2 December 2020

Palestijnse rechten en de IHRA-definitie van antisemitisme

122 Palestijnse en Arabische academici, journalisten en intellectuelen uiten hun bezorgdheid over de IHRA-definitie

Brief van 29 november2020 in The Guardian

Het afbeelden van de campagne [Boycot, Desinvestering en Sancties] als antisemitisch is een grove verdraaiing van wat in wezen een legitiem niet-gewelddadig middel is om voor Palestijnse rechten te strijden.’ Een Palestijnse demonstrant met een bordje met de tekst ‘Boycot, Desinvestering, Sancties’ in het dorp Surif op de Westelijke Jordaanoever in 2013. Foto: Hazem Bader / AFP / Getty Images

Wij, de ondergetekenden, Palestijnse en Arabische academici, journalisten en intellectuelen geven hierbij onze mening over de definitie van antisemitisme door de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), en de manier waarop deze definitie is toegepast, geïnterpreteerd en geïmplementeerd in verschillende landen van Europa en Noord Amerika.

In de afgelopen jaren is de strijd tegen antisemitisme in toenemende mate geïnstrumentaliseerd door de Israelische regering en haar aanhangers in een poging de Palestijnse zaak te delegitimeren en verdedigers van Palestijnse rechten het zwijgen op te leggen.

Het afleiden van de noodzakelijke strijd tegen antisemitisme om een ​​dergelijke agenda te dienen, dreigt deze strijd te verlagen en dus in diskrediet te brengen en te verzwakken.

Antisemitisme moet worden ontkracht en bestreden. Ongeacht het voorwendsel, mag nergens ter wereld een uiting van haat tegen joden worden getolereerd. Antisemitisme manifesteert zich in verregaande generalisaties en stereotypen over Joden, met betrekking tot macht en geld in het bijzonder, samen met complottheorieën en ontkenning van de Holocaust.

We beschouwen de strijd tegen dergelijke attitudes als legitiem en noodzakelijk. Wij zijn ook van mening dat de lessen van de Holocaust en die van andere genociden van de moderne tijd deel moeten uitmaken van de opvoeding van nieuwe generaties tegen alle vormen van raciale vooroordelen en haat.

De strijd tegen antisemitisme moet echter op een principiële manier worden benaderd, anders wordt het doel ervan tenietgedaan. Door middel van “voorbeelden” die het geeft, combineert de IHRA-definitie het jodendom met het zionisme door aan te nemen dat alle joden zionisten zijn, en dat de staat Israel in zijn huidige realiteit de zelfbeschikking van alle joden belichaamt.

Daar zijn wij het absoluut niet mee eens. De strijd tegen antisemitisme mag niet worden omgezet in een list om de strijd tegen de onderdrukking van de Palestijnen, de ontkenning van hun rechten en de voortdurende bezetting van hun land te delegitimeren. We beschouwen de volgende principes daarbij als cruciaal:

1. De strijd tegen antisemitisme moet worden ingezet in het kader van het internationaal recht en de mensenrechten. Het moet een essentieel onderdeel zijn van de strijd tegen alle vormen van racisme en xenofobie, inclusief islamofobie, en anti-Arabisch en anti-Palestijns racisme. Het doel van deze strijd is om vrijheid en emancipatie voor alle onderdrukte groepen te garanderen. Het is diep vervormd wanneer het gericht is op de verdediging van een onderdrukkende en roofzuchtige staat.

2. Er is een enorm verschil tussen een toestand waarin Joden worden ‘joden die worden geselecteerd om te worden onderdrukt als minderheid door antisemitische regimes of groepen, en een toestand waarin de zelfbeschikking van een Joodse bevolking in Palestina / Israel is geïmplementeerd in de vorm van een etnisch exclusivistische en territoriaal expansionistische staat. Zoals het momenteel bestaat, is de staat Israel gebaseerd op het ontwortelen van de overgrote meerderheid van de inheemse bevolking – wat Palestijnen en Arabieren de Nakba noemen – en op het onderwerpen van die inheemse bevolking die nog steeds op het grondgebied van het historische Palestina leven als tweederangsburgers. of mensen onder bezetting, waardoor hun het recht op zelfbeschikking wordt ontzegd.

