23 March 2020

Onjuiste berichtgeving van Ralf Bodelier in het Financiele Dagblad houdt aan.

Op 21 maart 2020 publiceerde Ralf Bodelier in het Financiële Dagblad een artikel onder de titel “75% drinkwater uit zeewater”. Het is de derde in een rij, over de twee eerdere zie het bericht van 18 maart jl. Ook dit artikel is wederom onvolledig, eenzijdig, maakt zich schuldig aan stemmingmakerij en gaat geheel voorbij aan de werkelijkheid. Zie voor het artikel: https://fd.nl/auteur/ralf-bodelier

Ralf Bodelier betoogt dat Israël haar CO2 uitstoot verlaagt door kolen en olie te vervangen voor aardgas en zo met succes een energietransitie uitvoert. De gevolgen van de klimaatverandering wil Israël opvangen door niet de CO2 uitstoot terug te dringen maar door adaptatie, op aanpassing aldus de schrijver. Een opmerkelijk standpunt voor iemand die uit Nederland komt waar het gebruik van aardgas in 2050 beëindigd moet zijn en nieuwe woningen niet meer op het aardgas netwerk worden aangesloten juist om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Hebben wij het in Nederland dan niet begrepen?

Niet alleen ontkent Bodelier de schadelijkheid van het gebruik van aardgas voor het klimaat hij gaat ook voorbij aan waar Israël het aardgas vandaan haalt. Het “CO2 arme” aardgas wordt vlak voor kust van Gaza opgepompt uit het Gaza Marine gasveld. De opbrengst komt ten goede aan Israël en het gasbedrijf dat het oppompt. Israël deelt het gasveld met de Palestijnse Autoriteit maar belet de exploitatie van hun deel van het gasveld en pompt het van haar kant leeg met als gevolg dat de bewoners van Gaza en de Westoever, zo ‘n 5 miljoen inwoners, hier op generlei wijze van profiteren. Voor meer informatie bekijk de documentaire “The Gaza gas deal” van Aljazeera: https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2019/06/gaza-gas-deal-190603142512559.html

Ralf Bodelier noemt en passant Israël “het van alle kanten bedreigde landje”. Dat is vileine en feitelijk onjuist opmerking. Israël heeft vredes akkoorden met Egypte en Jordanië gesloten. Ook omdat beide landen militair geen partij zijn voor de Israël vormen ze geen enkele bedreiging. Met deze toevoeging maakt Bodelier zich schuldig aan stemmingmakerij.

Ten slotte komt Bodelier met de stelling dat Israëli’s zich kunnen aanpassen. Inmiddels produceren ze 75% van al het drinkwater via ontzilting. Dit water komt alleen nauwelijks ten goede aan de 5 miljoen Palestijnen in bezet gebied. Sterker Israël heeft een actief beleid gericht op het ontnemen van water van de Palestijnen, hen vervolgens veel minder water ter beschikking stellen dan de kolonisten en dan alleen tegen een hogere prijs.. Bekijk de video van Jewish Voice of Peace: https://www.facebook.com/JewishVoiceforPeace/videos/10154983196494992/
De situatie in Gaza is nog erger, daar heeft 95% van de 2 miljoen mensen die daar opgesloten zitten geen toegang tot zuiver drinkwater. Zie de volgende documentaire voor meer informatie: https://www.middleeasteye.net/video/gaza-undrinkable-water-land-under-siege

Bodelier verzuimt dit te melden en zijn artikel is daarom onvolledig en eenzijdig. Het heeft er alle schijn van dat hij een aangeleverd werkstukje van het Ministerie van Informatie van Israël overneemt. Dat is geen journalistiek of een reisverslag. Dat is verspreiding van propaganda: hasbara. Dat heeft geen toegevoegde waarde. Immers het Financiële Dagblad zou dat ook zo kunnen overnemen via de mail. Daar hoeft Bodelier niet voor naar Israël.

Het is onbegrijpelijk dat een kwaliteitskrant als het Financiële Dagblad vasthoudt aan dit niveau van “verslaggeving” en geen ruimte biedt voor een volledig verhaal over dit land en haar problematiek. Als je het daar mee eens bent laat dan je stem horen en stuur een mail naar: [email protected]

BDS Nederland op Twitter