20 September 2020

Regering-Trump verhevigt “oorlog tegen BDS”

De regering-Trump kondigt een nieuw offensief aan tegen de BDS-beweging, onder het bekende mom van ‘bestrijding van antisemitisme’. Zie dit artikel van 9 september in The Algemeiner:

“US State Department Planning Expanded Campaign Using ‘All Legal and Policy Tools’ to Combat ‘Antisemitic’ BDS Movement Against Israel”

Het offensief wordt gecoördineerd door het bureau van de ‘Special Envoy to Monitor and Combat Anti-Semitism’, het bureau van Elan Carr, die onder vuur ligt voor het onterecht beschuldigen van joodse landgenoten die kritiek hebben op Israël van antisemitisme. Zijn rechterhand, David Peyman, trekt de kar, met groen licht van Trump en Pompeo, die het bureau de afgelopen twee jaar van meer middelen en personeel hebben voorzien dan het ooit heeft gehad. Deze Peyman is, blijkt uit het artikel, een agressief heerschap dat in zowel de particuliere als overheidssector ruime ervaring heeft met het uitdelen en bevechten van sancties. Quotes van hem uit het artikel:

‘The BDS Movement is one of the manifestations of the cancer of antisemitism.’

‘I’m actively focused, laser-focused on this issue and we’re pursuing it relentlessly. The goal is to tackle it, to fight it, to kill it.’

Het offensief zal bestaan uit een ‘diplomatieke campagne’ en ‘alle beschikbare juridische en politieke middelen’. Naast het bureau van Carr zullen ‘andere overheidsinstellingen, waaronder het Amerikaanse Ministerie van Handel’, er actief aan gaan deelnemen. Een van de specifieke doelwitten is de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN c.q. de VN-Mensenrechtenraad, die de ‘zwarte lijst’ van bedrijven die zakendoen in de nederzettingen op hun geweten hebben.

Het offensief komt bovenop de anti-BDS-wetgeving die inmiddels in dertig Amerikaanse staten van kracht is (waar de HEMA, ASN Bank, Vitens enz. in diverse staten op zwarte lijsten staan) en (een nieuwe ontwikkeling) de ‘anti-zionisme is antisemitisme’-wetgeving die in South Carolina en Florida is aangenomen en in zes andere staten in behandeling is. Drijvende kracht achter de wetgeving op het niveau van de staten is de Israel Allies Foundation (IAF), het netwerk van christelijk-zionistische politieke partijen in veertig landen waartoe ook SGP en CU behoren en dat z’n hoofdkwartier in Washington heeft. In deze hoek bevinden zich ook Pence, Pompeo en in feite Trump zelf. En in Nederland de Christenen voor Israël.

Dat dit gezelschap nergens voor terugdeinst weten we en heeft het onlangs nog aangetoond met het door Pompeo op de zwarte lijst plaatsen van Fatou Bensouda cs van het Internationaal Strafhof. (Over BDS-maatregelen gesproken.) Het Strafhof besloot in maart van dit jaar onderzoek in te stellen naar oorlogsmisdaden in Afghanistan, begaan door de Taliban en Afghaanse en Amerikaanse militairen. Daarnaast is Bensouda voornemens onderzoek in te stellen naar mogelijke Israëlische en Palestijnse oorlogsmisdaden in door Israël bezet Palestijns gebied – de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza.

De wanhopige pogingen om het legitieme en vreedzame verzet van de BDS-beweging te criminaliseren tonen enkel de kracht ervan aan. De beweging wint wereldwijd aan kracht en boekt talloze overwinningen. De BDS-beweging mag zich verheugen in een gestadig groeiende steun onder vredesactivisten, mensenrechtenverdedigers, antiracismebewegingen, vakbonden, studentenorganisaties, kerken, overheidsorganisaties en bedrijven. Zolang Israel weigert aan zijn verplichtingen volgens internationaal recht te voldoen, zal de BDS-beweging bestaan en zullen wij doorgaan met onze campagnes.

BDS Nederland op Twitter