24 September 2013

Overleg met College van Bestuur TU Delft over samenwerking met G4S

Op donderdag 19 september sprak een delegatie van docP met het College van Bestuur (CvB) van de TU Delft, naar aanleiding van acties die tegen het contract van de universiteit met G4S gevoerd zijn.

Het CvB gaf aan de kritiek serieus te nemen, en gaat bekijken hoe ze naleving van mensenrechten als criterium in de aanbestedingsprocedure op kunnen nemen. Deskundigen van de TU zullen zich hierover buigen. Ook werd aangegeven dat G4S inmiddels is aangesproken door de TU. Het contract tussen G4S en de TU Delft loopt per 1 juni 2014 af.

In oktober start de openbare aanbestedingsprocedure voor een nieuwe beveiliger van de universiteit. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt door de TU ook uit educatief oogpunt belangrijk gevonden. DocP zal de verdere ontwikkelingen goed volgen na het positieve gesprek met het CvB.

BDS Nederland op Twitter