9 September 2019

‘Open discussie’ minister Kaag – CIDI zonder lastige critici van Israël

Gisteren 8 september vond in Den Haag een merkwaardige bijeenkomst plaats, georganiseerd door het CIDI in het Mauritshuis. Geen goedkope locatie maar een organisatie die zo naadloos aansluit bij de Israëlische propaganda kan het wat breder laten hangen dan organisaties die niet de zegen van Jeruzalem hebben.

Wantrouwen

Het CIDI had minister Kaag uitgenodigd voor een gesprek, tegen de achtergrond van het wantrouwen bij de achterban van het CIDI tegen de persoon van Kaag. Minister Kaag is getrouwd met een Palestijn, een voormalig PLO-politicus. In Kaag’s carrière zit bovendien een periode die een rechtgeaarde zionist extra wantrouwig maakt. Zij was vertegenwoordiger van de VN in Libanon, een land waar leger en luchtmacht van Israël veertig jaar lang dood en verderf hebben gezaaid. Om het gezellig te maken had het CIDI zelf 120 mensen uitgenodigd. De minister ‘mocht’ ook relaties uitnodigen; daaronder waren twee mensen van The Rights Forum, de voorzitter van Een Ander Joods Geluid en verder de oud-journalist en blogger Maarten-Jan Heijmans, in docP-kringen welbekend. Deze gasten weigerde CIDI omdat zij ‘het CIDI voortdurend aanvallen en zwart maken’. Minister Kaag overwoog hierop de hele zaak af te blazen, maar besloot uiteindelijk toch aan de CIDI-eis te voldoen omdat: „Een volledige annulering van de CIDI-bijeenkomst en de daaropvolgende discussie zou een inhoudelijk debat onmogelijk hebben gemaakt.”

Kaag krijgt zaal plat

Uit het NRC-verslag blijkt dat Sigrid Kaag een wantrouwige zaal ‘plat’ kreeg door het persoonlijke niet uit de weg te gaan. De volgende passage mag niet onvermeld blijven:

‘Er is bijna een uur voorbij als een vrouw in het publiek er een vraag over stelt. Ze zegt eerst hoe „aangenaam verrast” ze was door Kaags toespraak – over armoede, klimaat, ongelijkheid, veiligheid. Dan: „Ik ben even benieuwd. U bent uit een gemengd huwelijk. Welk gedachtengoed was de leidraad in de opvoeding van uw kinderen?” In de zaal klinkt zacht commentaar. Dit is wel heel direct. Kaag reageert kribbig. „Nou, dit gaat misschien meer over uw eigen opvoeding dan die van mij.” Er wordt gelachen. Kaag gaat door: „Ik zag laatst interessante tweets. Ik moest bewijzen dat ik geen moslim ben. Oké, dat ben ik niet. Ten tweede: mijn man is geboren in de islam, maar is al zo lang overtuigd atheïst. Maar hij vond het oké dat ik de kinderen liet dopen.” De belangrijkste gast op de begrafenis van haar schoonvader, zegt ze ook, was zijn Joodse vriend. „Die ook de eerste lening heeft gegeven aan mijn man voor het openen van zijn tandartspraktijk in Jeruzalem. Dat is het gedachtengoed.” Er klinkt hard applaus.’

Naast NRC maken nogal wat media melding van deze avond met een positief oordeel over Kaag. Op de website van CIDI is er niets over deze avond te vinden.

De redactie

Foto: Sigrid Kaag

BDS Nederland op Twitter