28 December 2022

Nieuwe BDS Brochure over Israelische spionagesoftware

Onlangs heeft het Palestijnse BDS National Committee (BNC) een wereldwijde campagne gelanceerd tegen Israëlische spionagesoftware. In het kader daarvan heeft het hierover een online brochure gepubliceerd in het Engels en een aantal andere talen. Binnenkort zal het ook in het Nederlands uitkomen.

Spionage software is een voorbeeld bij uitstek van hoe Israël zijn technologieën van onderdrukkende surveillance die het in het kader van het handhaven en versterken van een regime van militaire bezetting en apartheid ten koste van de Palestijnse bevolking heeft ontwikkeld over de hele wereld exporteert. Met deze export worden regimes elders in de wereld, waaronder ook de meest notoire mensenrechtenschenders, in staat gesteld om praktijken van onderdrukking, waarbij de rechten en de privacy van burgers er niet toe doen, te perfectioneren.

Met spionage software kan de gebruiker de smartphone van een doelwit dusdanig hacken dat hij/zij de microfoon en camera ervan op afstand kan bedienen, al het materiaal erop kan lezen en er zelfs ander materiaal op kan uploaden zonder medeweten of instemming van dat doelwit. Het is over de hele wereld als intimidatiemiddel gebruikt tegen (al of niet vermeende) politieke tegenstanders zoals mensenrechtenactivisten, advocaten, journalisten, politici en anderen. Soms werd het zelfs ingezet om zulke doelwitten te ontvoeren, te martelen en/of te vermoorden.

Wereldwijd staat Israël op de eerste plaats als het gaat om bedrijven die spionagesoftware produceren. Die firma´s zijn opgezet door voormalige Israëlische inlichtingenofficieren die zulke technologieën hebben ontwikkeld en uitgeprobeerd op de bezette Palestijnse bevolking. Ze werden bijvoorbeeld gebruikt om Palestijnen middels chantage te dwingen om met de bezetters te collaboreren, en om het werk van Palestijnse burgerbewegingen en mensenrechtenorganisaties te saboteren.

Anders dan wat spionagesoftwarebedrijven zelf beweren, bestaat er geen bewijs dat deze technologieën misdrijven helpen voorkomen. In het kader van een democratische rechtsstaat vormen ze immers geen legitiem middel om bewijs van gepleegde delicten te verzamelen. Wel is bewezen dat de ongebreidelde macht die deze software de gebruiker ervan verschaft leidt tot het schenden van de privacy en andere rechten van burgers, in het uiterste geval zelfs het recht op leven.

Deze brochure is een eerste stap in een wereldwijde campagne die zich ten doel stelt om spionagesoftware wereldwijd te verbieden, de producenten van deze technologieën ter verantwoording te roepen voor het misbruik ervan en ook om druk op telefonieproducenten uit te oefenen om het hacken van de door hen geproduceerde telefoons onmogelijk te maken. Daartoe werkt het aan het tot stand brengen van een wereldwijde, intersectionele beweging die mensen die zich op uiteenlopende wijze voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid inzetten met elkaar verbindt, het publiek bewustmaakt van de gevaren van spionagesoftware, betrokken bedrijven ter verantwoording roept en overheden en internationale organisaties er uiteindelijk toe beweegt om deze mensenrechtenvijandige technologieën uit te bannen.

Link naar de brochure: https://bdsmovement.net/sites/default/files/Spyware_brochure_EN.pdf

BDS Nederland op Twitter