20 November 2019

‘Staat van Beleg’, normalisatie en de tweestaten illusie.

De werkgroep Staat van Beleg levert bij zijn maandelijkse overzicht van geweld, vernielingen, etc. tegen de Palestijnse bevolking, een beschouwing over het gevaar van het vasthouden aan de tweestaten oplossing. Dit is actueel nu de Amerikaanse regering deze week feitelijk die oplossing de rug heeft toegekeerd.

Tweestaten oplossing als illusie

De werkgroep schrijft: ‘Het vasthouden aan een tweestaten oplossing is een aanpak waarbij de illusie wordt gewekt dat het [tot stand brengen van een Palestijnse staat] op een gegeven moment gaat plaatsvinden en dat zal ruimte geven aan het in stand houden van de Israëlische bezetting van Palestina.’ Met andere woorden, de internationale gemeenschap waaronder Nederland, de EU en de VN (en tot voor kort de VS) zeggen ernaar te streven om de bezetting te stoppen en te vervangen door de oplossing van een joodse en een Palestijnse staat naast elkaar. Dat kun je ‘normalisatie’ noemen: de bezetting is een voorbijgaande fase, tot de oprichting van de Palestijnse staat. De werkgroep noemt dat een gevaarlijke illusie en heeft daar goede argumenten voor.

Trump verlaat ‘tweestaten’

De Amerikaanse regering levert zo’n argument op hetzelfde moment waarop Staat van Beleg zijn tekst publiceerde. “De nederzettingen zijn niet per sé in strijd met het internationaal recht”, zei Trumps minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. De Europese Unie reageerde onmiddellijk door te verklaren dat de nederzettingen wel degelijk illegaal zijn. Voor de lange termijn is het goed dat Europa zich steeds verder verwijdert van dit Amerikaanse beleid. Voor de situatie ‘op de grond’ betekent het dat de kolonisten feest kunnen vieren en dat de tweestaten oplossing een illusie wordt. En dat is het gevaar waar Staat van Beleg op wijst: het geweten van ook veel Europeanen wordt gesust door hen een illusie voor te houden.

Overigens is het de moeite waard kennis te nemen van het onderzoekswerk van Staat van beleg.

De redactie

Foto: Trump bouwt een tweede staat, of … muur

BDS Nederland op Twitter