23 May 2016

Steun de petitie voor een importverbod op producten uit Israels illegale kolonies in Palestina!

[button color=”green”] scroll naar beneden om de petitie te tekenen[/button]

Op donderdag 26 mei a.s. overlegt de Tweede Kamer over de maatregelen van de EU inzake etikettering van producten uit de illegale Israelische kolonies in Palestina. Centraal daarbij staat de vraag of die producten van een speciale sticker moeten worden voorzien.

In Nederland zijn al decennialang producten te koop uit de Israëlische kolonies in bezet Palestina. Die kolonies – beter bekend als ‘nederzettingen’ – zijn illegaal, want ze staan op grond die van Palestijnen is afgenomen. Banden ermee zijn daarom taboe, vindt ook het Nederlandse kabinet. Toch liggen hun producten in onze winkels. Sterker, de illegale kolonies hebben er een bloeiende economie mee weten op te bouwen, die als motor fungeert voor verdere kolonisering. Met dank aan onder andere Nederland.

Hoe werkt dat? Producten uit die illegale kolonies worden bij ons op de markt gebracht onder de noemer ‘Made in Israel’, en zijn dus niet te onderscheiden van producten uit het erkende Israël. Door ze te kopen hebben Nederlandse consumenten in onwetendheid fors bijgedragen aan de verdrijving van Palestijnen uit hun eigen land. Deze situatie bestaat nog steeds.

Al jaren kaarten wij en anderen deze misstanden aan: bij de politiek, marktpartijen als Albert Heijn, brancheorganisaties als het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en consumentenorganisaties. Die hebben niet ingegrepen, maar hun verantwoordelijkheid doorgeschoven naar de EU.

Eind 2015 presenteerde de EU een zogenaamde interpretatieve notitie over etikettering. Consumenten hebben recht op informatie over de herkomst van producten. Daarin stelt de EU een speciaal etiket voor, waarop in één regeltje melding wordt gemaakt van de herkomst, bijvoorbeeld ‘West Bank (Israelische nederzetting)’.

Maar hiermee verleent de EU aan producten uit illegaliteit een min of meer legale status door middel van het consumentenrecht. En gaat zij voorbij aan haar internationaal-rechtelijke verplichtingen. Wat nodig is is een invoerverbod.Want Israel kan blijven exporteren uit de illegale kolonies. De Europese gedoogsteun aan de illegale kolonisering van Palestina blijft bestaan. Bovendien maakt de voorgestelde etikettering geen einde aan het gesjoemel met het label ‘Made in Israel’. Integendeel: de neiging tot sjoemelen zal alleen maar groter worden. En er is nóg wat. De etikettering die de EU aan de lidstaten voorstelt is niet dwingend, maar vrijblijvend. Wie alles bij het oude wil houden, kan zijn gang gaan. De praktijk spreekt boekdelen: ondanks veelvuldige inspecties van supermarkten heeft docP nog nooit een nederzettingenetiket aangetroffen.

Desondanks heeft het Nederlandse kabinet het EU-voorstel voor etikettering overgenomen. Maar niet alle partijen willen zo’n etiket, omdat het nadelig zou zijn voor Israel. In de Tweede Kamer wordt daar komende donderdag, 26 mei, over gedebatteerd. Centraal staat de vraag of producten uit Israels illegale economie wél of niet gestickerd moeten worden. Maar dat is de verkeerde vraag. Consumenten hebben immers gewoon recht op correcte herkomstinformatie. De juiste vraag is of producten met een illegale herkomst wel in Nederland verkocht zouden mogen worden. Het antwoord daarop is naar alle maatstaven ‘Nee’.

De enige rechtvaardige oplossing is een compleet importverbod op producten uit Israëls illegale kolonies in Palestina. Dat is ook de enige manier om het vertrouwen van de consument te herstellen.

Roep de Tweede Kamer op tot actie. Steun de emailpetitie voor een importverbod op producten uit de illegale kolonies in Palestina!

Mail actie: protesteer tegen de sloop van Khan el Ahmar!

Geachte volksvertegenwoordiger,

Op 5 september gaf het Israelische Hoog Gerechtshof toestemming tot de sloop van het Palestijnse bedoeïenendorp Khan al Ahmar op de bezette Westelijke Jordaanoever, met ingang van 12 september. 46 andere Palestijnse dorpen zullen hetzelfde lot treffen en plaats moeten maken voor Israelische nederzettingen en een weg ernaartoe. Als deze deportatie doorgaat is dit een schending van het internationaal humanitair recht en dus een oorlogsmisdaad.

De aanleg van nederzettingen is erop gericht om de bestaande illegale nederzettingen Kfar Adumin en Maale Adumimen met Oost Jeruzalem te verbinden (het E1 plan). Daarmee wordt de Westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld en definitief afgesloten van Jeruzalem. De door u bepleite tweestatenoplossing zal hiermee fysiek en definitief om zeep worden gebracht.

Wij dringen er met klem bij de Tweede Kamer op aan hiertegen krachtig te protesteren opdat de regering onverwijld van de Israelische regering eist hiervan af te zien op straffe van sancties.

Hoogachtend,

%%your signature%%

679 signatures

Share:

     

Petitietekst:

Op donderdag 26 mei a.s. overlegt u over de maatregelen van de EU inzake etikettering van producten uit de illegale Israëlische kolonies in Palestina. Centraal daarbij staat de vraag of die producten van een speciale sticker moeten worden voorzien.

Uiteraard hebben consumenten recht op correcte herkomstinformatie en zijn correcte etiketten nodig. Maar toch stelt de Tweede Kamer zich de verkeerde vraag. De juiste vraag is of deze producten überhaupt verkocht horen te worden. Het antwoord op die vraag is ‘Nee’. Illegaal blijft illegaal, ook al plak je er tien stickers op.

Het erkennen van de wetteloosheid van de Israëlische kolonies is niet te rijmen met de handel in hun producten – ongeacht hoe je die stickert. Dit temeer daar die handel fungeert als aanjager van verdere kolonisering en méér onrecht. Door continuering van de handel blijft het voor Israel lucratief om door te gaan met de roof  en uitbuiting van Palestijnse grond en water, een feitelijke vorm van plundering. De kolonisering ontwikkelt zich explosief.

Een nederzettingenetiket zal correcte informatie voor de consument  niet dichterbij brengen, integendeel. Israel sjoemelt nu al grootschalig met de herkomstaanduiding, en een verplicht etiket zal die neiging alleen maar groter maken. Ook de vrijblijvendheid van de etikettering draagt niet bij aan duidelijkheid. Na jaren van gepraat is het de hoogste tijd voor een rechtvaardig en duidelijk beleid ten aanzien van producten uit de Israëlische kolonies.

Consumenten hebben recht op correcte informatie over de herkomst van producten. Als er ”Israel” op een product staat moet het uit Israel komen en niet uit een illegale kolonie. Daarop moet streng worden gecontroleerd. Producten uit de kolonies moeten niet gelegaliseerd worden met een etiket, maar gewoon verboden worden.

 

BDS Nederland op Twitter