17 June 2015

Palestina solidariteitsorganisaties eisen openbare vergadering gemeente Amsterdam over stedenband met Tel Aviv

Palestina solidariteitsorganisaties zijn stomverbaasd dat de gemeente Amsterdam alsnog een stedenband wil aangaan met Tel Aviv. Zij zijn ontstemd dat het college niet eerder had gemeld nu verder te willen gaan met dit voorstel, dat eerder in de ijskast verdween wegens gebrek aan draagvlak in de stad.

Onder druk van de SP is het onderwerp nu geagendeerd, maar in een besloten vergadering. Dit is onacceptabel. De Palestina organisaties eisen daarom dat de vergadering openbaar wordt.

Voor een stedenband met een andere stad behoort groot draagvlak te zijn onder de bevolking van beiden steden. In Amsterdam staat een groot gedeelte van de bevolking negatief tegenover een stedenband met Tel Aviv, onder andere door Israels bombardementen op Gaza vorig jaar, maar ook omdat in Israel recentelijk de meest rechtse regering is gekozen die Israel ooit gekend heeft. Juist nu een stedenband afsluiten is daarom onbegrijpelijk en onacceptabel.

De weerstand tegen een stedenband met Tel Aviv is door de verbondenheid die Amsterdamse Moslims hebben met geloofsgenoten in Palestina het grootst. Maar ook onder de autochtone Amsterdamse bevolking is het negatieve sentiment ten aanzien van Israel de laatste jaren gegroeid. Inclusief joden, verenigd binnen de organisatie Een Ander Joods Geluid, die zich ook tegen de stedenband hebben gekeerd.

Maar niet alleen Amsterdammers hebben hierover een mening.  Amsterdam is wel de hoofdstad van Nederland en Nederlands gezicht naar buiten. Vandaar dat de verbolgenheid over dit plan in alle hoeken van Nederland wordt gevoeld.

Voorts staat het plan van de gemeente haaks op haar voornemen om het ‘Israelische/Palestijnse conflict’ niet te importeren in Amsterdam, waardoor de spanningen tussen bevolkingsgroepen verder kunnen oplopen.

De actie tegen de stedenband met Tel Aviv is een gezamenlijke campagne van Youth for Palestine, Back to Palestine, Internationale Socialisten, Nederlands Palestina Komitee, Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina , docP en de Palestijnse Gemeenschap Nederland.

A.s. donderdag organiseren zij een   protestdemonstratie voor het Amsterdamse stadhuis

 

 

UPDATE: Omstreeks 15:00 u, daags voor de zitting, deelde de gemeente mee, dat agendapunt 27  niet langer besloten zal zijn.
Het is dus openbaar.

“In reactie op uw mails aan de leden van het College van B&W en uw persbericht kan ik u mededelen dat de bijeenkomst van de raadscommissie Algemene Zaken morgen 18 juni, waarin onder meer de mogelijke samenwerking met Tel Aviv en Ramallah wordt besproken, openbaar is. “

(Director of the International Office, City of Amsterdam)

BDS Nederland op Twitter