25 March 2019

Nieuwe Gaza oorlog aanstaande?

Op het moment van schrijven van dit artikel neemt de spanning rond Gaza enorm toe. De bombardementen op Gaza zijn weer aan de orde………terwijl Trump een memorandum ondertekent dat de illegale annexatie van de Golan erkent.

Twee Israëlische brigades zijn op weg naar Gaza en duizenden reservisten werden opgeroepen, nadat een vanuit Gaza afgeschoten raket maandag een woonhuis trof in midden-Israël. Zeven leden van een Israëlisch-Britse familie raakten gewond. Beschietingen van burgerdoelen zijn in strijd met het internationaal recht, wij keuren deze actie af en betreuren de Israëlische gewonden zeer.

We houden tegelijkertijd ons hart vast. Weer een escalatie in het gewelddadige Gaza-vervolgverhaal zal praktisch zeker de levens eisen van nog meer burgerslachtoffers; Israëli’s en vooral ook Palestijnen. En dat terwijl al het geweld in en rond Gaza de afgelopen decennia tot dusver niemand vrede noch veiligheid heeft gebracht.

En wat doet de Nederlandse regering?

Enkele dagen geleden publiceerde de door VN-Mensenrechtenraad ingestelde commissie die onderzoek deed naar het geweld tijdens de demonstraties in Gaza haar rapport. Conclusie was dat Israëlische militairen het internationaal humanitair recht en de universele mensenrechten schonden door tijdens de ‘Grote Mars van Terugkeer’-demonstraties in Gaza met scherpe munitie op Palestijnse betogers te schieten. Op grote schaal doodden en verminkten zij demonstranten die geen enkel gevaar voor hen vormden. Het onderzoek stelt dat er sprake van oorlogsmisdaden lijkt te zijn en pleit voor een nader onderzoek van specifieke incidenten.

Ter info: 1,4 miljoen van de 2 miljoen Gazanen zijn in 1948 verdreven uit Israël (en hun nazaten) en hebben het wettelijk recht op terugkeer, bekrachtigd door de VN veiligheidsraad.

De Nederlandse regering verzaakt haar plicht
Tot dusver heeft de Nederlandse regering slechts ‘diepe bezorgdheid’ uitgesproken over het hoge aantal slachtoffers en het vele geweld dat gebruikt is. Een veroordeling van Israël of enige andere actie richting Israël is uitgebleven. Daarmee verzaakt Nederland zijn verplichtingen onder internationaal recht en geeft zij tenminste gedoog steun aan het Israëlische wetteloze geweld.

Doe mee: roep onze regering tot de orde
The rightsforum is een petitie gestart om er samen met u bij de Nederlandse regering op aan te dringen haar verantwoordelijkheid te nemen.

Help ons de Nederlandse regering te bewegen tot concrete en rechtvaardige maatregelen. Teken de petitie https://rightsforum.org/petitiegaza/ !

BDS Nederland op Twitter