3. De IHRA-definitie van antisemitisme en de daarmee verband houdende wettelijke maatregelen die in verschillende landen zijn aangenomen, worden voornamelijk ingezet tegen linkse- en mensenrechtenorganisaties die Palestijnse rechten steunen en de Boycot Desinvestering en Sancties (BDS) -campagne, waardoor de zeer reële dreiging voor Joden die van rechtse, witte, nationalistische bewegingen in Europa en de VS komt, wordt genegeerd. Het afschilderen van de BDS-campagne als antisemitisch is een grove vertekening van wat in wezen een legitiem niet-gewelddadig middel is om voor Palestijnse rechten te strijden.

4. De bewering van de IHRA-definitie dat “het Joodse volk hun recht op zelfbeschikking te ontzeggen bijvoorbeeld door te beweren dat het bestaan ​​van een staat Israel een racistische onderneming is” een voorbeeld van antisemitisme is, is nogal vreemd. Het doet niet de moeite om te erkennen dat de huidige staat Israël volgens het internationaal recht al meer dan een halve eeuw een bezettingsmacht is, zoals erkend door de regeringen van landen waar de IHRA-definitie wordt gehandhaafd. Het maakt niet uit of dit recht het recht omvat om een ​​joodse meerderheid te creëren door middel van etnische zuivering en of dit moet worden afgewogen tegen de rechten van het Palestijnse volk. Bovendien verwerpt de IHRA-definitie mogelijk alle niet-zionistische visies op de toekomst van de Israëlische staat als antisemitisch,zoals het bepleiten van een binationale staat of een seculiere democratische staat, die al zijn burgers gelijk vertegenwoordigt. Oprechte steun voor het principe van het recht van een volk op zelfbeschikking kan de Palestijnse natie, noch enige andere, uitsluiten.

5. Wij zijn van mening dat geen enkel recht op zelfbeschikking het recht zou moeten omvatten om een ​​ander volk te ontwortelen en hen te beletten naar hun land terug te keren, of enige andere manier om een ​​demografische meerderheid binnen de staat te verkrijgen. De eis van de Palestijnen voor hun recht op terugkeer naar het land waaruit zijzelf, hun ouders en grootouders zijn verdreven, kan niet als antisemitisch worden opgevat. Het feit dat een dergelijke eis tot bezorgdheid leidt onder Israeli’s, bewijst niet dat het onrechtvaardig is, noch dat het antisemitisch is. Het is een door het internationaal recht erkend recht, zoals weergegeven in resolutie 194 van 1948 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

6. De beschuldiging van antisemitisme tegen iedereen die de bestaande staat Israel als racistisch beschouwt, ondanks de feitelijke institutionele en constitutionele discriminatie waarop deze is gebaseerd, komt neer op het verlenen van absolute straffeloosheid aan Israel. Israel kan dus zijn Palestijnse burgers deporteren, of hun staatsburgerschap intrekken of hun stemrecht ontzeggen, en toch immuun zijn voor de beschuldiging van racisme. De IHRA-definitie en de manier waarop deze is toegepast, verbiedt elke discussie over de Israelische staat als gebaseerd op etnisch-religieuze discriminatie. Het is dus in strijd met elementaire rechtvaardigheid en basisnormen van mensenrechten en internationaal recht.

7. Wij zijn van mening dat gerechtigheid de volledige steun vereist van het Palestijnse recht op zelfbeschikking, inclusief de eis om een ​​einde te maken aan de internationaal erkende bezetting van hun territoria en de statenloosheid en ontbering van Palestijnse vluchtelingen. De onderdrukking van Palestijnse rechten in de IHRA-definitie verraadt een houding die het joodse voorrecht in Palestina hoog houdt in plaats van joodse rechten, en joodse suprematie over Palestijnen in plaats van joodse veiligheid. Wij zijn van mening dat menselijke waarden en rechten ondeelbaar zijn en dat de strijd tegen antisemitisme hand in hand moet gaan met de strijd voor alle onderdrukte volkeren en groepen voor waardigheid, gelijkheid en emancipatie.

