26 June 2023

Organiseren onder en tegen apartheid: De nieuwe vakbonden in Palestina

Door: Manal Shqair

De Palestijnse Nieuwe Federatie van Vakbonden (de Nieuwe Vakbonden) begon als een kleine vakbond die arbeiders in de landbouwsector organiseerde, bekend als de Union of Workers Associations in the Food Industries and Agriculture (UWAFIA). In oktober 2007 gingen tachtig Palestijnse arbeiders die werkten in Seoul Orr, een van de zeven fabrieken in de illegale industriële nederzettingszone van Nitzani Shalom (op land dat door een Israëlisch militair bevel werd geconfisqueerd van Palestijnen in Tulkarm, op de bezette Westelijke Jordaanoever) in een staking voor onbepaalde tijd.

De staking was een protest tegen de dierlijke werkomstandigheden die de arbeiders al jaren moeten verdragen. Vijf arbeiders stierven door het gebrek aan beschermingsmaatregelen en de erbarmelijke werkomstandigheden in de fabriek. De staking duurde acht maanden, waarin basisorganisatoren binnen de UWAFIA en de arbeiders door de Israëlische inlichtingendienst werden bedreigd om de staking af te breken – wat de arbeiders weigerden. Na acht maanden staken werd de fabriek overgenomen door een Israëlische bank, terwijl de stakende arbeiders zeven miljoen Israëlische shekels ontvingen als compensatie voor de ontzegging van hun rechten in de voorgaande jaren. Na die overwinning werd de Palestine New Federation of Trade Unions opgericht als een door de bevolking geleide en onafhankelijke vakbond.

Beide zijden van de Groene Lijn

De Nieuwe Vakbonden organiseren Palestijnse werknemers (zowel formeel als informeel) die voor Palestijnse werkgevers werken, maar ook in Israëlische bedrijven aan beide zijden van de Groene Lijn (de lijn die de grens markeert tussen het Israël van vóór 1967 en de bezette Palestijnse gebieden). Als gevolg van de Israëlische blokkade van Gaza en het isolement van Jeruzalem ten opzichte van de rest van de Westelijke Jordaanoever kunnen de Nieuwe Vakbonden geen vakbonden oprichten in deze twee gebieden.

De syndicalisering van Palestijnse arbeiders in Israëlische bedrijven staat voor een aantal uitdagingen. Ten eerste worden de reguliere Palestijnse vakbonden gecontroleerd en gecoöpteerd door politieke partijen. Dit heeft de arbeiders en hun rechten ernstig geschaad. Bijgevolg hebben arbeiders gedurende tientallen jaren hun vertrouwen in de reguliere vakbonden verloren. Een deel van de inspanningen van de Nieuwe Vakbonden bestaat erin het vertrouwen van de arbeiders in het belang van vakbondsvorming en het opeisen van hun rechten via vakbonden te herstellen.

Een andere uitdaging zijn de Israëlische beperkingen op de bewegingsvrijheid van Palestijnen, waardoor leden van de Nieuwe Vakbonden geen toegang hebben tot Israëlische bedrijven waar werknemers werken, hetzij in illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, hetzij in 1948 Palestina (het huidige Israël). Dit maakt het moeilijker om meer te weten te komen over de uitdagingen waarmee de arbeiders worden geconfronteerd en om met hen te communiceren. Toch zijn de Nieuwe Vakbonden er sinds hun oprichting in geslaagd 15.000 Palestijnse arbeiders te organiseren in zowel Israëlische als Palestijnse bedrijven. Leden van de Nieuwe Vakbonden ontmoeten arbeiders bij Israëlische militaire controleposten, die zij dagelijks oversteken om in Israëlische bedrijven te gaan werken.

