18 July 2020

Ook de Jerusalem Post houdt zich nu bezig met een wijnwinkel op de Veluwe

Precies een week geleden kreeg het Israël Producten Centrum (IPC) in Nijkerk bezoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). “De NVWA staat onder druk door onder meer een lastercampagne van de BDS-beweging”, schrijft ‘Christenen voor Israël’. Zou het ook kunnen zijn dat de NVWA onder druk staat van de Europese en Nederlandse regelgeving en politiek? En die regelgeving – zet eerlijk op etiketten waar het product vandaan komt – is gebaseerd op het internationaal recht: de bezetting van de ‘Palestijnse gebieden’ is onrechtmatig. ‘Nijkerk’ houdt de gemoederen bezig. Ook in de Israëlische pers The Jerusalem Post.

NVWA niet over één nacht ijs

Laten wij eens kijken naar de voorgeschiedenis van deze NVWA-inspectie. Wij baseren ons op de tijdlijn die Christenen voor Israël op zijn website zet.

11 april 2019 NVWA komt langs in het Israëlcentrum: op wijn uit bezet gebied mag niet ‘Product uit Israël’ staan volgens de Europese richtlijnen. Prompt opschudding.

11 juli SGP en ChristenUnie stellen Kamervragen.

26 juli NVWA schrijft aan Israël Producten Centrum: wij wachten antwoord minister af op Kamervragen.

1 oktober beantwoordde de minister de vragen Voordewind/Van der Staaij: minister volgt de Europese richtlijnen en “binnen de EU geen draagvlak” voor toepassing op andere ‘bezette’ of ‘geannexeerde’ gebieden.

12 november Het Europese Hof komt met een uitspraak over de etikettering van de Psagot-wijn in Frankrijk: etiketten aanpassen aan Europese richtlijnen. En: alle gebieden gelijk en eerlijk behandelen.

14 november Er wordt een motie aangenomen door Tweede Kamer: niet eenzijdig Israël veroordelen.

26 november Kabinet komt met een Kamerbrief: legt de motie naast zich neer.

19 december Kleine groep betogers protesteren bij IPC tegen verkoop Hebron-wijn.

Begin 2020 IPC past etiketten Hebron-wijn aan: ‘Product uit een Israëlisch dorp in Judea & Samaria’ (of dat conform de regels is zal de NVWA wel beoordelen).

11 februari DocP (nu BDS Nederland) campagne tegen IPC: verkeerd labelen van wijn/ontduiken van importheffingen.

18 februari E-mail IPC aan DocP: oproep “lastercampagne” meteen te stoppen (“Wat ze enkele dagen later ook hebben gedaan”). (redactie: het IPC dreigde met aangifte tegen DocP, waarop wij deze brief ter verduidelijking stuurde naar de belastingdienst en de NVWA)

26 juni IPC krijgt brief van NVWA: er komt herinspectie.

10 juli 2020 Herinspectie door NVWA.

Twee maten?

Anders dan blijkbaar Christenen voor Israël kent docP geen Tweede Kamerleden die ‘op afroep’ klaar staan om vragen aan de minister te stellen. Het optreden van de NVWA speelt zich af binnen de krijtlijnen die getrokken worden door de minister, het Europese Hof en de Europese regelgeving. Wij verwerpen extreme uitlatingen van IPC, zoals “(Hebron-)wijnen waartegen het ministerie van Economische Zaken een heilige oorlog is begonnen”. Ook termen als “anti-Joodse etikettenstrijd” zijn fout. De EU, de minister, het Europese Hof en honderden organisaties die zich keren tegen het doen alsof de bezette gebieden bij Israël horen, wekken kennelijk de boosheid op van de Israëlische regering en zijn verdedigers. Laten wij “joden” hierbuiten laten. Buiten Israël maar ook daarbinnen zijn veel mensen het oneens met de bezettingspolitiek.

De redactie

Foto: Producten uit Palestijnse cultuur (… glass industry in Hebron, most probably began in the 13th century. There is no doubt that glass production in Palestine goes back to the Roman period, but Hebron’s tradition is not to be understood within this framework. It is a totally different tradition)

BDS Nederland op Twitter