Samir Abdallah
Filmmaker, Paris, France
Nadia Abu El-Haj
Ann Olin Whitney Professor of Anthropology, Columbia University, USA
Lila Abu-Lughod
Joseph L Buttenwieser Professor of Social Science, Columbia University, USA
Bashir Abu-Manneh
Reader in Postcolonial Literature, University of Kent, UK
Gilbert Achcar
Professor of Development Studies, SOAS, University of London, UK
Nadia Leila Aissaoui
Sociologist and Writer on feminist issues, Paris, France
Mamdouh Aker
Board of Trustees, Birzeit University, Palestine
Mohamed Alyahyai
Writer and novelist, Oman
Suad Amiry
Writer and Architect, Ramallah, Palestine
Sinan Antoon
Associate Professor, New York University, Iraq-US
Talal Asad
Emeritus Professor of Anthropology, Graduate Center, CUNY, USA
Hanan Ashrawi
Former Professor of Comparative Literature, Birzeit University, Palestine
Aziz Al-Azmeh
University Professor Emeritus, Central European University, Vienna, Austria
Abdullah Baabood
Academic and Researcher in Gulf studies, Oman
Nadia Al-Bagdadi
Professor of History, Central European University, Vienna
Sam Bahour
Writer, Al-Bireh/Ramallah, Palestine
Zainab Bahrani
Edith Porada Professor of Art History and Archaeology, Columbia University, USA
Rana Barakat
Assistant Professor of History, Birzeit University, Palestine
Bashir Bashir
Associate Professor of Political Theory, Open University of Israel, Raanana, State of Israel
Taysir Batniji
Artist-Painter, Gaza, Palestine and Paris, France
Tahar Ben Jelloun
Writer, Paris, France
Mohammed Bennis
Poet, Mohammedia, Morocco
Mohammed Berrada
Writer and Literary Critic, Rabat, Morocco
Omar Berrada
Writer and Curator, New York, USA
Amahl Bishara
Associate Professor and Chair, Department of Anthropology, Tufts University, USA
Anouar Brahem
Musician and Composer, Tunisia
Salem Brahimi
Filmaker, Algeria-France
Aboubakr Chraïbi
Professor, Arabic Studies Department, INALCO, Paris, France
Selma Dabbagh
Writer, London, UK
Izzat Darwazeh
Professor of Communications Engineering, University College London, UK
Marwan Darweish
Associate Professor, Coventry University, UK
Beshara Doumani
Mahmoud Darwish Professor of Palestinian Studies and of History, Brown University, USA
Haidar Eid
Associate Professor of English Literature, Al-Aqsa University, Gaza, Palestine
Ziad Elmarsafy
Professor of Comparative Literature, King’s College London, UK
Noura Erakat
Assistant Professor, Africana Studies and Criminal Justice, Rutgers University, USA
Samera Esmeir
Associate Professor of Rhetoric, University of California, Berkeley, USA
Khaled Fahmy
FBA, Professor of Modern Arabic Studies, University of Cambridge, UK
Ali Fakhrou
Academic and writer, Bahrain
Randa Farah
Associate Professor, Department of Anthropology, Western University, Canada
Leila Farsakh
Associate Professor of Political Science, University of Massachusetts Boston, USA
Khaled Furani
Associate Professor of Sociology & Anthropology, Tel-Aviv University, State of Israel
Burhan Ghalioun
Emeritus Professor of Sociology, Sorbonne 3, Paris, France
Asad Ghanem
Professor of Political science, Haifa University, State of Israel
Honaida Ghanim
General Director of the Palestinian forum for Israeli Studies Madar, Ramallah, Palestine
George Giacaman
Professor of Philosophy and Cultural Studies, Birzeit University, Palestine
Rita Giacaman
Professor, Institute of Community and Public Health, Birzeit University, Palestine
Amel Grami
Professor of Gender Studies, Tunisian University, Tunis
Subhi Hadidi
Literary Critic, Syria-France
Ghassan Hage
Professor of Anthropology and Social theory, University of Melbourne, Australia
Samira Haj
Emeritus Professor of History, CSI/Graduate Center, CUNY, USA
Yassin Al-Haj Saleh
Writer, Syria
Dyala Hamzah
Associate Professor of Arab History, Université de Montréal, Canada
Rema Hammami
Associate Professor of Anthropology, Birzeit University, Palestine
Sari Hanafi
Professor of Sociology, American University of Beirut, Lebanon
Adam Hanieh
Reader in Development Studies, SOAS, University of London, UK
Kadhim Jihad Hassan
Writer and translator, Professor at INALCO-Sorbonne, Paris, France
Nadia Hijab
Author and human rights advocate, London, UK
Jamil Hilal
Writer, Ramallah, Palestine
Serene Hleihleh
Cultural Activist, Jordan-Palestine
Bensalim Himmich
