26 May 2016

Persbericht: Protest bij door Israel gesponsorde Huntenkunst in Ulft

Vrijdag 27 mei  a.s. zal de Israelische ambassadeur Huntenkunst openen in de SSP Hal op het terrein van DRU Cultuurfabriek te Ulft. Pro-Palestijnse activisten zullen met een vreedzame demonstratie demonstreren tegen het beleid van Israel en het misbruik door Israel van kunst en cultuur voor eigen propaganda.

Huntenkunst is een belangrijk gegeven in onze Achterhoekse regio. Kunstenaars krijgen een podium om hun kunsten ten toon te stellen waar we anders niet makkelijk van zouden kunnen genieten. Dit jaar heeft de Israelische ambassade gemeend een financiële bijdrage te moeten leveren aan de organisatie Huntenkunst 2016 en heeft de organisatie gemeend deze financiering aan te moeten nemen. Deze actie is niet meer dan campagne door de ambassade van Israel om Israels imago van mensenrechtenschendingen, apartheid, illegale nederzettingen, goed te praten en wit te passen in het buitenland.  

De financiële ondersteuning aan Huntenkunst is bedoeld om het merk (‘Brand’) Israel in het buitenland te verkopen, om het zogenaamde mooie gezicht aan de wereld te tonen. Hiervoor wordt dus nu ook kunst en cultuur ingezet, ingezet om de rol van de militaire bezetter en onderdrukker te doen vergeten.

Trap er niet in: het ware gezicht van het Israelisch beleid is onderdrukking van de Palestijnse bevolking, bewoners van de Gazastrip gevangen te houden, bezoekers niet toe te laten, een beleid van apartheid, illegale nederzettingen die steeds meer Palestijns grondgebied stelen en elke dag het schenden van de mensenrechten.   Dat is het ware gezicht van de Israelische overheid.

De organisatoren van de demonstratie hebben niets tegen kunstenaars, echter aangezien Huntenkunst zich voor het karretje van de Israelische ambassade laat spannen, is zij vrijdag wel het doelwit van de demonstratie. De organisatoren roepen de leden van Huntenkunst daarom ook op om afstand te nemen van de campagne “Brand Israel” en de apartheidspolitiek van Israel; tevens worden de Ulftenaren opgeroepen om zich te scharen achter de culturele boycot.
Middels dit persbericht worden zoveel mogelijk mensen opgeroepen om zich uit te spreken tegen de apartheidspolitiek  van Israel. Dit kan door aanwezig bij de demonstratie voor de SSP Hal te Ulft op vrjdag 27 mei van 17.00 tot  18.30 uur. Komt allen, laat zien dat u tegen de apartheid bent en dat u het Palestijnse volk steunt.

BDS Nederland op Twitter