12 December 2022

Onderzoek naar de dood van Shireen Abu Akleh krijgt politiek gewicht

De Amerikaanse Senator Chris Van Hollen zet zijn campagne kracht bij voor een officieel onderzoek naar de dood van Shireen Abu Akleh, de Palestijns-Amerikaanse journaliste. Dat wordt duidelijk uit een bericht in de Israëlische krant Haaretz van gisteren. Israël is fel tegen deze Amerikaanse bemoeienis. Het staat vrijwel vast dat de journaliste van Al-Jazeera in koelen bloede is neergeschoten door een Israëlische soldaat. Maar de (vertrekkende) premier Yair Lapid had al bij voorbaat gezegd, “that Israeli soldiers will not be interrogated by the FBI or by any foreign body or foreign country.”

De actie van Van Hollen van de Democratische Partij voor onderzoek door de FBI heeft al geleid tot het besluit van de Amerikaanse regering om de FBI deze zaak te laten onderzoeken. Dat Van Hollen de aandacht blijft vestigen op de zaak wijst erop dat binnen de Democratische Partij – zijn verzoek tot onderzoek werd door bijna de helft van de democraten in de Senaat gesteund – de ergernis groeit over Israël. Het gaat dan met name om de verwachting dat de nieuwe radicale regering van Israël meer nog dan vorige Netanyahu-regeringen zich vooral gaat wenden tot de Republikeinse Partij. De oude afspraak in de Amerikaanse politiek dat Democraten en Republikeinen in hun steun voor Israël altijd samen zouden optrekken, gaat dan verder aan het schuiven.

Dat laatste lijkt vreemd omdat bij verkiezingen tachtig procent van de Amerikaanse Joden voor de Democraten stemt. De verklaring is dat Israël, en zeker de inkomende regering, niet meer op de steun van een toenemend deel van het joods-Amerikaanse kiezersvolk kan rekenen. Wel op de conservatieve christenen en de orthodoxe en ultra-orthodoxe joodse gemeenschappen. Die stemmen in meerderheid republikeins.

De stemming in Israël, zeker onder de radicale religieuze- en kolonistenpartijen die nu via Netanyahu in de nieuwe regering komen, is redelijk vijandig tegenover liberale en niet-religieuze of vrijzinnig-religieuze Joden buiten Israël.

De ‘kwestie Abu Akleh’ kan een belangrijke graadmeter worden voor de breuk van het pro-Israëlische eenheidsfront in de VS.

BDS Nederland op Twitter