13 March 2017

Racisme en Rassendiscriminatie staan lijnrecht tegenover Vrijheid, Rechtvaardigheid en Gelijkheid

 

Het Palestijnse Nationale BDS Comité (BNC) herbevestigt in een verklaring het standpunt van de BDS Beweging over alle vormen van racisme en rassendiscriminatie.

De wereldwijde Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) beweging voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid voor het Palestijnse volk is een geweldloze mensenrechtenbeweging die alle vormen van racisme en rassendiscriminatie verwerpt. De beweging wordt geleid door het BNC, de grootste coalitie van Palestijnse politieke partijen, vakbonden en beroepsverenigingen, vluchtelingennetwerken, volkscomités en organisaties. De oproep van het BNC in 2005 tot beëindiging van Israels flagrante schendingen van internationaal recht en de borging van mensenrechten voor het Palestijnse volk, is verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In deze Universele Verklaring is vastgelegd dat “alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren” en dat ieder aanspraak heeft op alle fundamentele rechten en vrijheden “zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status”.

Gebaseerd op deze principiële verbintenis met gelijke rechten voor iedereen, ongeacht afkomst, verzet de BDS beweging zich standvastig tegen politieke ideologieën, wetten, beleid en praktijken die aanzetten tot racisme. Wij wijzen zionisme af, omdat zionisme de racistische en discriminerende ideologische pijler is van Israels bezettingsregime, nederzettingenbeleid en apartheid dat het Palestijnse volk sinds 1948 zijn fundamentele mensenrechten heeft ontnomen.

In overeenstemming met de VN-definitie van rassendiscriminatie, spreekt de BDS beweging zich uit tegen elke handeling of uiting die, onder andere, racisme vanwege huidskleur, anti-Arabieren racisme, islamofobie, antisemitisme, seksisme, vreemdelingenhaat of homohaat aanhangt of propageert.

Wij veroordelen apartheid, genocide, slavernij, koloniale uitbuiting en etnische zuivering, welke misdaden tegen de menselijkheid zijn, gebaseerd op racisme en raciale suprematie. Wij dringen aan op volledige schadeloosstelling van de slachtoffers van deze misdaden, inclusief hun nakomelingen. We veroordelen eveneens andere schendingen van mensenrechten zoals mensensmokkel, uitbuiting van arbeiders en seksuele uitbuiting en zijn solidair met de slachtoffers.

De uitgangspunten van de BDS beweging zijn gebaseerd op de agenda van de Wereld Conferentie tegen Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende Intolerantie die gehouden werd in 2001 in Durban, Zuid Afrika. Deze uitgangspunten omvatten de waarden van culturele diversiteit, solidariteit en wederzijdse ondersteuning van slachtoffers van racisme en rassendiscriminatie.

Wij zijn solidair met mensen van Afrikaanse afkomst, inheemse volkeren, landloze boeren, vluchtelingen en migranten, mensen die uitgebuit en onderdrukt worden voor het economisch gewin van een enkeling, en met iedereen die wordt gediscrimineerd en vervolgd vanwege hun geloof of identiteit, waaronder het kastestelsel. Wij staan achter hun strijd voor rechtvaardigheid op het gebied van ras, economie, geslacht, milieu en sociale gelijkheid.

Wij spreken onze steun uit voor alle gemarginaliseerde gemeenschappen, zoals  Arabische, Zwarte, Moslim, inheemse, Joodse, Aziatische, Latino, Roma en Dalit bevolkingsgroepen, die het doelwit zijn van xenofobe en uiterst rechtse racistische bewegingen die steeds machtiger worden, vooral in de VS, Europa, Zuid Amerika, India en andere landen.

Wij zijn eveneens solidair met de strijd van alle minderheden in de Arabische wereld tegen racisme en rassendiscriminatie en vóór gelijkheid en rechtvaardigheid.

De BDS beweging roept op tot proactieve solidariteit met onderdrukte volkeren wereldwijd en met alle slachtoffers van racistische handelingen en retoriek: we hebben immers een gemeenschappelijke zaak. Wij steunen hun verzet, volgens de regels van internationaal recht, tegen fanatisme, racistische ideologieën en daden.

Racisme en rassendiscriminatie staan lijnrecht tegenover vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid.

Vertaling van verklaring van het Palestijnse Nationale BDS Comité (BNC), gepubliceerd op 7 maart 2017.

BDS Nederland op Twitter