9 June 2019

Rapper Talib Kweli eerste slachtoffer van Berufsverbot

De Amerikaanse rapper Talib Kweli is het eerste slachtoffer geworden van het anti-BDS besluit van de Bondsdag van 17 mei jl. Dit omdat hij weigert te voldoen aan de eis van de organisatie van het Open Source Festival om afstand te nemen van BDS, de geweldloze beweging die opkomt voor gelijke burgerrechten voor alle inwoners van Israël.

Talib Kweli zou op 13 juli a.s. optreden tijdens dit muziek festival in Düsseldorf maar is nu door de organisatie om zijn mening en overtuiging geweigerd, zie ook https://www.open-source-festival.de/news/absage-talib-kweli/

Deze week publiceerde Kweli op Facebook de email die hij van Philipp Maiburg, artistiek directeur  van het Open Source Festival, had gekregen  https://www.facebook.com/talibkweli/photos/a.346060340605/10157846810515606/ 

Hier in stelt de directeur, naar aanleiding van de aangenomen motie in de Bondsdag, dat BDS verklaringen en methoden in Duitsland antisemitisch zijn en deze beweging geen ruimte of platform mag krijgen. Talib Kweli’s wordt vervolgens gevraagd naar zijn positie ten aanzien van BDS. De eigenlijke vraag is afstand te nemen van BDS wat Kweli, ook bekend als activist voor gelijke burgerrechten, weigert. Zijn reactie op de mail staat er onder.

Hoewel de aangenomen motie van de Bondsdag niet bindend is meldt Philipp Maiburg in zijn mail dat alle besturen van steden, regio’s en publieke instituties is verzocht geen ruimte aan of een platform te bieden zijn voor BDS. Daar het Open Source Festival met publiek geld werkt heeft het geen andere keus dan Talib Kweli om een officiële verklaring te vragen afstand te nemen van BDS aldus Maiburg. Daarmee is sprake van herinvoering van het Berufsverbot voor anders denkenden in Duitsland. Gestart in 1933 en pas volledig beslecht in 1995 met de zaak Vogt versus Duitsland voor het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg.

De wetgevende macht in Duitsland begrijpt het verschil tussen antisemitisme en anti-zionisme niet, of wil het niet begrijpen uit angst voor en druk van de Israël lobby. Met deze motie ontkent Duitsland het bestaan van de ruim 10 miljoen Palestijnen en hun recht op een menswaardig bestaan op basis van gelijke rechten. Zij is voorstander van apartheid en etnische zuivering in Israël en offert daar zelfs de vrijheid van meningsuiting in eigen land voor op.

Het is dan ook goed deze zaak in eerste instantie bij een Duitse rechtbank ter beoordeling neer te leggen. Tegelijkertijd zou de organisatie haar naam moeten aanpassen in Closed Source Festival. En een ieder die oprecht van mening is dat ieder mens gelijk is en tegen apartheid is zou dit festival moeten mijden.

 

 

BDS Nederland op Twitter