12 March 2019

Racisme in Israël in 2018 toegenomen. Zeventig jaar politiek zionisme eist zijn tol

2018 was een beroerd jaar wat betreft racisme op sociale media in Israël. De ‘Index of Racism and Incitement in Israeli social media’ van het 7amleh Center toont een enorme stijging. Het aantal posts op sociale media gericht tegen Palestijnen was 474,250. Een grote stimulans voor deze racistische activiteiten was de Wet op de Nationaliteit (Nationality Law) die wettelijk vastlegt dat Israël er is voor joden.

Dit jaarlijkse rapport van het 7amleh Centre (Arab Center for the Advancement of Social Media) laat zien dat de belangrijkste mikpunten van de haatberichten de Palestijnse leden zijn van de Knesseth en hun partijen. Er was een toename van dit soort boodschappen op sociale media rond mei 2018, namelijk in de periode van de behandeling van de Wet op de Nationaliteit. Die wet regelt dat alleen joden – in Israël zelf en in de nederzettingen in bezet gebied – volwaardige burgers zijn met volledige bij het burgerschap behorende rechten.

Bij de 474.250 posts gaat het concreet om oproepen tot geweld, raciale profilering en beledigingen aan het adres van Palestijnen. In 2017 was het aantal 445.000. Facebook staat bovenaan in de statistiek: 66%. Twitter groeide in vergelijking tot 2017: van 7% naar 16%.

Overigens namen ook de verbale aanvallen op bekende Palestijns-Israëlische mediapersoonlijkheden toe, zelfs tegen figuren die de integratie in de Israëlische maatschappij promoten. Een citaat van Nadeem Nashif, algemeen directeur van het 7amleh Center, die in het bijzonder Facebook in het vizier neemt: “The Israeli government bears responsibility for the continued and increasing incitement against Arabs and Palestinians on social networks. As Facebook is the main source of violence and incitement online, especially on right-wing Israeli news pages, we will continue to advocate for Facebook to review their policies and to prevent incitement, hatred and racism online.”

Het lijkt erop dat de fysieke en mentale scheiding tussen Palestijnen en joden, ook in Israël-binnen-de-groene-lijn, die Israël al tientallen jaren doorvoert zijn tol eist in de vorm van toenemend anti-Palestijns racisme.

De redactie

Foto: 7amleh

BDS Nederland op Twitter