9 January 2024

Sluit je aan bij BDS: Kom in actie, Stop de #GazaGenocide en breek met Apartheid.

Bericht van het Palestijnse BDS National Committee (BNC)

Samen bouwen we aan collectieve power en hoop om #GazaGenocide en #DismantleApartheid te stoppen

Israëls gelivestreamde genocide die wordt bewapend, gefinancierd en mogelijk gemaakt door de VS en Europese koloniale machten, is ongekend in de geschiedenis. Israël heeft de toegang voor het inbrengen van levensreddende middelen in de bezette Gazastrook verboden. 2,3 miljoen Palestijnen zitten nu zonder voedsel-, water-, brandstof- en medische benodigdheden, wat hongersnood en verspreiding van ziekten veroorzaakt. Daarnaast wordt Gaza hevig gebombardeerd waarbij, opzettelijk ziekenhuizen, universiteiten, scholen, VN-schuilplaatsen, bakkerijen, zonnepanelen, woonwijken, telecommunicatiefaciliteiten en drink- en rioolwater voorzieningen zijn vernietigd.

In our thousands, in our millions, zoveel Palestijnen en andere bezorgde mensen zijn over de hele wereld de straat opgegaan om deel te nemen aan de grootste protesten die de wereld de afgelopen decennia heeft gezien. We zijn iedereen dankbaar die, door jullie stemmen en creatieve acties, weigerden alleen maar getuige te zijn van onderdrukking, maar besloten om een ongekende people power op te bouwen om een einde te maken aan de Israëlisch-Amerikaanse genocidale oorlog tegen inwoners van Gaza.

2023 is voor ons allemaal een zwaar jaar geweest, maar we vragen je om door te gaan met het blijven organiseren voor collectieve hoop op vrijheid en gerechtigheid, en om degenen die verantwoordelijk en medeplichtig zijn aan de genocide in Gaza ter verantwoording te roepen.

KOM NU IN ACTIE om de genocide te stoppen en ervoor te zorgen dat 2024 het jaar zal zijn waarin we samen een sterk staan voor rechtvaardigheid en te breken met apartheid!

Laten we ervoor zorgen dat BDS ongekend blijft groeien om een einde te maken met Israëls genocidale regime op elk gebied: academisch, cultureel, economisch, militair, financieel, etc. Israël verdient hetzelfde verzet tegen apartheid als in Zuid-Afrika: massale boycots, desinvesteringen en wettige sancties, te beginnen met een alomvattend militair embargo.

Gebaseerd op mensonterende uitspraken en onthulde plannen door zijn fascistische leiders, voert Israël een “tweede Nakba” uit, waarbij Palestijnen massaal etnisch worden gezuiverd, en zoals de Israëlische militaire functionarissen zelf toegeven dat: “alles met opzet wordt gedaan”.

Op 29 december 2023 diende Zuid-Afrika een verzoekschrift in bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) tegen Israël wegens schending van het Verdrag inzake de preventie en bestraffing van genocide in zijn oorlog tegen Gaza. Deze juridische actie bij het hoogste wereldgerechtshof heeft tot doel de Palestijnse rechten te beschermen tegen “verdere, ernstige en onherstelbare schade” en biedt een sprankje hoop. Tientallen VN-experts hadden al gewaarschuwd voor een “genocide in de maak”, net als honderden internationale rechtsgeleerden, waaronder genocide-experts, en een top VN-mensenrechtenfunctionaris. De Palestijnen hebben deze stap met een warm hart verwelkomd en staten over de hele wereld opgeroepen deze te steunen.

De Palestijnse leiding van de globale BDS-beweging roept alle gewetensvolle mensen wereldwijd op
om de prioritaire eisen van het Palestijnse volk te versterken en een wereldwijde stem te creëren om het volgende op te leggen:

 • Een permanent staakt-het-vuren en opheffing van de bezetting om de genocide door Israël in Gaza te stoppen.
 • Verzet tegen het plan van Israël om Palestijnen met geweld te verdrijven, zowel binnen als buiten de Gazastrook
 • Wettelijke sancties tegen Israël, waaronder een alomvattend militair embargo.
 • Substantiële druk op het internationaal strafhof (ICC) om een einde te maken aan zijn stille medeplichtigheid en onmiddellijk actie te ondernemen om de genocide te stoppen, te beginnen met het vervolgen van de Israëlische oorlogsmisdadigers.
 • Alle staten die partij zijn bij de Genocideconventie moeten de genocideprocedures van Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) volledig steunen om de systematische uitroeiing van het Palestijnse volk door Israël te voorkomen.

Sluit je aan bij BDS groepen en partners van de BDS-beweging om de #GazaGenocide te stoppen:

 • Voer actie tegen de bedrijven die profiteren van de Israëlische genocide en apartheid tegen het Palestijnse volk en geef een stem aan uw woede, frustratie en verdriet door het steunen strategische BDS-doelen.
 • Doe mee met demonstraties die oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en druk zetten op de ICC om een einde te maken aan zijn medeplichtigheid.
 • Begin met het organiseren van de Israëlische Apartheidsweek (IAW) 2024. In de maand maart zullen we marcheren voor Palestina: stop de genocide, maak een einde aan de apartheid. IAW2024 wordt de belangrijkste sinds IAW 20 jaar geleden begon! Meer informatie hierover volgt binnenkort.
 • Organiseer of sluit je aan bij groepen die vreedzame verstoringen, sit-ins, bezettingen organiseren die zich richten op medeplichtige regeringskantoren, parlementsleden, medeplichtige publieke en particuliere instellingen, of medeplichtige bedrijven die het doelwit zijn van BDS-campagnes.
 • Sluit je aan bij groepen, met name arbeidersvakbonden, die het transport van wapens, of wapenonderdelen naar Israël en de doorvoerlanden
 • Vergroot het bewustzijn om u heen over het kolonialisme en de apartheid van Israël en steun uw gemeenschap/centrum/werkplek/vakbond/organisatie om zichzelf uit te roepen tot Apartheidsvrije Zone (AFZ). . Hiervoor is een toolkit en een checklist beschikbaar
 • Als dit nog niet is gebeurd, overtuig dan je gemeenteraad/vakbond/culturele en academische instelling om op te roepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, het opheffen van de bezetting en medeplichtigheid aan de apartheidsstaat Israël.

Geef je woede, frustratie, en pijn een stem door mee te doen met effectieve, strategische BDS-acties om de genocide te stoppen.

Laten we strijden tegen de onderdrukking, het verschrikkelijke geweld en breken met het Israëlische koloniale apartheidsregime.

 

BDS Nederland op Twitter