12 December 2014

Peres, oorlogshitser in vredesmantel

Shimon Peres brengt aanstaande zondag 14 december een bezoek aan Nederland, als privé persoon. Hij is sinds deze zomer geen president van Israël meer. Er zijn twee verschijningsvormen van Peres:

De internationale Peres, de gematigde politicus. Deze Peres praat altijd over vrede. Hij maakt zich zorgen over het geweld, over de noodzaak om samen rond de tafel te zitten.

De Israëlische Peres. De andere Peres heeft Israël zijn atoombom bezorgd. Heeft als adviseur of lid van Israëlische regeringen actief meegeholpen aan de voorbereiding van nogal wat oorlogen, aanslagen en massamoorden.

Wij krijgen de vredelievende Peres op bezoek. Bernard Hammelburg zal hem interviewen. Hieronder helpen wij Bernard Hammelburg met een paar suggesties voor kritische vragen.

Help Bernard Hammelburg een paar kritische vragen te stellen, aan Peres.  En misschien heb je ook een goede vraag

  • Meneer Peres, u heeft als adviseur van toenmalig premier Ben Goerion in de tweede helft van de jaren ’50 een doorslaggevende rol gespeeld bij de totstandkoming van de Israëlische atoombom. Hebt u geen spijt dat mede door u de nucleaire wapens in het Midden-Oosten zijn geïntroduceerd? Zij het bij één partij?
  • Samen met Moshe Dayan en Franse generaals heeft u in 1956 de oorlog tegen Egypte zorgvuldig voorbereid. U heeft de Israëlische bevolking toen wijsgemaakt dat het een preventieve oorlog was en dat zij existentieel gevaar liepen. Is het nu, na zestig jaar mogelijk voor u om toe te geven dat de historici dat terecht propaganda noemen?
  • In de jaren ’70 en ’80 zat u in de top van de Israëlische Arbeiderspartij, die hier in Nederland een ‘links’ imago had. Deze partij gaf massieve steun aan de beginnende kolonisatie van de bezette gebieden, waarvan Nederland nog steeds denkt dat alleen de Likoedpartij dat deed. Vindt u die nederzettingen nog steeds een goed idee?
  • Tijdens de gruwelijke oorlog in Libanon, in 1982 was u oppositieleider. Maar zelfs in die rol heeft u uw best gedaan om die oorlog goed te praten. Wordt het geen tijd om daar nog even op terug te komen?
  •  Toen Yitzhak Rabin in 1995 werd vermoord door een Israëliër geloofde de wereld, terecht of ten onrechte, in het door hem en Arafat geleide vredesproces. Door de moord werd u kort premier. U zei in de Knesseth: ‘De eindstatus overeenkomst zal niet op een Palestijnse staat uitlopen’. Binnen een jaar was het vredesproces ingezakt. Betreurt u achteraf de gang van zaken?
  • U was als toenmalig premier politiek direct verantwoordelijk voor het bloedbad op 18 april 1996 in een VN-post in Qana in Zuid-Libanon, waarbij 109 burgers omkwamen en 116 zwaargewonden vielen. Een VN-onderzoek door “onze” generaal-majoor Frank van Kappen kwam met voor Israël vernietigende conclusies. Zijn die slachtoffers al schadeloos gesteld?
  •  U bent in 1995/1996 heel kort premier geweest. Zes weken voor de verkiezingen keurde u de aanval op Libanon goed. Dood en vernietiging in het zuiden van het land. De zware bombardementen joegen 400.000 burgers naar het noorden. Was het per ongeluk? En had de planning niets met die verkiezingen te maken?
  •  In een recente studie over u [*] wordt gesteld dat u nooit duidelijk bent geweest over een Palestijnse staat en dat u tientallen jaren lang over ‘een oplossing met Jordanië’ heeft gesproken. Kunt u bij deze gelegenheid ondubbelzinnig zeggen dat u de Palestijnen niet naar Jordanië wil hebben, maar in een eigen levensvatbare staat die de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook omvat?
  •  Het vestigen van joodse Israëli’s in bezet gebied, inmiddels ruim een half miljoen personen, is volgens het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een schending van de Vierde Conventie van Genève. In 2004 verklaarde het Hof dat de conventie sinds 1967 op de Westelijke Jordaanoever van toepassing is geweest. Schending van de Vierde Conventie van Genève is een oorlogsmisdaad. U bent een van de voornaamste geestelijk vaders van het nederzettingenbeleid. Wij zouden het correct vinden als tot vervolging zou worden overgegaan. Wat vindt u zelf?

 

Tot slot

Tot slot nog een vraag aan Nederlandse journalisten die dit lezen: weet iemand van u waar de heer Peres de collega-journalist Bernard Hammelburg en zijn publiek zal spreken? Als een nobelprijswinnaar die zestig jaar lang topposities in Israël heeft bekleed ons land bezoekt, dan zullen de media die ons moeten informeren toch zelf wel geïnformeerd zijn? Zodat zij erheen kunnen en zodat de heer Peres spontaan op wat vragen kan antwoorden. De kaartjes kosten € 120,-. Laagdrempelig dus.

[*] Tamar Amar-Dahl. ‘Shimon Peres. Friedenspolitiker und Nationalist’ 2010. Ferdinand Schöningh.

http://www.jonet.nl/nieuws/shimon-peres-komt-een-avondje-naar-cia/2233

BDS Nederland op Twitter