heeft in toenemende mate moeite met het idee dat gebieden in Syrië grenzend aan de bezette Golan hoogte, in handen van aan Al Qaida en IS gelieerde strijdgroepen, verovert worden door Syrische troepen aangevuld met Iraanse militairen. Om Iraanse aanwezigheid in Syrië te bestrijden en de Syrische regering militair zwak te houden voert Israel de afgelopen jaren met grote regelmaat bombardementen uit in Syrië. Syrië kan daar weinig tot niets tegen ondernemen en Rusland gedoogt de periodieke bombardementen op zijn bondgenoten. Dat verandert als men tegenover Israëlische soldaten staat; dan zou een aanval met artillerie en raketten beantwoord kunnen worden. Dat is voor Israël onaanvaardbaar, hoewel er een vergelijkbare situatie aan de grens met Libanon bestaat.

Het uiteindelijke doel van Israël en de VS is regime change in Teheran. Analoog aan Irak. Een gehoorzaam regime, het land opgedeeld in autonome regio’s, infrastructuur verwoest, nationaal/ cultureel erfgoed zoveel mogelijk kapot gemaakt en natuurlijke hulpbronnen verdeeld over de overwinnaars. Ook vergelijkbaar met Libië, Somalië, Yemen, Afghanistan en Syrië. Ten koste van enorm veel menselijk leed.

Als het zo ver komt zal Israël waarschijnlijk de openingsaanval doen. “Uit zelfverdediging” atoominstallaties in Iran bombarderen. Gevolgd door aanvallen op alles wat zij maar als een bedreiging zou kunnen opvatten. Geholpen door en samen met de VS, Saoedi Arabië en de UAE (Verenigde Arabische Emiraten). Aangevuld met eventueel een blokkade van het luchtruim en de Perzische Golf. Net zo lang tot het regime implodeert of zich overgeeft aan de wil van hun aanvallers. Een strategie zoals die op Yemen wordt toegepast.

Van belang is dat Europa en Rusland dit, net als bij de andere genoemde landen, ondersteunen dan wel in ieder geval gedogen. Een bijkomend voordeel: dit leidt de aandacht af van Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Kortom er is veel voor premier Nethanyahu te winnen. Slecht nieuws voor de Iraniërs en de Palestijnen. De vraag is of Europa en Rusland dit zullen accepteren en aanvaarden dat het internationale recht en de rechtsorde definitief is vervangen voor de wil van de sterkste?

de redactie

BDS Nederland op Twitter