31 December 2015

No More Dogs of War: Stop export Nederlandse aanvalshonden naar Israel

In oktober bereikte ons het bericht dat Nederland honden exporteert die door het Israëlische leger worden ingezet tegen Palestijnse burgers in de bezette gebieden. De NRC rapporteerde dat de leveranties al jaren plaatsvinden, terwijl volgens het kabinetsbeleid geen strategische goederen mogen worden geleverd aan het Israëlische leger die kunnen worden gebruikt in Palestijns gebied.

[button link=”http://pal.ps/en/2015/12/11/no-more-dogs-of-war/” type=”big” color=”green” newwindow=”yes”] Teken de petitie “No More Dogs of War”[/button]

De leverancier van de honden is het Brabantse bedrijf Four Winds K9, dat jaarlijks tientallen honden levert, en al meer dan 23 jaar lang. Ook een Duits bedrijf levert jaarlijks 15 tot 30 honden aan Israël. Als regel weigert de Nederlandse overheid toestemming voor dergelijke export op basis van een door de EU vastgesteld criterium: het risico dat de goederen gebruikt worden bij schending van mensenrechten. Bij diensthonden gingen er tot nog toe geen alarmbellen af.

Minister Ploumen reageerde onthutst over het bericht in de NRC. In antwoord op Kamervragen door mevrouw Wassila Hachchi van D66 beloofde ze uit te zoeken wat eraan gedaan kan worden. Een complicerende factor is namelijk dat honden ook voor andere doeleinden kunnen gebruikt, bijv. als speurhonden en blindengeleidehonden.

De Palestinian Animal League (PAL) komt op voor de belangen van dieren in Palestina. De organisatie heeft inmiddels een campagne gestart  “No more Dogs of War” tegen het gebruik van aanvalshonden in Palestina. Aanvalshonden kunnen ernstige verwondingen toebrengen aan individuele personen en grote paniek zaaien tijdens huiszoekingen. Maar PAL benadrukt dat er niet alleen onrecht wordt gedaan aan mensen maar ook aan de honden zelf. Immers, in een conflictsituatie komen ook de honden in gevaar. Bovendien leidt het gebruik van honden als aanvalsmiddel tot algemene angst voor bijvoorbeeld zwerfhonden bij de Palestijnse bevolking, en als gevolg agressief gedrag tegen hen.

PAL wil dat de Palestijnse overheid de hondenpopulatie op een niet-dodelijke manier onder controle houdt, door programma’s voor castratie en vaccinatie. Het gebruik van honden voor militaire doeleinden zou echter een negatieve invloed kunnen hebben op het draagvlak hiervoor.

De Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq heeft in een open brief de ministers Ploumen en Koenders opgeroepen onmiddellijk een einde te maken aan de export van aanvalshonden naar Israel.

We roepen jullie op de campagne van de Palestinian Animal League te steunen. Vul je naam in het petitieformulier op de website, en laat de regering weten dat Nederland geen honden meer naar Israël moet sturen!

[button link=”http://pal.ps/en/2015/12/11/no-more-dogs-of-war/” type=”big” color=”green” newwindow=”yes”] Teken de petitie “No More Dogs of War”[/button]

DocP heeft overigens een bedankbrief geschreven aan Jasper Schoenmakers, eigenaar van K10 Working Dogs uit Valkenswaard, een grote concurrent van Four Winds K9, die zegt dat hij “uit principe” niet aan Israël levert.

BDS Nederland op Twitter