24 May 2017

Noord-Holland Noord stapt niet in apartheidsbus!

Het busvervoer in het OV regio Noord-Holland Noord wordt vanaf juli 2018 niet uitgevoerd door het Israelische Egged/EBS. De concessie is toegewezen aan Connexxion. De concessie Noord-Holland Noord gaat om het openbaar vervoer in alle gemeenten boven de lijn Heemskerk – Purmerend.  De concessie gaat van start in juli 2018 en duurt 10 jaar. De provincie Noord-Holland draagt hier jaarlijks 19,1 miljoen Euro aan bij.

Wij zijn heel blij met dit resultaat. We kunnen in de bus stappen zonder mee te betalen aan de apartheidsbussen van EBS. EBS ligt onder vuur wegens betrokkenheid bij schendingen van mensenrechten in Palestijns bezet gebied. Egged verzorgt busvervoer tussen Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Hiermee maakt Egged het aantrekkelijker voor kolonisten om in bezet gebied te gaan of blijven wonen.
Volgens de regels van het Internationaal Recht zijn die nederzettingen illegaal. Egged maakt gebruik van wegen die voor Palestijnen verboden zijn en exploiteert ook gesegregeerde busdiensten.

DocP heeft het provinciebestuur voordat bekend was welke bedrijven zouden inschrijven op de concessie, gewezen op de kans dat EBS zou meedingen naar het contract en de bezwaren die dat met zich mee zou brengen. In een duidelijke brief heeft DocP gewezen op het volgende:

  • Egged handelt in strijd met het Internationaal Humanitair Recht en helpt de schendingen van mensenrechten van de Palestijnse bevolking in stand te houden.
  • Egged geeft geen gehoor aan het ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse overheid.
  • Zaken doen met Egged voldoet niet aan de ‘UN Guiding Principles’, zoals die zijn verwoord in het ‘Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten’. De UN Guiding Principles verplichten overheden om schendingen van het internationaal recht mee te wegen in hun beoordeling van samenwerking met een bedrijf.

De afgelopen dagen hebben 680 personen via onze emailactie de bezwaren kenbaar gemaakt aan de leden van de Statencommissie Mobiliteit en Financien.

BDS Nederland op Twitter