29 December 2021

Omar Barghouti: Gebruik de maatregelen tegen Israël die de apartheid in Zuid-Afrika hebben ontmanteld

Mede-oprichter van de Boycot, Desinvestering en Sanctie Beweging (BDS), Omar Barghouti, heeft  een brief gestuurd naar de wereld (Raialyoum). In de brief staat dat “handhaving van internationale strafmaatregelen tegen het Israëlische koloniale, kolonisten-, militaire, bezettings- en apartheidsregime, zoals de maatregelen die werden afgedwongen tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika, een dringende noodzaak is geworden.”

Barghouti zei:

“In 1994 nam ik met miljoenen over de hele wereld deel aan vieringen van de beëindiging van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Ieder van ons die ook maar een beetje betrokken was bij de internationale boycot van Zuid-Afrika, zag hoe Nelson Mandela, met betraande ogen, de president van het vrije Zuid-Afrika werd. We zijn er nog steeds trots op dat we deel hebben uitgemaakt van deze glorieuze geschiedenis.”

Hij vervolgde:

“Nu, na 27 jaar, geeft een internationale solidariteitsbeweging ons hoop op de ontmanteling van het Israëlische koloniale, kolonisten-, militaire, bezettings- en apartheidsregime. Dit alles is om, als Palestijnen, vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid te verkrijgen. De boycot-, desinvesterings- en sanctiebeweging, waaraan ik bij de oprichting in 2005 heb bijgedragen, bewijst dat het het meest invloedrijke middel is voor internationale solidariteit voor onze bevrijdingsbeweging.”

In zijn brief benadrukte hij dat “handhaving van internationale strafmaatregelen tegen het koloniale regime van de kolonisten en de Israëlische apartheid, net als de maatregelen die werden genomen tegen het apartheidssysteem in Zuid-Afrika, een dringende noodzaak is geworden.” Opmerkend dat deze strafmaatregelen tegelijkertijd beginnen met het verbieden van de militaire, veiligheids- en spionage-uitwisseling met Israël, naast alle bedrijven en stichtingen die hieraan medeplichtig zijn.

Dit vereist de ontwikkeling van onze macht van onderop om druk uit te oefenen op parlementen en regeringen om de Verenigde Naties te verzoeken onderzoek te doen naar het Israëlische apartheidsregime dat de rechten van het inheemse Palestijnse volk schendt. Deze missie werd gemakkelijker dan ooit, vooral na de bevestiging door mensenrechtenorganisaties zoals “B’Tselem” en “Human Rights Watch” over wat de Palestijnse mensenrechtenexperts decennia eerder hadden verklaard – dat Israël een apartheidsstaat is.

Hij voegde eraan toe:

“Veel grote bewegingen die streven naar sociale, etnische en ecologische rechtvaardigheid, zoals verschillende progressieve partijen en vakbonden, die in totaal tientallen miljoenen mensen over de hele wereld vertegenwoordigen, erkennen dat Israël verantwoordelijk moet worden gehouden, volgens dezelfde normen. in het internationaal recht als elke andere staat die misdaden tegen de menselijkheid begaat.”

In aanvulling op het bovenstaande zei Barghouti:

“Zuid-Afrika en Namibië steunden, net als honderden leiders in het zuiden van de wereld, het onderzoek van de Verenigde Naties naar het plegen van de apartheidsmisdaad door Israël. In oktober veroordeelde de conferentie van de Britse Labour Party de Israëlische Apartheid, waarin werd opgeroepen tot een militair embargo daarop. De conferentie bevestigde ook het recht van de Palestijnse vluchtelingen om terug te keren. Een aantal progressieve leden van het Amerikaanse Congres draaide ook de rollen om door hun voorlopige veroordeling van de Israëlische apartheid en hun verzoek om de militaire steun aan Israël te beperken. .”

In zijn brief concludeerde Barghouti:

“Ons Zuid-Afrikaanse moment nadert en zal worden bereikt wanneer de macht van ons volk zijn hoogtepunt bereikt, een belangrijk keerpunt vormend, waarop gekozen functionarissen om politieke redenen en niet alleen om morele redenen worden gedwongen, om sancties tegen Israël aan te nemen, zodat ze aan de goede kant van deze grote historische gebeurtenis kunnen staan”

Bron: MiddleEastMonitor

Doneren

BDS Nederland op Twitter