11 November 2017

Schrijver-journalist David Cronin over de “Balfour Verklaring”

Brits kolonialisme, honderd jaar na dato

Op verschillende plaatsen in de wereld werd herdacht dat honderd jaar geleden, op 2 november 1917 de Engelse regering de basis legde voor een onrechtvaardigheid die tot op de dag van vandaag voortduurt. De verklaring die werd vernoemd naar de Britse minister Lord Balfour, sprak dubbelzinnig over “een joods tehuis” in Palestina. Dat werd al gauw opgevat als een exclusief joodse staat. De Ierse schrijver/journalist Cronin gaf hierover op 2 november j.l. een door docP georganiseerde lezing. Hij presenteerde ook zijn nieuwe boek (waarvoor veel belangstelling was): “Balfour’s Shadow, A Century of British Support for Zionism and Israel”

De zeer goed bezochte bijeenkomst vond plaats in de zaal Spui 25 in Amsterdam. De filmopname werd gemaakt door Simon Vrouwe.

Zie voor een  eerder op onze site geplaatst interview met David Cronin: https://www.docp.nl/100-jaar-na-de-balfour-declaration-lezingen-en-concerten-2-3-en-4-november/

de redactie

BDS Nederland op Twitter