4 February 2016

Studenten VU maken statement tegen de onderdrukking van het Palestijnse volk

Studenten van de Vrije Universiteit hebben gisteren actie gevoerd om de academische boycot van Israël onder de aandacht te brengen bij medestudenten en wetenschappelijk personeel.

Twee actievoerders, verkleed als soldaten, someerden medewerkers en studenten om hun paspoorten en vroegen herhaaldelijk of ze van Palestijnse afkomst waren. De overige studenten deelden flyers uit aan de toeschouwers die verbaasd toekeken. Een studente geneeskunde kwam naar ons toe: ‘Ik wist niet dat ze ook studenten lastigvielen.”. Een medestudente voegde toe: ‘Dit moet inderdaad veranderen. Wat hebben studenten nu te maken met soldaten?’.

De actie was een sterk statement tegenover de onderdrukking van het Palestijns volk. Door de bezetting is het voor Palestijnen moeilijk en soms onmogelijk om te studeren of op onderwijsinstellingen te werken, conferenties te bezoeken.

De Vrije Universiteit heeft een uitwisselingsprogramma met Tel Aviv University en heeft bijeenkomsten georganiseerd met onder andere de Israëlische ambassadeur en een studentendecaan van Haifa University. Thomas Hofland: ‘Deze activiteiten normaliseren de bezetting van Palestina en het apartheidsregime van Israël. Alle Israëlische onderwijsinstellingen werken nauw samen met de Israëlische staat en het bezettingsleger.’

Jaap Winter, voorzitter van het College van Bestuur van de VU, zei op 15 juni 2015 – na afloop van een debat over de academische boycot – dat hij de situatie met zijn Israëlische collega’s zou bespreken. Thomas Hofland: ‘Na zes maanden stuurde hij een mail waarin hij aangaf meer geinformeerd te willen worden over het onderwerp. SRP heeft aangegeven deze informatie te willen verschaffen, maar hierop kwam geen reactie. Het is duidelijk dat de VU ons aan het lijntje houdt.’

Dit staat in schril contrast met 1974, toen de VU besloot om Zuid-Afrikaanse universiteiten te boycotten. SRP zal zich blijven inzetten om de VU ook nu weer een stem te geven tegen apartheid.

BDS Nederland op Twitter