Petitie: Importverbod op goederen van de Israëlische nederzettingen.

Overwegende dat:

– de Israëlische bezetting van de Westbank en Gaza al meer dan 50 jaar duurt.

– dat van 2006 tot en met november 2020 meer dan 1665 Palestijnse huizen op de Westbank zijn gesloopt ten behoeve van de bouw van Israëlische nederzettingen. Dat deze bouw onder het internationaal recht illegaal is.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-west-bank-east-jerusalem-demolition-four-year-high

–  dat de sloop van huizen en bouw van nederzettingen niks anders dan annexatie genoemd kan worden.

– Nederland geen afzetmarkt zou moeten willen zijn voor producten tot stand gekomen met mensenrechtenschendingen. Dat is waarom Amnesty International al in 2017 staten opriep om een importverbod in te stellen.

https://www.amnesty.nl/actueel/staten-moeten-de-import-van-producten-uit-de-israelische-nederzettingen-verbieden

– opeenvolgende Nederlandse regeringen niet verder gekomen zijn dan afkeuren uitspreken, maar concrete actie tegen Israëlische mensenrechtenschendingen tot nu toe altijd is uitgebleven.

– dat Arabische landen de Palestijnen in de uitverkoop hebben gedaan.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/18/de-palestijnen-zijn-door-de-arabieren-in-de-uitverkoop-gezet-a4024460

Is het meer dan tijd om een importverbod in te stellen voor producten uit de Israëlische nederzettingen. Niet langer om de hete brij draaien door te spreken over ‘mogelijke sancties bij ‘dreigende annexatie.’ Als je vindt dat annexatie tot sancties moet leiden dan vind je dat er sancties tegen Israël moeten worden ingesteld. Wat is er nou proportioneler dan een importverbod van de directe economische vruchten van de annexatie?

Ik steun daarom deze oproep aan de Tweede Kamer om een importverbod in te stellen voor producten uit de Israëlische nederzettingen.  

 Teken hier de petitie 

 

BDS Nederland op Twitter