21 March 2013

Steun de campagnes van docP tegen Israëlische nederzettingen!

De afgelopen maanden is docP gestart met verschillende campagnes, waaronder de campagne “Apartheidsfruit de winkel uit”! We voerden actie bij het grootste distributiecentrum van Mehadrin in Europa, namelijk Olympic Fruit in Barendrecht, op de Zwarte Markt in Beverwijk en onlangs samen met Harry van Bommel bij de Jumbo in Buitenveldert.
Met deze acties willen we klanten en winkeliers informeren dat zij met het kopen of verkopen van nederzettingenproducten de apartheids- en bezettingspolitiek van Israel steunen.Actie voeren zet zoden aan de dijk. Dit bleek afgelopen weken opnieuw tijdens de discussies over de nieuwe richtlijnen voor etikettering. DocP ziet de nieuwe richtlijn als een bescheiden eerste stap om de voortdurende uitbreiding van de illegale nederzettingen van Israel door de Nederlandse regering te beantwoorden met maatregelen waarmee economische en morele druk op Israel wordt gelegd.pic fondsenwerving

Met uw hulp kan docP ervoor blijven strijden dat de handel met bedrijven die op welke manier dan ook zaken doen met de nederzettingen stopt. Pas dan zal Nederland echt bijdragen aan naleving van het internatonaal recht.

Onze doelstellingen voor de komende periode:

  • Een intensieve campagne samen met bondgenoten,  lokaal, nationaal en internationaal,  tegen nederzettingen en de bedrijven die er zaken mee doen (Mehadrin, G4S, Better Place). Met alles wat daarbij behoort in de vorm van acties, bijeenkomsten, publicaties, petities, flyers, lobby etc.
  • Intensieve fondsenwerving om de BDS campagne met kracht te kunnen voortzetten

Om onze doelstellingen te realiseren werken we samen met tientallen aangesloten organisaties en individuen. Wij kunnen onze campagnes alleen gezamenlijk groot en succesvol maken.

STEUN ONS WERK FINANCIEEL!

Maak uw bijdrage over op Triodosbank NL12TRIO 0254734529 ten name van docP te Rotterdam, o.v.v. “Campagne tegen de nederzettingen”.

DocP heeft ANBI status, uw gift is dus  aftrekbaar van de belasting.

 Alleen met uw steun kan docP zijn vliegende start behouden!

 

BDS Nederland op Twitter