27 November 2014

Oproep aan de Verenigde Naties: Beloon Israël niet voor het bloedbad in Gaza

Internationale donoren hebben een bedrag van 5,4 miljard dollar toegezegd voor de opbouw van Gaza na de 50 dagen lange oorlog van Israël tegen Gaza met als trieste balans 2.254 Palestijnen die de dood vonden, waaronder 538 kinderen, en grootschalige verwoestingen.

Onderzoek heeft aangetoond dat de Israëlische economie van minstens 45% van de toegezegde hulp zal profiteren. Israëlische bedrijven buiten de mogelijkheden in Gaza ten volle uit. (Zie voor meer info het Engelstalige artikel op www.euractiv.com: Israel’s siege of Gaza a profit making opportunity).

De bedrijven die de winsten zullen gaan opstrijken door de levering van de materialen voor de wederopbouw van Gaza zijn bedrijfscriminelen. Ze plunderen Palestijnse natuurlijke rijkdommen en zijn betrokken bij de bouw van illegale nederzettingen:

  • Nesher: heeft een monopolie op de Israëlische cementmarkt en levert cement voor de apartheidsmuur, checkpoints en illegale nederzettingen.
  •  ReadyMix:heeft fabrieken in een aantal nederzettingen, waaronder de bedrijventerreinen in Ariel en Mishor Edomim.
  • Hanson Israel: producent van kant-en-klaar cement en asfalt, heeft 4 fabrieken in nederzettingen op de Jordaanoever en is betrokken bij de illegale winning van grondstoffen.

(Meer info over deze bedrijven op http://www.whoprofits.org/).

 VN-instellingen hebben herhaaldelijk geen gehoor gegeven aan de oproep van Palestijnse maatschappelijke organisaties om te stoppen met het belonen van bedrijven voor hun medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen.

Het wordt de hoogste tijd dat zij zich bewust worden van de wereldwijde publieke verontwaardiging nu steeds meer details bekend worden over de betrokkenheid van de VN bij de voortdurende belegering van Gaza en het feit dat Israëlische bedrijven profiteren van de wederopbouw van Gaza.

Kom in actie en stuur een mail naar VN-functionarissen die hierbij een sleutelrol vervullen en roep hen op om ervoor te zorgen dat Israël niet langer profiteert van de verwoesting van Gaza door een beleid vast te stellen dat bedrijfscriminelen uitsluit van de gunning van opdrachten voor de wederopbouw van Gaza.

[button link=”http://www.bdsmovement.net/2014/dont-reward-splash-12861″ type=”big” color=”green” newwindow=”yes”] Klik hier om de VN te mailen[/button]

De oproep wordt gecoördineerd door de Palestinian BDS National Committee.

 

Hieronder volgt een vertaling van de mail, die gericht is aan:

James Rawley

Robert Serry

Frode Mauring

 

We roepen de VN op om voor de wederopbouw van Gaza principiële, ethisch verantwoorde en transparante inkoop- en aanbestedingsprocedures te hanteren,  uitsluiting van zowel Israëlische als internationale bedrijven die medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting en aan schendingen van humanitair en internationaal recht.

Deze procedures moeten openbaar worden gemaakt en getoetst door, met name Palestijnse, maatschappelijke organisaties, die recht hebben op inspraak over de hulp die zij ontvangen, namelijk dat deze hulp hun humanitaire rechten respecteert en een aanzienlijke inperking zal zijn van de huidige praktijk van Israëls straffeloosheid.

We roepen de VN met name op om alle bedrijven uit te sluiten die aantoonbaar zijn betrokken bij de oorlogsmisdaden tegen Palestijnen, bijvoorbeeld door de bouw van of de vestiging in nederzettingen of door het leveren van producten en diensten die de ernstige schendingen van internationaal recht door de Israëlische bezettingsmacht mogelijk maken. Deze bedrijven moeten worden uitgesloten van alle huidige en toekomstige inkoop- en aanbestedingsprocedures ten behoeve van alle projecten die ten goede komen aan de Palestijnen in Palestijns bezet gebied.

De VN heeft de verantwoordelijkheid om zijn activiteiten zodanig uit te voeren dat internationaal recht wordt gerespecteerd en dat deze activiteiten niet bijdragen aan het voortduren van de schendingen van humanitair recht jegens de Palestijnen. Het wordt tijd dat de VN eindelijk gehoor geeft aan deze eis en een einde maakt aan haar betrokkenheid bij regelingen die een stimulans betekenen voor bedrijven die profiteren van oorlog en feitelijk de illegale situatie bestendigen, inclusief de Israëlische belegering en collectieve bestraffing van Palestijnen in Gaza.

We wachten af.

Door dit bericht te verzenden, ga ik ermee akkoord dat jullie bovenstaand bericht, nadat de inhoud ervan is gecheckt, doorsturen.

 

(Vertaling Herma van den Brink)

BDS Nederland op Twitter