4 December 2017

Teken de petitie bezwaar tegen de wet “Law of return”

ONE JJ is een internationaal netwerk van Joodse organisaties die vijftig jaren bezetting, verdrijving en uitsluiting op de Westoever & Gaza, zeventig jaar VN partitie plan en honderd jaar Balfour verklaring herdenken. Onze visie is progressieve Joden te verenigen met als doel een internationaal kritisch Joods geluid te laten horen die impact heeft jegens apartheidspolitiek in Israël.

Waarom?

The occupation and discrimination of the Palestinian people have brought Israel on the road of intolerance, xenophobia and political extremism. The oppression of the Palestinian people is an outrage. The policies of the State of Israel are becoming a risk to the security and wellbeing of Israelis themselves and of Jews all over the world. They lead to the end of a democratic Israel and its membership in the international community. We unite out of solidarity with the Palestinian struggle and on the basis of our joint commitment to justice in Israel/Palestine.

De bezetting en discriminatie van de Palestijnen heeft in Israël tot intolerantie, xenofobie, racisme en politiek extremisme geleid. De stelselmatige onderdrukking en uitsluiting van de oorspronkelijke bewoners van het land is een schande. Het beleid van de Staat Israël is een bedreiging geworden voor haar Joodse inwoners en de Joodse geloofsgemeenschap over de hele wereld. Het leidt tot het einde van de democratie in Israël (voor haar Joodse onderdanen) en schaadt haar aanzien en plaats binnen de internationale gemeenschap. Wij verenigen ons in solidariteit met de Palestijnse strijd op basis van een gezamenlijk inzet tot rechtvaardigheid voor Israël / Palestina.

De “Law of return” is een Israëlische wet uit 1954 die ieder lid van de Joodse geloofsgemeenschap waar ook ter wereld het recht geeft te emigreren naar Israël. Tegelijkertijd kunnen Palestijnse vluchtelingen/verdrevenen niet terugkeren naar hun woning in Israël, hoewel zij daar volgens internationaal recht, bevestigd door VN resoluties recht op hebben. Ook kunnen Palestijnen in Israël zich niet vrij op iedere plek vestigen en worden Palestijnen in bezet gebied op- en uitgesloten.

Maak daarom bezwaar tegen deze politiek en Teken de petitie bezwaar tegen de wet “Law of return”.

 de website van ONeJJ,

ONE JJ leden

EAJG – Netherlands
JVJP – Switzerland
JFRF – Denmark
BIB – Germany
EAJS – Belgium 
IJV – UK

BDS Nederland op Twitter