21 August 2019

Overeenkomst onderdrukking Palestijnen en bevolking van Kashmir

Afgelopen week vroeg het Palestijns Comité van de Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) beweging aandacht voor de kwestie Kashmir. India volgt daar een onderdrukkingspolitiek die duidelijke overeenkomsten vertoont met de bezettingspolitiek van Israël. De toenadering die de laatste jaren tussen beide landen plaatsvindt en de levendige wapenhandel tussen beide heeft daar alles mee te maken. Het onderstaande is een verklaring van het Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National Committee (BNC) van 14 augustus j.l.

Solidariteit en eenheid in verzet tegen mondiale militarisering: BNC-verklaring over Kashmir

Het Nationaal Comité van de Palestijnse Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) Beweging, de grootste coalitie binnen de Palestijnse gemeenschap, deelt de shock en woede van de bevolking van Kashmir en van democratische krachten in India en wereldwijd over het autoritaire besluit van de Indiase regering, geleid door de Bharatiya Janta Partij (BJP), om van het ene op het andere moment de relatieve autonomie van Jammu en Kashmir ongeldig te verklaren. Wij veroordelen het in toenemende mate gebruik van Israëlische paradigma’s en strategieën door de huidige Indiase regering.

Door met een presidentieel decreet discutabele wetswijzigingen aan te brengen in de Indiase grondwet, heeft de rechtse regering in Dehli de internationaal erkende rechten van de inwoners van Kashmir verder ondermijnd, met name hun recht om democratisch te beslissen over hun toekomst, zonder hun medeweten of toestemming.

De Indiase regering bekrachtigde dit besluit op 5 augustus jl., terwijl het Kashmir afgesneden hield van de rest van de wereld: telefoonlijnen en internet afgesloten, de politieke leiders onder huisarrest geplaatst en de straten onder een strikt uitgaansverbod geplaatst, afgedwongen door een grootscheepse inzet van het leger, paramilitairen en politie.

De Kashmir vallei was al een van de meest gemilitariseerde regio’s in de wereld, en nu zijn er bijna een miljoen gewapende troepen gestationeerd om het bevelschrift van de regering uit te voeren. Het uitgaansverbod en communicatieverbod gelden nog steeds, een week later. Vrijdag kwamen de eerste berichten naar buiten over massale protesten in Srinagar, en dat er traangas werd afgevuurd en met scherp werd geschoten door Indiaas veiligheidspersoneel. Journalisten ter plekke spraken met slachtoffers in ziekenhuizen met letsel veroorzaakt door luchtdrukpistolen, sommige slachtoffers waren op weg om te gaan studeren of waren aan het brood bakken in hun winkels toen zij werden beschoten.

De geschiedenis van wreedheden en mensenrechtenschendingen is niet nieuw in Kashmir. Mensenrechten groeperingen hebben al meer dan 30 jaar verslag gedaan vanbuitengerechtelijke executies, willekeurige opsluitingen, martelingen, verkrachtingen, gedwongen verdwijningen, het op grote schaal blind maken van mensen en het neerslaan van protesten en onderdrukken van democratische vrijheden, evenals van de gerechtelijke immuniteit van de strijdkrachten. Kashmir wordt neergezet als een geschil tussen de twee kernmogendheden India en Pakistan en nooit als een volk met hun eigen idealen en door de VN vastgelegde rechten.

Nog niet zo lang geleden, in 2018, bracht het Hoge Commissariaat van de VN voor de mensenrechten een gedetailleerd rapport uit over de situatie in Kashmir en eiste toegang om een onafhankelijk onderzoek te houden, maar dit werd door India afgewezen en betiteld als een ‘onzinnig verhaal’.

Als Palestijnen voelen wij ons nauw betrokken bij het lijden van de inwoners van Kashmir door de militaire onderdrukking die in veel gevallen vergelijkbaar is met Israëlische praktijken van onderwerping en controle. Op dit moment is de regering-Modi letterlijk geïnspireerd door Israëls nederzettingen politiek om gedwongen demografische veranderingen mogelijk te maken.

De grondwettelijke wijzigingen die door de BJP-regering zijn doorgevoerd zetten een streep door het vermogen van Jammu en Kashmir om hun eigen wetten te maken op het gebied van eigendom, werk, wonen etc. Nu dit niet meer mogelijk is en New Dehli al private ondernemingen uitnodigt te investeren, zal het demografische karakter van deze twee gebieden permanent veranderen, het Israëlische voorbeeld volgend van het creëren van ‘facts on the ground’ door illegale koloniale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden.

Inspiratie opdoen door Israëls nederzettingen politiek door het door Modi geleide India is slechts de meest recente schakel in de steeds inniger wordende band tussen en bewondering voor de apartheidsstaat Israël. Zoals wij al jarenlang hebben kunnen zien, neemt India Israëls methodologie en ideologie over en zet Israëlische wapens in bij de controle over Kashmir. In 2014 bracht Rajnath Singh, de toenmalige minister van binnenlandse zaken binnen de BJP-regering, een bezoek aan Israël en zei dat hij “onder de indruk was” van het elektronische hek dat de blokkade tegen twee miljoen Palestijnen in Gaza mogelijk maakt.
Een soortgelijk hek wordt nu neergezet langs de Demarcatielijn tussen India en Pakistan. India is de grootste importeur van Israëlische wapens. De Tavor geweren, die symbool staan voor de militaire overheersing in de Kashmir vallei, de drones die India inzet om de regio onder controle te houden zijn van Israëlische makelij. Israëlische militaire delegaties zijn in Kashmir geweest om Indiase troepen te trainen.

Benjamin Netanyahu is van plan om in september opnieuw een bezoek te brengen aan India, en er zullen dan weer belangrijke wapen deals op tafel liggen, net zoals bij zijn vorige bezoek in januari 2018. De Israëlische wapens die door India worden ingezet bij de onderdrukking van de bevolking van Kashmir zijn ‘in de praktijk getest’ op Palestijnse burgers.

Onze campagne voor een allesomvattend militair embargo tegen Israël is daarom direct gelinkt aan verzet tegen mondiale militarisering, inclusief militarisering van Kashmir.

Op dit ernstige moment zijn wij solidair met de inwoners van Kashmir. In India en in de rest van de wereld spreken gewetensvolle krachten zich uit tegen deze afschaffing van de beperkte autonomie van Jammu en Kashmir. Wij mogen niet zwijgen over deze historische onrechtvaardigheid die de door de BJP geleide Indiase regering opgelegd heeft aan Kashmir. Onze onderdrukkers hebben zich verenigd, en wij zullen sterker staan in onze strijd als wij ons ook verenigen.

Wij roepen op tot internationale druk op de Indiase regering om de recent genomen maatregelen, die volgens internationaal recht de rechten van de bevolking van Kashmir schenden, ongedaan te maken, en deze rechten te erkennen en te respecteren. Wij doen een beroep op de Indiase bevolking, wiens leiders ooit een voortrekkersrol vervulden binnen de Beweging van Niet-Gebonden Landen en de strijd tegen apartheid in Zuid Afrika, om toe te werken naar de beëindiging van India’s militaire – en veiligheidsalliantie met Israël. Hiermee zou niet alleen een einde komen aan de beschamende medeplichtigheid van India aan Israëls onderdrukking van het Palestijnse volk in hun strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid, maar het zou ook een impuls geven aan zowel de strijd voor de rechten van de bevolking van Kashmir, als aan de strijd voor sociale en economische gelijkheid van de bevolking van India.

de redactie

Foto: Modi en Netanyahu, wapenbroeders

BDS Nederland op Twitter