21 February 2017

Palestina/Israel: Nederlandse reisaanbieders nemen het niet nauw met internationale grenzen

Persbericht

In het pas uitgekomen onderzoeksrapport “Grensverleggend Toerisme” doet het Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP) verslag van een aantal dubieuze praktijken door Nederlandse reisaanbieders wat betreft hun reizen naar Israel en Palestina.

Over de hele linie laten reisaanbieders zich weinig gelegen liggen aan internationaal erkende grenzen. Palestijnse plaatsen en bezienswaardigheden, zoals Oost-Jeruzalem, Bethlehem en Jericho, worden gemakshalve geschaard onder bestemmingen in Israel, en kaarten deugen veelal niet. Wanneer niet expliciet wordt vermeld dat het Palestijnse plaatsen of bezienswaardigheden betreft, zal een niet-geïnformeerde consument denken in Israel te zijn terwijl deze in door Israel bezet Palestijns gebied is. In reisbeschrijvingen wordt doorgaans voorbij gegaan aan de recentere geschiedenis van historisch Palestina, de oprichting van de staat Israel en de verdrijving en beroving van de Palestijnse bevolking van hun land dientengevolge.

In sommige reizen worden van oudsher Palestijnse plaatsen met Bijbelse namen aangeduid, zoals Sichem voor Nablus, waardoor de volkenrechtelijke status van deze en andere steden (Palestijns, bezet door Israel), wordt gemaskeerd. Met dergelijke terminologie wordt meegelift met een zionistisch discours dat Palestina niet definieert als Palestijns maar als het “aan joden beloofde land”. Wij signaleren dat dit discours haaks staat op het discours van het internationaal recht (m.n. VN/AV Resolutie A/RES/ES-10/15 (2004), de 4e Conventie van Genève en de Conventie van Den Haag van 1907) dat door Nederland wordt onderschreven.

De opbrengsten uit toerisme naar Palestijns bezet gebied vloeien hoofdzakelijk naar Israelische dienstverleners, terwijl de ontwikkeling van toerisme aan Palestijnse zijde door Israel wordt geblokkeerd (zie het in 2013 uitgebrachte rapport van de Alternative Tourism Group getiteld ‘Economic Disparity in Israel’s Tourism Monopoly – The devastating impact in occupied Palestine and Israel’s stranglehold and monopoly over Holy Land tourism and its impacts’ . Hierin wordt beschreven hoe Israel de controle uitoefent over toerisme naar bezet gebied, terwijl de Palestijnse toerismesector om zeep wordt geholpen.

In 2013 bracht de ANVR een advies uit aan haar leden waarin zij het belang onderstreepte van het geven van correcte en objectieve reisinformatie via de diverse distributiekanalen (brochure, website, advertentie), en daarbij in overeenstemming met internationaal erkende grenzen “duidelijk aan te geven welke onderdelen van de reis zich afspelen in Israel en welke in Palestina”. Anno 2017 blijken reisaanbieders aangesloten bij de ANVR ten opzichte van dit advies nog altijd sterk in gebreke te blijven.

Op maandag 20 februari j.l. is aan de directeur de heer Oostdam van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus (ANVR) het door docP uitgebrachte rapport Grensverleggend Toerisme aangeboden en openhartig besproken. Deze zegde toe de problematiek nogmaals onder de aandacht van zijn leden te brengen.

————————————–
Informatie voor de pers:
06 109 365 05
Sonja Zimmermann
[email protected]

BDS Nederland op Twitter