Het vergunningenstelsel

Vervolgens is het vergunningenstelsel een primair middel dat door de Israëlische apartheid en koloniale regering wordt gebruikt om arbeiders en de Palestijnse bevolking in het algemeen zo te chanteren dat het verzet van Palestijnse arbeiders tegen de ontkenning van hun arbeidsrechten door hun Israëlische werkgevers wordt gesmoord. Er zijn twee belangrijke soorten vergunningen die Palestijnse arbeiders moeten verkrijgen om aan het werk te gaan. De vergunningen van Palestijnen die in Israël werken worden afgegeven door het Israëlische arbeidsbureau. Deze vergunningen worden gewoonlijk afgegeven met goedkeuring van de Israëlische werkgevers die Palestijnse werknemers in dienst hebben. Israëlische werkgevers of bedrijven betalen een bedrag aan het arbeidsbureau dat vergunningen afgeeft namens de Palestijnse werknemers, een bedrag dat wordt ingehouden op hun salaris. Israëlische werkgevers ontduiken echter altijd hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot de rechten die aan Palestijnse werknemers moeten worden gegeven en vragen de Palestijnen een vergunning te vinden via een netwerk van Palestijnse en Israëlische makelaars. Deze tussenpersonen dwingen Palestijnse arbeiders om een enorm bedrag te betalen om een vergunning te krijgen. Elke Palestijnse arbeider die zaken doet met makelaars moet tussen 1800 en 2000 Israëlische shekels per maand betalen om een vergunning te kopen, wat neerkomt op 500 tot 580 dollar (VS) per maand.

Palestijnen die werken in illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever krijgen een ander soort vergunning van de Israëlische civiele administratie, die moet worden goedgekeurd door de Shin Bet, de Israëlische inlichtingenorganisatie. De Shin Bet is ontstaan uit het geweld van Joodse paramilitaire activiteiten vóór de vorming van Israël. Toch wordt meer dan de helft van de Palestijnse arbeiders die in Israël of de nederzettingen werken een vergunning geweigerd; daarom gaan ze aan de slag op illegale, meestal gevaarlijke, manieren. Deze arbeiders die geen vergunning krijgen om te werken hebben volgens de Shin Bet een “onrein” veiligheidsverleden; met onrein veiligheidsverleden bedoelen de Israëlische autoriteiten dat de arbeiders zelf of hun familie in het verleden betrokken zijn of waren bij verzet tegen de bezetting. Palestijnse arbeiders die een vergunning hebben, kunnen niet gemakkelijk hun fundamentele arbeidsrechten opeisen bij hun Israëlische werkgevers, omdat de vergunning te allen tijde kan worden ingetrokken, vooral wanneer arbeiders hun rechten opeisen of proberen een vakbond op te richten, of wanneer zij (of een van hun gezinsleden) zich inlaten met enige vorm van politieke activiteit. Degenen die geen vergunning hebben, kunnen gemakkelijk worden ontslagen als zij durven te protesteren tegen de uitbuitingspraktijken van hun werkgevers, omdat zij worden beschouwd als illegale werknemers die illegaal aan het werk komen door zich door de open delen van de Muur te “smokkelen”. Op een of andere manier dwingt het systeem van werkvergunningen arbeiders dus om te leven in een staat van toezicht, onderwerping en capitulatie.

Palestijnse werknemers in bedrijven van Palestijnse werkgevers op de Westelijke Jordaanoever staan voor een andere reeks uitdagingen; een belangrijke uitdaging is de zwakke handhaving van de Palestijnse arbeidswetgeving en -wetgeving door Palestijnse rechtbanken. Dit vertraagt en ontmoedigt werknemers om te vragen om eerlijke betaling en betere arbeidsomstandigheden. De opschorting van de Palestijnse Wetgevingsraad (PLC) sinds 2007 heeft het uitvaardigen van nieuwe arbeidswetgeving ten gunste van de werknemers in Palestina bemoeilijkt. Sindsdien is de goedkeuring van wetten geconcentreerd in de handen van het hoofd van de Palestijnse Autoriteit (PA), Mahmoud Abbas.

In hetzelfde jaar als de opschorting van de PLC werd Salam Fayyad benoemd tot premier, waar hij een neoliberaal beleid begon in te voeren en voort te zetten. Dat beleid was en is onderdeel van een bredere Amerikaanse neoliberale mondiale agenda, als onderdeel van het zogenaamde vredesproces tussen Palestijnen en Israëliërs. Opeenvolgende premiers hebben dit beleid uitgevoerd ten gunste van Palestijnse zakenlieden in de particuliere sector en de wereldwijde neoliberale agenda in het algemeen, ten koste van Palestijnse arbeiders en hun arbeidsrechten.

