4 September 2013

Rol van het Nederlandse Haskoning in zuiveringsinstallatie in Jeruzalem helpt nederzettingen

Artikel van Adri Nieuwhof,  vandaag verschenen op electronicintifada.net

Nederlandse rechtse kamerleden hebben kritiek op de het ontmoedigen door de overheid van Royal HaskoningDHV’s medeplichtigheid in Israëlische nederzettingen .
De kamerleden beweren dat de Palestijnen en het vredesproces zullen worden geschaad als het in Nederland gevestigde ingenieursbureau zich terugtrekt uit een zuiveringsinstallatieproject in Oost-Jeruzalem

Echter, Palestijnse organisaties weerleggen dit en verwelkomen de interventie van de Nederlandse regering.

Hanan Ashrawi, lid van het dagelijks bestuur van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), verklaart dat de Palestijnse Autoriteit (PA) herhaaldelijk uiting heeft gegeven aan zijn ‘grote bezwaren’ tegen het project aan Royal HaskoningDHV en de Nederlandse overheid .
De Palestijnse Autoriteit is geen partner in het project. Ashrawi beschrijft de beweringen van de Nederlandse kamerleden dat het project in Palestijns belang is als ” onjuist en zeer misleidend“.

Ook de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al- Haq heeft  haar ernstige bezorgdheid geuit over de plannen van Israël voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie in Oost- Jeruzalem.
De fabriek zal “bijdragen aan onderhoud en ondersteuning van illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden” en helpen om “Israëls annexatie van Oost-Jeruzalem onomkeerbaar te maken”, schrijft Al- Haq directeur Shawan Jabarin.  De Palestijnse mensenrechtenorganisatie herinnert Royal HaskoningDHV aan de waarschuwing van de Nederlandse openbare aanklager in een andere recente zaak dat Nederlandse staatsburgers en bedrijven “strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schendingen van het internationaal humanitair recht onder het Nederlandse strafrecht . ” Al- Haq dringt er bij alle deelnemers op aan elke betrokkenheid in de afvalwaterzuiveringsinstallatie te beëindigen.

Lees hier het hele artikel op electronicintifada.net

BDS Nederland op Twitter