14 October 2015

Solidariteit met het Palestijnse volksverzet! Boycot Israël nu!

Een verklaring van het Palestijnse Nationale BDS Comité (BNC)

Of de huidige fase van geïntensiveerde Israëlische onderdrukking en Palestijns volksverzet zich ontwikkelt tot een volwaardige intifada of niet, één ding is al duidelijk – een nieuwe generatie Palestijnen marcheert in de voetstappen van vorige generaties en staat massaal op tegen Israëls brute, meer dan een halve eeuw oude regime van bezetting, kolonialisme en apartheid.

Regeringen wereldwijd, maar vooral in het Westen, noemen dit een “cyclus van geweld” waarvoor beide zijden verantwoordelijk zijn. Ze negeren daarbij de achterliggende oorzaak van het koloniale conflict en hun eigen medeplichtigheid doordat ze Israël helpen het te handhaven en het internationaal te schenden zonder consequenties. Bijna alle Palestijnen roepen nu op tot een totale boycot tegen Israël en tot internationale isolatie van het land op alle gebieden, net zoals bij Zuid Afrika tijdens de Apartheid.

In deze nieuwste ronde heeft Israël het vuur van het Palestijnse verzet van onderop aangewakkerd door het opvoeren van de aanvallen op het al-Aqsaterrein, het heiligdom in het hart van de door Israël bezette Oude Stad van Jeruzalem. Fanatieke, door de regering gesteunde fundamentalistisch Joodse kolonistengroepen hebben het terrein onophoudelijk ontheiligt, waarbij ze vaak de gelovigen beledigen en openlijk oproepen tot vernietiging van de moskee. Dit heeft geleid tot wijdverbreide woede en protest in Jeruzalem en onder Palestijnen elders in historisch Palestina.

Het antwoord van het Israëlische leger was typerend: bescherming voor de criminele kolonisten en straf voor de Palestijnse slachtoffers en uiteindelijk het afsluiten van de heilige plaats voor vrijwel alle Palestijnen.

Die dreigementen worden serieus genomen door de Palestijnen die dagelijks de consequenties ondergaan van de officiële Israëlische politiek van “Verjoodsing” van de stad, een beleid waarmee het land langzaam gekoloniseerd word en de inheemse Christelijke en Islamitische Palestijnse bevolking wordt vervangen door illegale Joodse kolonisten. Dit beleid, wat neerkomt op ethnische zuiveringen en een oorlogsmisdaad is onder het internationaal recht, wordt uitgevoerd door onophoudelijke landconfiscatie, uitbreiding van de koloniale muur, het slopen ban huizen, kolonisten die Palestijnse huizen overnemen, buitengerechtelijke executies, arrestaties en uitwijzingen, dit alles gesteund door het Israëlische ‘rechtssysteem’ een betrouwbare medeplichtige.

De nieuwste Israëlische aanval op de al-Aqsamoskee in bezet Oost Jeruzalem is bovendien geen afzonderlijk incident. Honderden historische kerken en moskeeën zijn door Zionistische milities en later de Israëlische staat vernield sinds 1948. Afgelopen zomer. Tijdens het bloedbad in Gaza, bombardeerde Israël 73 moskeeën plat. Veel Palestijnse kerken en moskeeën zijn alleen al dit jaar beklad of anderszins ontheiligd door Joodse extremisten in zogenaamde “prijskaart-aanvallen”, waaronder de Kerk van het Brood en de Vissen (Vermenigvuldiging), die uitkijkt op het Tiberiasmeer en die afgelopen juni in brand werd gestoken.

Die racistische en criminele aanvallen op Palestijnen en hun godsdienstvrijheid zijn een uitvloeisel van een enorme verschuiving in Israël naar extreem rechts en de ongekende overheersing van de Israëlische samenleving door openlijk, diepgeworteld koloniaal racisme en rassenhaat tegen het inheemse Palestijnse volk.

Vrijwel alle Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever en Gaza wordt de toegang ontzegd tot Jeruzalem, dat is omsingeld door muren, wachttorens en prikkeldraad en wordt onderworpen aan dagelijkse aanvallen en vernedering.

Als er een van die zogenaamde “periodes van rust” zijn, handhaven de Israëliërs hun middeleeuwse belegering van Gaza, voeren ze invallen uit in Palestijnse steden, nemen ze Palestijns land in beslag, onder meer in de Naqab (Negev), vernietigen ze Palestijnse bezittingen en bouwen ze illegale nederzettingen alleen-voor-Joden. in hun voortgaande pogingen om het systeem van Apartheid en koloniale overheersing in te graven, ontkent Israël de Palestijnen het hele scala aan rechten op de meest banale manieren, van het recht van een kind op onderwijs tot het recht van een moeder op toegang tot gezondheidszorg, het recht van een boer om naar zijn/haar land te gaan en zelfs het recht van een familie om in één huis samen te wonen. En dit vindt allemaal plaats met de zegen van de rechtbanken.

