8 July 2015

Supermarkten sturen aan op boycot van Israël

Nederlandse supermarkten zullen hun steun aan de illegale Israëlische kolonies in Palestina voortzetten. Ook zullen zij voortgaan de consument te misleiden, door producten uit die kolonies te verkopen als ‘Made in Israël’. DocP roept – met de wet in de hand – op tot intensivering van het protest tegen deze praktijken. 

Nederlandse supermarkten blijven actief in de economie van de illegale Israëlische kolonies in Palestina. Dat blijkt uit hun reacties op de mail-actie ‘Van etiket naar verbod’ van vredesorganisatie Pax. Met die actie dringt Pax aan op een verbod van producten uit de illegale Israëlische kolonies in Palestina. De reactie van de supermarkten is nietsverhullend: Pax kan de pot op.

Cut the crap

Vooropgesteld: het geduld met de supermarkten is op. Vijftien jaar geleden werden zij voor het eerst gewezen op hun betrokkenheid bij schendingen van de mensenrechten, en op hun misleiding van de Nederlandse consument. Steeds weer zijn gesprekken aangegaan; eindeloos is geduld betracht met hun gecompliceerde procedures om het eigen gedrag tegen het licht te houden. Kortgeleden viel het doek over de laatste poging.

Gedurende die 15 jaar is de economie van de illegale kolonies uitgegroeid tot een grootschalige onderneming – gefundeerd op gestolen Palestijns land en water, op goedkope Palestijnse arbeid, en op vermoedelijk honderden miljoenen euro’s, die via Nederlandse supermarkten en andere retailers naar de illegale kolonies zijn gesluisd. Mede dankzij Nederlandse retailers heeft de illegale kolonisering van Palestina kunnen uitgroeien tot de huidige proporties.

De onvermijdelijke conclusie: alleen uitbreiding van onze acties zal verandering teweegbrengen. DocP roept iedereen op hieraan bij te dragen.

Oproep aan de consument

• De supermarkten schenden met hun praktijken de Wet Oneerlijke Handelspraktijken, die voorschrijft dat het informeren van consumenten met betrekking tot producten eerlijk, adequaat en volledig dient te geschieden. DocP roept iedereen op om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Consument & Markt.
Het indienen van een klacht kan als individu, collectief of organisatie – in de rol van consument of tipgever.

 • DocP onderstreept dat de supermarkten – door producten uit de illegale kolonies te verhullen als ‘Made in Israël’ – de consument geen andere keuze laten dan het boycotten van alle producten die als ‘Made in Israël’ worden verkocht. Dat is de enige manier waarop consumenten er op kunnen rekenen dat hun bestedingen niet stiekem worden aangewend voor schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht. Vastgesteld moet worden dat het de retailers zijn die een volledige boycot over Israël afroepen, en daarvoor de volle verantwoordelijkheid dragen.

• DocP roept consumenten op om bij het supermarktpersoneel en management protest aan te tekenen tegen producten die gelabeld zijn als ‘Made in Israël’, en er op aan te dringen dat de betreffende producten terstond uit de winkel worden verwijderd. DocP zal de eigen inspecties van supermarkten voortzetten.

Oproep aan de supermarkten

• DocP roept – in het verlengde van het Nederlandse kabinet en tientallen vooraanstaande internationale organisaties – de supermarkten opnieuw op om per direct alle banden met de kolonisteneconomie te verbreken. Daartoe behoren ook de banden met tussenpersonen en distributeurs die op welke wijze dan ook contacten onderhouden met de illegale Israëlische kolonies.

• DocP roept de supermarkten op om het exacte bedrag bekend te maken dat in de voorbije decennia naar de Israëlische kolonies is weggesluisd.

Oproep aan consumentenorganisaties

• DocP roept organisaties en media die instaan voor consumentenbelangen op om de supermarkten aan te spreken op hun schendingen van de wet.

BDS Nederland op Twitter