7 February 2017

Rechtvaardigheid Nù voor Palestina – Een einde aan Europa’s Medeplichtigheid!

Een oproep van organisaties uit heel Europa.

2017 markeert:
100 jaar sinds de “Balfour Verklaring” van 1917, waarmee de Britse regering unilateraal de vestiging toezegt van een Joods nationaal thuis in Palestina;

70 jaar sinds het verdelingsplan voor Palestina in 1947 door de VN werd goedgekeurd – wat resulteerde in de Nakba of Catastrofe van 1948. Die behelsde de sloping van meer dan 530 Palestijnse dorpen en de uitdrijving van 750.000 Palestijnen uit hun land, d.i. een proces van etnische zuivering;

50 jaar sedert het begin van de bezetting door Israël, in 1967, van de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, de Gazastrook en de Golanhoogten, en dus van een ononderbroken proces van kolonisering en bezetting door de Staat Israël.

ECCP_justice_2017_face_web-1024x482

De aanhoudende onteigening van de Palestijnen van hun land en hun bestaansmiddelen, met inbegrip van huizenafbraak, inbeslagname van land en de Apartheidsmuur; de loochening van hun cultuur en historisch geheugen; de 10-jarige blokkade van Gaza die, samen met de terugkerende militaire aanvallen op haar bevolking, zware, onmenselijke omstandigheden teweeg brengt; de aanhoudende repressie, die vandaag resulteert in meer dan 7.000 gevangenen, met inbegrip van meer dan 400 kinderen die in militaire hechtenis zitten; de rampzalige situatie van de Palestijnse vluchtelingen die door de oorlog in Syrië nog verslechterd is; en de draconische, discriminerende wetten in Israël zelf: deze feiten, die het product zijn van 100 jaar van ontkenning van de rechten van het Palestijnse volk, kunnen niet langer aanvaard worden

De verjaardagen gemarkeerd door het jaar 2017, herinneren er ons aan in welke mate de koloniale logica, de negatie van de rechten van het Palestijnse volk en de weigering om het internationaal recht en de resoluties van de VN toe te passen, tot een catastrofe leidden. Zij onderstrepen de verantwoordelijkheid voor deze situatie vanwege de Europese en westerse landen en de onmacht waarin de Europese Unie zich heeft klem gezet door zich te laten voorstaan op de principes van het internationaal recht zonder zich de nodige middelen te geven om ze effectief te doen toepassen.

Deze data herinneren er ons ook aan dat de vrede niet tot stand kan worden gebracht door aan de historische feiten te verzaken, en ook dat het erkennen van de Geschiedenis de verantwoordelijkheid is van alle partijen. Dat geldt op de eerste plaats en bovenal voor de Israëlische Staat en het Israëlische volk, in strijd met het negationistische beleid dat door Israël gevoerd wordt en tot in het extreme doorgedrukt wordt door de huidige regering. De Europese staten waren tussen de twee wereldoorlogen spelers in het koloniale systeem. Zij hebben nadien Palestina de gevolgen doen dragen voor de monsterlijke genocide van de Europese Joden door de Nazi’s, zonder er daarbij voor te zorgen dat Israël de VN resoluties zou respecteren. Ook zij moeten hun grote verantwoordelijkheid erkennen in de tragedie die het Palestijnse volk vandaag ondergaat.

Wij roepen de EU en de staten van Europa op om :

van 2017 het jaar te maken waarin de rechten van het Palestijnse volk, volgens een bindend tijdschema, realiteit worden: (1) het recht op zelfbeschikking, het einde van de bezetting van de volledige Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem en de Gazastrook, (2) het recht op gelijkheid voor àlle burgers van Israël en (3) het recht op terugkeer voor alle Palestijnse vluchtelingen op de wijze die zij verkiezen;

een einde te stellen aan alle medeplichtigheid aan de voortdurende kolonisatiepolitiek en de ontelbare manieren waarop Israël het internationaal recht schendt; en te eisen dat de blokkade van de Gazastrook onmiddellijk wordt stopgezet en dat de vrijheid van beweging voor alle Palestijnen hersteld wordt;

Bindende maatregelen te nemen ten aanzien van de Staat Israël zolang hij verdergaat met het schenden van het internationaal recht en de mensenrechten. Valt daar ook onder: het opschorten van het EU Associatieverdrag met Israël totdat het land zich schikt naar het internationaal recht. De militaire samenwerking en die op het gebied van veiligheid – die slecht verborgen zijn in verscheidene projecten van het Horizon 2020 programma voor onderzoek en innovatie – moeten onmiddellijk worden opgeschort.

Wij, ondergetekenden, organisaties van de Europese civiele samenleving – verenigingen, politieke partijen en syndicaten – herbevestigen plechtig dat in 2017, na 100 jaar van onteigening, ontkenning en etnische zuivering, de rechten van het Palestijnse volk eindelijk moeten gerespecteerd worden.

Met respect voor ieders eigen gezichtspunten, verbinden wij ons ertoe die doelstelling te zullen nastreven, vanuit de overtuiging dat een duurzame vrede enkel tot stand kan worden gebracht door de toepassing van het recht.

http://www.eccpalestine.org/justice-for-palestine-now-end-european-complicity-a-call-from-organizations-throughout-europe/

BDS Nederland op Twitter