Gezien de apathie of zelfs directe collaboratie van regeringen wereldwijd en de VN en als gevolg van de straffeloosheid waarmee Israël wegkomt met het voortduren van dit systeem van onrecht tegen Palestijnen in historisch Palestina en in de diaspora, heeft de beweging voor Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) grote vooruitgang geboekt bij het herdefiniëren van Israël als pariastaat op het wereldtoneel.

Via boycots van bedrijven en instellingen die medeplichtig zijn aan de Israëlische schendingen van het internationaal recht, door desinvestering van bedrijven die de Israëlische onderdrukking ondersteunen en door een principiële oproep tot sancties tegen Israël, heeft de BDS-beweging de isolatie van Israël doen toenemen en hangt ze een prijskaartje aan haar regime van kolonialisme, apartheid en bezetting.

De Wereldbank heeft bekendgemaakt dat de Palestijnse import uit Israël aanzienlijk terugloopt. Israëlische zakenlui maakten bekend dat Europese investeerders niet langer bereid zijn te investeren in Israël, terwijl een studie van de VN bevestigt dat buitenlandse directe investeringen in Israël in 2014 terugvielen met 46%, vergeleken met 2013. Een onderzoek van de Rand Corporation voorspelt dat BDS Israël de komende 10 jaar elk jaar tussen 1% en 2% van het GDP kan gaan kosten en nog recenter meldde kredietratingbureau Moody’s dat BDS een mogelijke bedreiging is voor de Israëlische economie.
Er moet echter meer worden gedaan om Israël ter verantwoording te roepen en een einde te maken aan de straffeloosheid. Medeplichtige regeringen moeten worden ontmaskerd. Bedrijven die hand- en spandiensten verlenen en winst maken met de Israëlische mensenrechtenschendingen moeten een prijs betalen met hun reputaties en hun inkomsten. De Israëlische militaire machine, inclusief de onderzoekstak, moet worden blootgesteld aan een alomvattend internationaal militair embargo en alle Israëlische leiders, officieren en soldaten die betrokken zijn bij misdaden in heden of verleden moeten worden aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof en bij nationale gerechtshoven die internationale jurisdictie respecteren.

Israël onderdrukt niet alleen Palestijnen, het exporteert haar meedogenloze model van securitisatie en onderdrukking naar de rest van de wereld. Israël is zeer nauw betrokken bij het trainen en bewapenen van doodseskaders in Latijns Amerika, vaak als surrogaat van de VS. Ze verkopen wapens en militaire expertise aan dictaturen in Azië en Afrika, vaak aan beide kanten in een burgeroorlog, en militariseren politiemachten in FergusonLos AngelesLonden en andere steden wereldwijd. Israël is tegenwoordig een belangrijke speler bij de wereldwijde binnenlandse repressie tegen bewegingen voor gerechtigheid op raciaal, sociaal, economisch en milieugebied.

Het Palestijnse Nationale BDS Comité (BNC), de Palestijnse leiding van de wereldwijde BDS-beweging, roept mensen met een geweten wereldwijd op om de Palestijnse zucht naar vrijheid op dit cruciale moment te ondersteunen door de BDS-activiteiten tegen het Israëlische regime van onderdrukking te verhevigen. In het bijzonder en verband houdend met de huidige massale opstand op de Palestijnse straten, roepen we voorstanders van de Palestijnse strijd op:

  • Bewustzijn over de Palestijnse rechten onder het internationaal recht en steun voor BDS te kweken door de media, inclusief de sociale media, te benaderen;
  • Druk uit te oefenen op parlementen om een militair embargo op te leggen aan Israël;
  • Campagne te voeren tegen Israëlische militaire bedrijven als Elbit Systems;
  • Boycot en desinvesteringscampagnes te steunen tegen medeplichtige bedrijven, zoals G4S en HP, de meest schaamteloze medeplichtigen van de Israëlische infrastructuur van onderdrukking;
  • Effectieve en strategische en niet alleen symbolische BDS-resoluties aan te nemen in vakbonden, academische verenigingen, studentenbesturen en sociale bewegingen die kunnen leiden tot concrete maatregelen en de culturele boycot van Israël kunnen versterken;
  • Juridische maatregelen overwegen tegen Israëlische misdadigers (soldaten, kolonisten, officieren en beleidsmakers) en tegen leidinggevenden van bedrijven die medeplichtig zijn aan Israëlische misdaden en schendingen van het internationaal recht.

Net als de generatie van hun ouders, zijn de duizenden Palestijnse jongeren in Jeruzalem, Gaza, Ramallah, Hebron, Bethlehem, Jaffa, Nazareth en elders die de straat opgaan in massale protestmarsen tegen de Israëlische onderdrukking en Apartheid vooral bezig met het afschudden van de wanhoop en zich mentaal te bevrijden van de mythe dat onderdrukking hun lot is. Ze voeden tevens zucht van het hele Palestijnse volk naar zelfbestemming en het leven in vrijheid, waardigheid en een rechtvaardige vrede.

Het is de hoogste tijd om het Israëlische regime van militarisering, securitisatie en racisme te isoleren omdat het niet alleen een gevaar is voor de Palestijnen en de Arabische regio, maar voor de mensheid in het algemeen.

Bron: bdsmovement.net

Vertaling: Gert van der Straaten

BDS Nederland op Twitter