15 January 2014

Petitie: ABP Stop Funding Israeli Apartheid!

Medewerkers van een aantal Nederlandse instellingen voor onderwijs en onderzoek hebben een petitie geopend, waarin ze hun zorgen uiten over de investeringen van pensioenfonds ABP in Israëlische banken. PGGM besloot eerder deze week zich terug te trekken uit vijf Israëlische banken. De petitie is hier te tekenen. Hieronder de tekst van de petitie:

 

Open brief aangaande pensioenfonds ABP,

Wij ondergetekenden -onderzoekers, (universitair) docenten, onderwijzend personeel, en symphatisanten- maken hierbij onze grote zorg kenbaar aangaande het recente nieuws rondom de investeringsactiviteiten van pensioenfonds ABP. Zij investeren 37 miljoen euro aan aandelen in Israëlische banken en bedrijven die medeplichtig zijn aan de illegale Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en nederzettingsactiviteiten aldaar.

Als universitair medewerkers en medewerkers in het publieke hoger en lager onderwijs dragen wij jaarlijks bij aan ABP. Dit betekent dat ons geld indirect door ABP wordt geïnvesteerd in Israëls illegale nederzettingen, discriminerende wetgeving richting Palestijnse inwoners van Israël, de permanente isolatie van Gaza, en de bouw van een illegale apartheidsmuur.

Het is tegenstrijdig dat wij, als onderwijzers en academici, op deze manier impliciet meedoen aan de illegale bezettingspolitiek van Israël, die onder andere stelselmatig Palestijnen de toegang tot onderwijs ontzegt, en de Palestijnse bevolking uit Israëlische geschiedenisboeken schrapt. Wij moedigen ABP dan ook in het bijzonder aan haar banden met Israëlisch banken te verbreken.

In 2005 heeft de Palestijnse bevolking opgeroepen tot Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) van Israël. Gerepresenteerd door meer dan honderd civiele en maatschappelijke organisaties roept zij op tot:

1) Een einde aan de bezetting en kolonisatie van Palestijns gebied en een ontmanteling van de Muur;

2) Erkenning van de fundamentele rechten van Arabisch-Palestijnse burgers van Israël als volledig gelijkwaardig;

3) Respect, bescherming en promotie van de rechten van Palestijnse vluchtelingen op terugkeer naar hun huizen en eigendom als aangeduid in VN resolutie 194.

Banken zoals Hapoalim, Le’oemi en Mizrachi Tefachot, waarvan ABP 37 miljoen euro aan aandelen bezit, kunnen officieel geboycot worden volgens de Palestijnse Nationale Boycot Commissie.

Deze oproep blijft relevant zolang Israël zich niet houdt aan internationale wetgeving en verdragen. De Europese Unie, de UN Human Rights Council en andere internationale lichamen hebben richtlijnen opgesteld en resoluties aangenomen die zich uitspreken tegen de illegale bezettingspraktijken van Israël. Deze nieuwe Europese richtlijnen zullen ook de European Investment Bank aandringen haar leningen aan grote banken zoals Hapoalim en Mizrachi Tefahot stop te zetten vanwege hun activiteiten in de Bezette Gebieden en branches in illegale nederzettingen.  ABP kan hierbij niet achterblijven.

Momenteel is het onmogelijk om ons als medewerkers in het publieke hoger en lager onderwijs te onttrekken aan investering in ABP en hierbij roepen wij dus op tot desinvestering van Israëlisch banken en bedrijven.

Desinvestering houdt in:

1) Een stopzetting van aandelen en fondsen bij bedrijven die medeplichtig zijn in het schenden van het Internationaal Recht, Mensenrechten en de rechten van de Palestijnse bevolking in Israël;

2) Verzekeren dat portfolio’s en publieke fondsen niet gebruikt worden om de diensten en producten van dergelijke medeplichtige bedrijven en banken aan te schaffen en/of te financieren;

3) Verplichting van verantwoord ondernemerschap.

 

Wij dringen ABP erop aan in de voetsporen van pensioenfonds PGGM te treden. PGGM heeft haar richtlijnen van Verantwoord Investeren gevolgd en is tot de conclusie gekomen haar investering in Israël stop te zetten:

“PGGM said the decision followed years of discussions with the banks and that it considers the settlements unethical because of the International Court of Justice’s 2004 advisory opinion that found they were an illegal violation of Palestinian rights”

Hiernaast heeft pensioenfonds PFZW al in 2009 aandelen in Israëlisch banken stopgezet.

Als gewetensbezwaarden in het onderwijs moedigen wij ABP aan een verantwoorde en menselijke stap te zetten. Een stap die wetsovertredingen en een overschrijding van Internationaal Recht de rug toekeert. En een stap die aan de juiste kant van de geschiedenis staat.

BDS Nederland op Twitter