25 July 2016

Oproep van Europarlementsleden aan de Europese Unie om het recht op boycot te ondersteunen

 

Meer dan 30 Europarlementsleden (MEPs) hebben Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Commissie van de Europese Commissie, opgeroepen maatregelen te nemen ter verdediging van de vrijheid van meningsuiting m.b.t. de BDS beweging. Ook roepen zij op om Omar Barghouti, mede-oprichter van de Palestijnse BDS beweging, de status van mensenrechtenverdediger te verlenen. (BDS: Boycot, Desinvesteren, Sancties).

Hoewel de ondertekenaars verschillend denken over de BDS beweging hebben zij gezamenlijk hun bezorgdheid geuit over ‘de toegenomen pogingen om pleitbezorgers van BDS het zwijgen op te leggen en te onderdrukken’ en de EU opgeroepen te ‘garanderen dat er geen maatregelen genomen zullen worden met als doel om de vrijheid van meningsuiting over het Midden Oosten en BDS in te perken.

Nu Israel er niet in is geslaagd de groeiende steun aan en de gevolgen van de BDS beweging te dwarsbomen heeft het een ongeëvenaarde antidemocratische campagne gelanceerd om Palestijnse verslaggeving te doen verstommen en het oproepen tot BDS te verbieden.

Israel probeert zijn aanvallen op de BDS beweging te versterken door druk uit te oefenen op regeringen, wetgevers en ambtenaren om repressieve maatregelen in te voeren en zo BDS acties te bestrijden. Dit soort maatregelen vormen een bedreiging voor burger- en politieke rechten in brede zin.

De 32 ondertekenaars hebben hun bezorgdheid geuit over Israels gerichte aanval op activisten die door middel van BDS pleiten voor Palestijnse rechten en roepen de EU op om ‘de status van mensenrechtenverdediger aan Omar Barghouti te verlenen en hem en andere Palestijnse, Israelische en internationale mensenrechtenverdedigers de nodige bescherming en bijstand te bieden.

Aneta Jerska, coördinator van de European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) verklaarde:

“Het is zeer bemoedigend te zien dat een groeiend aantal MEPs een duidelijk standpunt inneemt en opkomt voor het recht van maatschappelijke organisaties om te pleiten voor BDS als middel voor bewustwording, het vrije woord en als een vreedzame vorm van politieke meningsuiting.”

Riya Hassan, contactpersoon voor Europese Campagnes bij het Palestijnse Nationale BDS Comité (BNC) verklaarde:

“Deze brief is een steunverklaring voor het recht van burgers en organisaties om deel te nemen aan de BDS beweging, die niet alleen in Europa groeit, maar in alle delen van de wereld. Er is toenemende bezorgdheid over de aantastingen van de democratie die momenteel plaatsvinden om Israel te vrijwaren van verantwoordingsplicht en kritiek.

De EU moet haar eigen burgers beschermen net zoals zij de vrijheid van meningsuiting en  politieke vereniging van maatschappelijke organisaties moet waarborgen en bescherming garanderen aan Palestijnse mensenrechtenverdedigers. Het is de hoogste tijd voor de EU om te luisteren naar de oproep van Palestijnse en Europese organisaties en om een einde te maken aan de medeplichtigheid aan Israels schendingen van internationaal recht en mensenrechten.”

Deze brief sluit aan bij het groeiend aantal oproepen van Europese politieke en maatschappelijke organisaties voor bescherming van de vrije meningsuiting van activisten en organisaties die betrokken zijn bij BDS acties voor Palestijnse rechten.

Meer dan 350 Europese mensenrechtenorganisaties, vakbonden, kerkelijke groeperingen en politieke partijen hebben de Europese Unie opgeroepen om het recht voor individuen en instellingen te verdedigen om Israel te boycotten als antwoord op de bezetting en de schending van Palestijnse rechten.

Vertegenwoordigers van de Zweedse, Ierse en Nederlandse regeringen hebben publiekelijk het recht verdedigd om door middel van BDS te pleiten en campagne te voeren voor Palestijnse rechten conform het internationaal recht.

Voor de brief en de lijst van ondertekenaars klik hier.

Bron: Persbericht van de European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP).

 

 

BDS Nederland op Twitter