Academic, novelist and writer, Morocco
Khaled Hroub
Professor in Residence of Middle Eastern Studies, Northwestern University, Qatar
Mahmoud Hussein
Writer, Paris, France
Lakhdar Ibrahimi
Paris School of International Affairs, Institut d’Etudes Politiques, France
Annemarie Jacir
Filmmaker, Palestine
Islah Jad
Associate Professor of Political Science, Birzeit University, Palestine
Lamia Joreige
Visual Artist and Filmaker, Beirut, Lebanon
Amal Al-Jubouri
Writer, Iraq
Mudar Kassis
Associate Professor of Philosophy, Birzeit University, Palestine
Nabeel Kassis
Former Professor of Physics and Former President, Birzeit University, Palestine
Muhammad Ali Khalidi
Presidential Professor of Philosophy, CUNY Graduate Center, USA
Rashid Khalidi
Edward Said Professor of Modern Arab Studies, Columbia University, USA
Michel Khleifi
Filmmaker, Palestine-Belgium
Elias Khoury
Writer, Beirut, Lebanon
Nadim Khoury
Associate Professor of International Studies, Lillehammer University College, Norway
Rachid Koreichi
Artist-Painter, Paris, France
Adila Laïdi-Hanieh
Director General, The Palestinian Museum, Palestine
Rabah Loucini
Professor of History, Oran University, Algeria
Rabab El-Mahdi
Associate Professor of Political Science, The American University in Cairo, Egypt
Ziad Majed
Associate Professor of Middle East Studies and IR, American University of Paris, France
Jumana Manna
Artist, Berlin, Germany
Farouk Mardam Bey
Publisher, Paris, France
Mai Masri
Palestinian filmmaker, Lebanon
Mazen Masri
Senior Lecturer in Law, City University of London, UK
Dina Matar
Reader in Political Communication and Arab Media, SOAS, University of London, UK
Hisham Matar
Writer, Professor at Barnard College, Columbia University, USA
Khaled Mattawa
Poet, William Wilhartz Professor of English Literature, University of Michigan, USA
Karma Nabulsi
Professor of Politics and IR, University of Oxford, UK
Hassan Nafaa
Emeritus Professor of Political science, Cairo University, Egypt
Nadine Naber
Professor, Deptartment of Gender and Women’s Studies, University of Illinois at Chicago, USA
Issam Nassar
Professor, Illinois State University, USA
Sari Nusseibeh
Emeritus Professor of Philosophy, Al-Quds University, Palestine
Najwa Al-Qattan
Emeritus Professor of History, Loyola Marymount University, USA
Omar Al-Qattan
Filmmaker, Chair of The Palestinian Museum & the A.M.Qattan Foundation, UK
Nadim N Rouhana
Professor of International Affairs, The Fletcher School, Tufts University, USA
Ahmad Sa’adi
Professor, Haifa, State of Israel
Rasha Salti
Independent Curator, Writer, Researcher of Art and Film, Germany-Lebanon
Elias Sanbar
Writer, Paris, France
Farès Sassine
Professor of Philosophy and Literary Critic, Beirut, Lebanon
Sherene Seikaly
Associate Professor of History, University of California, Santa Barbara, USA
Samah Selim
Associate Professor, A, ME & SA Languages & Literatures, Rutgers University, USA
Leila Shahid
Writer, Beirut, Lebanon
Nadera Shalhoub-Kevorkian
Lawrence D Biele Chair in Law, Hebrew University, State of Israel
Anton Shammas
Professor of Comparative Literature, University of Michigan, Ann Arbor, USA
Yara Sharif
Senior Lecturer, Architecture and Cities, University of Westminster, UK
Hanan Al-Shaykh
Writer, London, UK
Raja Shehadeh
Lawyer and Writer, Ramallah, Palestine
Gilbert Sinoué
Writer, Paris, France
Ahdaf Soueif
Writer, Egypt/UK
Mayssoun Sukarieh
Senior Lecturer in Development Studies, King’s College London, UK
Elia Suleiman
Filmmaker, Palestine-France
Nimer Sultany
Reader in Public Law, SOAS, University of London, UK
Jad Tabet
Architect and Writer, Beirut, Lebanon
Jihan El-Tahri
Filmmaker, Egypt
Salim Tamari
Emeritus Professor of Sociology, Birzeit University, Palestine
Wassyla Tamzali
Writer, Contemporary Art Producer, Algeria
Fawwaz Traboulsi
Writer, Beirut Lebanon
Dominique Vidal
Historian and Journalist, Palestine-France
Haytham El-Wardany
Writer, Egypt-Germany
Said Zeedani
Emeritus Associate Professor of Philosophy, Al-Quds University, Palestine
Rafeef Ziadah
Lecturer in Comparative Politics of the Middle East, SOAS, University of London, UK
Raef Zreik
Minerva Humanities Centre, Tel-Aviv University, State of Israel
Elia Zureik
Professor Emeritus, Queen’s University, Canada

BDS Nederland op Twitter