18 May 2014

Oproep tot actie: Juli 2014 – maand tegen de apartheidsmuur!

Op 9 juli 2014 is het 10 jaar geleden dat het Internationaal Gerechtshof de uitspraak “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory” uitbracht, waarin bepaald werd dat de bouw van de Apartheidsmuur op de Westelijke Jordaanoever illegaal is volgens het internationaal recht. Het Hof was duidelijk: de Muur moest worden afgebroken, de Palestijnse rechten werden opnieuw bekrachtigd en het riep de internationale gemeenschap op om naleving door Israël van deze uitspraak af te dwingen.

Wat hierop volgde is echter opnieuw een decennium van onrecht en straffeloosheid zonder gevolgen voor het onwettig verklaarde optreden door Israël. Tien jaar later groeien de Muur en de daarmee verbonden praktijk van illegale nederzettingen in Palestina nog steeds, met als gevolg het op grote schaal onteigenen van grond, het plunderen van natuurlijke hulpbronnen en het verdrijven van de bevolking.

De Muur markeert de laatste bouwsteen in Israëls blauwdruk voor apartheid met geïsoleerde enclaves voor de Palestijnen – een kwaadaardige variant van de Bantoestans onder het voormalige apartheidsregime in Zuid Afrika. Voor de rest van de wereld is Israël er in geslaagd om aan te tonen dat muren een acceptabel middel zijn voor regimes om een bevolkingsgroep uit te sluiten, te marginaliseren en te onteigenen en om bevolkingsgroepen van elkaar te scheiden.

Nu Israël de laatste ronde van 20 jaar mislukte besprekingen heeft opgeschort, is het tijd voor een “legale intifada”, een verhevigd verzet van de bevolking en meer boycots, desinvesteringen en sancties.

Het is tijd om rekenschap af te leggen.

We roepen mensen over de hele wereld op samen met ons de krachten te bundelen: Maak juli de maand tegen de Apartheidsmuur!! #StopImpunity

We roepen jullie op om:

  • Informatie te verspreiden over de gevolgen van de Muur voor de Palestijnse bevolking en onze strijd voor gerechtigheid,
  • Campagne te voeren tegen ondernemingen die betrokken zijn bij de bouw en het onderhoud van de Muur,
  • Druk uit te oefenen op de regering om de eisen zoals vastgelegd in de verklaring van het Internationaal Gerechtshof op te volgen.

 

De verklaring van het Internationaal Gerechtshof omvat de volgende 3 eisen:

  1. Aan Israël om de Muur af te breken, alle wetten en bepalingen af te schaffen die verband houden met de bouw van de Muur en alle schade te herstellen
  2. Aan de internationale gemeenschap om de legitimiteit niet te erkennen van, noch enige bijdrage te verlenen aan (de bouw van) de Muur, het bijbehorende regime (inclusief het nederzettingenbeleid) en het laten voortduren van de ontstane situatie. Dit betekent een ondubbelzinnige oproep om geen financiële of welke andere bijdrage dan ook te leveren aan activiteiten die verband houden met het hierboven beschrevene.
  3. Aan de internationale gemeenschap om effectieve maatregelen te nemen om een eind te maken aan de schending van het internationaal recht door Israël, zo nodig door het opleggen van sancties.

In Palestina heeft de bevolking zich bij voortduring verzet tegen de Muur door het organiseren van demonstraties en protestacties en door voeren van rechtszaken. Exact één jaar na de Verklaring door het Internationaal Gerechtshof hebben Palestijnse maatschappelijke organisaties opgeroepen tot een wereldwijde campagne voor boycot, desinvestering en sancties (BDS) ter ondersteuning van hun strijd tegen onrecht en vóór bevrijding.

Wij danken iedereen die waar ook ter wereld druk heeft uitgeoefend op hun regering, instellingen en ondernemingen om zich te houden aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof en daarnaast ook om alles in het werk te stellen om een eind te maken aan de Israëlische apartheid, kolonialisme en bezetting. Wij vragen jullie hulp om de BDS-Beweging wereldwijd te verbreden en te verdiepen.

Uitgesteld recht is onrecht! Sloop de Muur nu! Boycot, Desinvesteren en Sancties, nu!

 

Eerste ondertekenaars

Coalities:
Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign – Stop the Wall
Palestinian BDS National Committee (BNC); 27 member networks
Palestinian NGO Network (PNGO); over 135 member organizations
Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem, 25 member organizations
Occupied Palestine and Syrian Golan Heights Advocacy Initiative (OPGAI); 11 member organizations
Land Defense Coalition; 6 member organizations

 Organisaties:

Addameer – Prisoner Support and Human Rights Association
Al Mezan Centre for Human Rights
Badil Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights
Center for Defense of Liberties and Civil Rights “Hurriyyat”
Independent Commission for Human Rights (ICHR)
Jordan Valley Solidarity
Kairos Palestine
Land Research Center (LRC)
Muwatin, the Palestinian Institute for the Study of Democracy
National Association for Democracy and Law
Palestinian Businesswomen’s Association (ASALA)
Palestinian Center for Democracy & Conflict Resolution (PCDCR)
Palestinian Farmers Union (PAFU)
Palestinian Federation of New Trade Unions
Palestinian Youth Union
Project Loving Care Society (PLC)
Rural Women Development Society
The Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ)
Union of Agriculture Work Committees (UAWC)
Women and Family Affairs Center

 

Bron: BDSMovemement.net

BDS Nederland op Twitter