5 September 2021

Ons standpunt over Ben & Jerry’s

Door het Palestinijnse BDS National Committee (BNC)

In de nasleep van het besluit van Ben & Jerry’s voeren Israëlische politici en enkele Amerikaanse functionarissen een nieuwe golf van juridische en politieke oorlogvoering uit tegen het bedrijf om de groeiende steun voor Palestijnse vrijheid te onderdrukken en iedereen die zich uitspreekt tegen Israëlisch onrecht het zwijgen op te leggen. Onderneem actie om de Palestijnse roep om gerechtigheid te versterken en het recht om te protesteren te beschermen.

Recente verklaringen van het bestuur van Ben & Jerry’s hebben bevestigd dat het bedrijf zijn licentieovereenkomst in Israël niet zal verlengen wanneer die eind 2022 afloopt. Dit betekent in feite dat de licentiehouder geen Ben & Jerry’s ijs zal verkopen of vervaardigen in Israël of de illegale nederzettingen. De aankondiging van moederbedrijf Unilever op 19 juli over de bedrijfsvoering van Ben & Jerry’s in Israël zorgde voor enige verwarring.

Volgens de onafhankelijke raad van bestuur van Ben & Jerry’s is de verklaring waarin wordt verwezen naar voortgezette activiteiten in Israël “via een andere regeling” vrijgegeven zonder goedkeuring van de raad. Het bedrijf heeft een onafhankelijke raad van bestuur met de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de sociale missie van het merk.
Israël beschouwt zijn illegale nederzettingen als een essentieel onderdeel van de staat en legt dit vast in de wet. Het apartheidssysteem van Israël wordt duidelijk weerspiegeld in de racistische Nation State Law, die inheemse Palestijnen hun recht op zelfbeschikking ontzegt.

De realiteit valt niet te ontkennen: Israël beheerst het leven van iedereen die tussen de Jordaan en de Middellandse Zee wonen, en ontzegt de Palestijnen hun rechten. Palestijnen leven onder blokkade, bezetting en apartheid. Geen enkel bedrijf mag profiteren van apartheid en vestigingskolonialisme.

In de nasleep van het besluit van Ben & Jerry’s voeren Israëlische politici en enkele Amerikaanse functionarissen een nieuwe golf van juridische en politieke oorlogvoering tegen het bedrijf om de groeiende steun voor Palestijnse vrijheid te onderdrukken en iedereen die zich uitspreekt tegen Israëlisch onrecht het zwijgen op te leggen.

De Israëlische regering mobiliseert haar propaganda- en lobbymacht om de grondwettelijk beschermde rechten van Amerikanen te vertrappen, omdat een ijsbedrijf een moedige en principiële stap durfde te zetten om een einde te maken aan de medeplichtigheid aan de Israëlische bezetting en mensenrechtenschendingen. De reactie van anti-Palestijnse zionistische groeperingen was meedogenloos, inclusief bedreigingen met geweld en racistische en seksistische aanvallen op Ben & Jerry’s bestuursvoorzitter Anuradha Mittal.

De beweging voor Palestijnse vrijheid kent deze door Israël geleide repressie en pesterijen maar al te goed; Palestijnen en pleitbezorgers voor Palestijnse rechten hebben al lang te maken met censuur, vervolging en juridische gevolgen voor het pleiten voor Palestijnse bevrijding.
De onderdrukking van het recht om de Palestijnse vrijheid te steunen is gekoppeld aan grotere aanvallen op afwijkende meningen, zowel in de VS als wereldwijd. Als reactie op groeiend protest en burgerlijke ongehoorzaamheid – van de zwarte strijd tegen politiegeweld en systemisch racisme tot de inheemse strijd voor klimaatrechtvaardigheid in Standing Rock en daarbuiten – voeren staten in de hele VS nieuwe draconische antiprotestwetten uit. Onze bewegingen hebben het recht om te protesteren en we weigeren ons het zwijgen op te laten leggen.

We moeten de Palestijnse roep om vrijheid blijven versterken en nu een wereld eisen die vrij is van alle onderdrukking.
Kom in actie om de Palestijnse roep om gerechtigheid te versterken en het recht om te protesteren te beschermen:

Steun het besluit van de raad van bestuur van Ben & Jerry’s en bestuursvoorzitter Mittal, dring er bij Unilever op aan om het besluit publiekelijk te handhaven en te steunen. Roep andere bedrijven op dit voorbeeld te volgen.

Organiseer je tegen de aanval van ongrondwettelijke federale en staatswetten die het recht op protest en boycot van het eerste amendement inperken. Neem contact op met uw vertegenwoordigers om S. 2119 af te wijzen en hier contact te leggen met groepen in jouw land. (alleen VS)

Lees hier hoe je bestaande BDS-campagnes kunt ondersteunen of hierop kunt aansluiten.

Steun Palestijnen ter plaatse die worden vervolgd wegens hun protest tegen de bezetting van Israël, het kolonialisme en de apartheid.

BDS Nederland op Twitter