22 June 2016

Regering, beëindig uw medeplichtigheid!

Het belangrijkste doel van de BDS beweging is het beëindigen van medeplichtigheid met Israels overtredingen van het internationaal recht en het met voeten treden van de rechten van de Palestijnen. Door BDS spreken wij individuele consumenten erop aan dat zij morele keuzes kunnen maken, maar ook bedrijven en ja, de overheid.

Dat dit niet populair is bij de gevestigde politiek bleek vorige week uit de motie tegen directe en indirecte financiering van BDS, die door een Kamermeerderheid werd aangenomen.

Minister Koenders had eerder op Kamervragen een waarschuwend geluid laten horen: “De beweging die oproept tot “Boycott, Divestment and Sanctions” (BDS-beweging) wordt door een groot aantal NGO’s ondersteund. Het feit dat zij dat doen is voor het kabinet geen afwijzingscriterium voor financiering, aangezien uitlatingen of bijeenkomsten van de beweging worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering, zoals onder meer vervat in de Nederlandse Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. […]” In verband met Kamervragen over subsidiëring van de Israelische NGO Breaking the Silence schreef de Minister dat financiering niet gebruikt mag worden voor activiteiten die strijdig zijn met het internationaal recht en dat  ontvangers van financiering zich niet schuldig mogen maken aan discriminatie of aanzetten tot haat en/of geweld.

Gezien dit standpunt zou te verwachten moeten zijn dat de Minister de BDS motie naast zich neerlegt. We houden dit in de gaten.

Hoe relevant de discussie over medeplichtigheid is bleek afgelopen weekend uit het onderzoeksverslag dd 19 juni van de NRC over de AOW-uitkeringen aan Israëliërs van Nederlandse origine die  als kolonisten illegaal in Palestijns bezet gebied leven, 81 in totaal, een klein aantal van hen holocaustoverlevenden. Niet alleen ontvangen zij al sinds 2006 ten onrechte, en met medeweten van opeenvolgende regeringen volledige AOW terwijl zij gekort hadden moeten worden (want ze leven in bezet gebied), maar ook genieten zij belastingvrijheid en neemt de SVB de belastingafdracht van hen over. Deze regeling was bedoeld als  uitzondering voor holocaustoverlevenden (“Schrijnende gevallen”), maar blijkt te zijn toegepast voor de hele groep. Overigens, de holocaustoverlevenden ontvangen reeds een uitkering op basis van de Wet Uitkering Oorlogsslachtoffers. Die het ontvangen van een AOW overbodig maakt.

In deze discussie moet worden meegenomen dat bewoners van illegale nederzettingen (“kolonisten”) allerlei financiële steun ontvangen van de Israëlische overheid, zoals goedkope hypotheken, huurtoeslagen, en 24-uurs bescherming. Laten wij ook niet vergeten waar het werkelijk om draait: Israels jarenlange ontrechting en knechting van het Palestijnse volk, door etnische zuivering, 60 jaar bezetting, openlijk en ernstig racisme jegens hen en zelfs bedreiging van hun voortbestaan ter plaatse.

Het moment is aangebroken voor de regering om een aantal serieuze kwesties eenduidig aan te pakken:

  • De Regering  moet zich houden aan de eigen Grondwet en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
  • De Regering moet zich houden aan zijn eigen Sociale Verzekeringswetgeving.
  • De Regering past zijn eigen standpunt (zie boven) dat financiering “niet gebruikt mag worden voor activiteiten die strijdig zijn met het internationaal recht” ook toe op het dossier van AOWs voor illegale kolonisten.
  • De Regering dient zich te houden aan het internationaal recht en roept Nederlandse kolonisten terug uit de bezette gebieden.
  • De Regering maakt een eind aan elke vorm van financiële steun aan de nederzettingen en zijn bewoners, inclusief indirecte financiële steun, bijv. door het ABP pensioenfonds te verbieden nog langer te investeren in Israëlische banken.
BDS Nederland op Twitter