Drie lagen van onderdrukking

Het Israëlische onderdrukkingssysteem met drie lagen – kolonisatie, militaire bezetting en apartheid – dat de Palestijnse economie in een wurggreep houdt, toont de mondiale agenda van de kapitalistische globalisering op zijn slechtst wanneer deze samenvalt met andere onderdrukkende systemen. De Palestijnse Autoriteit, die de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie controleert, is een bewaker geworden van de neoliberale belangen in Palestina in plaats van een hoeder van het nationale bevrijdingsproject. De belangen van degenen die neoliberale praktijken afdwingen in de OPT zijn in tegenspraak met het nationale bevrijdingsproject, vooral omdat westerse mogendheden die het neoliberalisme in de OPT steunen, de agenda van het Palestijnse verzet controleren via donorsteun in naam van gedepolitiseerde ontwikkeling en staatsopbouw in Palestina.

Israëls geleidelijke scheiding van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook in de loop van drie decennia heeft zijn weerslag gehad op de economieën van de twee gebieden en hun rol in en betekenis voor de Israëlische economie. Momenteel werken naar schatting meer dan 130.000 Palestijnen voor Israëlische bedrijven aan beide zijden van de Groene Lijn.1 De overgrote meerderheid van deze werknemers is afkomstig van de Westelijke Jordaanoever. Een deel van de Israëlische blokkade van de Gazastrook sluit de Israëlische markten af van de tienduizenden werknemers in de Gazastrook. Momenteel is 54% van de Palestijnen in de Gazastrook werkloos. Dit is slechts een indicatie van de afhankelijkheid van de Palestijnse economie van de Israëlische dankzij decennia van kolonialisatie, landroof en plundering van natuurlijke hulpbronnen, met name water.

Aan de andere kant heeft de openstelling van de Israëlische markt voor arbeidskrachten van de Westelijke Jordaanoever de integratie van de economie van de Westelijke Jordaanoever met die van Israël versterkt, waardoor Israël een deel van de gebieden op de Westelijke Jordaanoever in de Israëlische staat heeft kunnen opnemen. Israël harkt winst over de ruggen van met name Palestijnse werknemers, aangezien veel van deze werknemers hun fundamentele arbeidsrechten worden ontzegd, waaronder het werken van meer dan acht uur, ontzegging van ziektekostenverzekering en pensioen, oneerlijke betaling en gebrek aan compensatie en beschermingsmaatregelen, vooral gezien het feit dat Palestijnen gevaarlijk werk doen, voornamelijk in de bouw en de landbouw.

Bovendien stelt de Israëlische controle over de Palestijnse arbeidskrachten Israël in staat het verzet van de Palestijnen tegen de uitbreiding van zijn nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever te smoren. Dit stelt Israël alleen maar in staat om meer land en natuurlijke hulpbronnen over te nemen die nodig zijn om de Palestijnse economie te ontwikkelen en zelfvoorzienend te maken, vooral in de landbouwsector.

Vakbonden overal ter wereld kunnen een sleutelrol spelen om de strijd van arbeiders in het bijzonder en het Palestijnse volk in het algemeen te ondersteunen:

  • Open meer ruimtes voor Palestijnse vakbonden, vooral progressieve zoals de Nieuwe Vakbonden, om de strijd van de Palestijnse arbeiders en de uitdagingen waarvoor zij staan onder de aandacht te brengen.
  • De BDS-oproep tot boycot, desinvestering en sancties tegen het apartheids-Israël aannemen; dit omvat steun voor BDS-campagnes tegen Israëlische transnationale ondernemingen, het boycotten van Israëlische producten die naar de rest van de wereld worden geëxporteerd, en het onder druk zetten van internationale bedrijven om in de OPT en in Israël te opereren.
  • De apartheidsanalyse overnemen en zich aansluiten bij het toenemende aantal stemmen dat de VN oproept de Israëlische apartheid te onderzoeken, het VN-apartheidsverdrag in werking te stellen en gerichte sancties en een militair embargo tegen Israël op te leggen.
  • Alle banden met de Histadrut, Israëls belangrijkste vakbond, verbreken omdat het de zoveelste Israëlische apartheids- en kolonisteninstelling is, opgericht met als enig doel Palestina te koloniseren. –
BDS Nederland op Twitter